Subscribe to our RSS Feed

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား သိေစအပ္ပါသည္

From : http://myanmarthway.blogspot.com/


လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအားလံုးကို ေလးစားပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏အသံ၊ ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵ၊ ျပည္သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္၊ တင္ျပ၊ ျဖည့္ဆည္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အတြက္ လြန္စြာ့လြန္စြာမွပင္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ ျဖစ္ရပါေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူ သန္း ၆၀ ကိုယ္စား ဖင္ပူခံ၊ ေခါင္းပူခံ၊ နားပူခံ၊ လည္ေခ်ာင္းအပူခံ၍ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ထုိင္၊ စဥ္းစား၊ နားေထာင္၊ ေဆြးေႏြး၊ ေမးျမန္း၊ ေျပာၾကားမႈမ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အားလံုးက အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္မဆံုး ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ အႏိႈင္းမဲ့ဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကရာ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထုိင္သမွ်၊ ထသမွ်၊ ခလုတ္ႏွိပ္သမွ်၊ မတ္တပ္ရပ္သမွ်၊ ေမးျမန္းသမွ်၊ ေဆြးေႏြးသမွ်သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေနသည္မ်ားကို ထြင္းေဖာက္ျမင္ေနဘိအလား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်က်ေၾကာင္းကိုလည္း ၀မ္းသာဂုဏ္ယူစြာ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလက မဲရရွိေစရန္အလို႔ငွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လမ္းခင္းေပး၊ ေရတြင္းတူးေပး၊ မီးႀကိဳးသြယ္ေပး၊ ဖုန္းလိုင္းဆင္ေပး၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာက္ေပး၊ သိမ္လွဴေပး၊ စသည္စသည္ျဖင့္ အကုန္အက်ခံ၍ အရင္းအႏွီးမ်ား အေျမာက္အျမား မိမိအိတ္ထဲမွ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲ ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ႀကီးထဲတြင္ တစ္ေနကုန္တစ္ေနခန္း ဖင္ပူေအာင္ထုိင္ကာ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ သားပစ္၊ မယားပစ္၊ ခ်စ္သူပစ္၊ တိတ္တိတ္ပုန္းပစ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါေသာ္လည္း ေန႔တြက္စရိတ္ တစ္လ ၃ သိန္းႏွင့္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ တစ္လ ၃ သိန္း၊ စုစုေပါင္း ၆ သိန္းသာယူကာ ေန႔စဥ္ဖယ္ရီကို ပိုက္ဆံ ၅၀၀ က်ပ္ေပး၍ လႊတ္ေတာ္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည့္အတြက္လည္း ျပည္သူမ်ားအားလံုးက စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူေတြအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံကာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို ျမင္ရသည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေနာက္ထပ္အစားရသည္ဟု ေအာက္ေမ့ကာ ဂုဏ္ယူမဆံုး ျဖစ္မိပါသည္။

ျမန္မာေတြရဲ႕ မနာလိုစိတ္မ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အက်ိဳးကို သူမ်ားႏွင့္မတူေအာင္ စြန္႔လႊတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဆိုသူကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူအားလံုးက အင္မတန္မွပင္ ေအာ့ႏွလံုးနာ၊ စက္ဆုပ္ရြံရႊာ၊ ခါးသီးမုန္းတီး၊ အသံမွ်မၾကားခ်င္၊ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ဆိတ္သားကိုပင္ မစားခ်င္ေလာက္ေအာင္ မုန္းတီးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။ ဘာေဒါက္တာမွန္းမသိသည့္ ဆိတ္ဖြားဆိုသည့္ လူ႔ဗာလ၊ လူ႔အႏၶ၊ လူ႔အမိႈက္၊ ဆန္ကုန္ေျမေလး၊ ကေလကေခ်၊ ေရေျမာကမ္းတင္၊ ဓာတ္တုိင္ေသးပန္း၊ လမ္းေဘးခ်ီးယို၊ ႀကံဖတ္အီးအီးကုန္း၊ အလွဴအိမ္ဖိနပ္ခိုး၊ မသာအိမ္ဖဲ႐ိုက္၊ ေမြးထားသည့္မေအအတြက္ ၀မ္းေရစပ္ေစသည့္ ငေၾကာင္တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပည္သူတို႔၏ ရင္ႏွစ္သည္းျခာလည္းျဖစ္၊ အားကိုးရာလည္းျဖစ္၊ မိဘသဖြယ္လည္းျဖစ္၊ မွီခိုအားထားရာလည္းျဖစ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၏ စိတ္ဘ၀င္ကို ညႇိဳးငယ္၊ ပင္ပန္း၊ ႐ႈပ္ေထြး ျဖစ္ေစခဲ့သည္မွာ လံုး၀ လံုး၀ လံုး၀ လံုး၀ ခြင့္လႊတ္ဖြယ္ရာ မရွိပါ။

ယခုအခါ ဆိတ္ဖြားဆိုသည့္ သေကာင့္သားကို မည္သူမည္၀ါမွန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က သိရွိၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိေနရပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူအားလံုးက အင္မတန္မွပင္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဆိတ္ဖြားဆုိသည့္ ဘာမဟုတ္သည့္လူကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ားက သိခ်င္၊ လိုခ်င္သည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဆိတ္ဖြားအေၾကာင္း ေခါင္းထဲထည့္ထားရသျဖင့္ မေပ်ာ္မရႊင္၊ မၾကည္မလင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု သိရသည့္အတြက္ အခုလို ျမန္ျမန္သိသြားသည့္အေပၚ ၀မ္းသာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စုစည္းညီညာေအာင္ေၾကာင္းျဖာဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ထားသည့္၊ လူညီလွ်င္ ဤကို ကၽြဲဟု ဖတ္၍ရ႐ံုသာမက သမၼတႀကီးကိုပင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ၿပီး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ဘုန္းရွင္ကံရွင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအား ေစာ္ကားေမာ္ကား၊ မထီေလးစား၊ မ႐ိုမေသ၊ ကပ်က္ကေခ်ာ္၊ ကေခ်ာ္ကခၽြတ္၊ ေထ့ေထ့ေငါ့ေငါ့၊ စြက္စြက္ဖက္ဖက္၊ ေ၀ေ၀ဖန္ဖန္၊ ေျပာင္ေျပာင္ေလွာင္ေလွာင္၊ သေရာ္ေတာ္ေတာ္၊ ဟာသလုပ္ခဲ့ေသာ ဆိတ္ဖြားဆိုသည့္ ေဒါက္တာအစုတ္ပလုတ္အား ေသဒဏ္ေပး၍ ေဆးထိုးကြပ္မ်က္ေပးပါရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ားက တစ္ႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္အတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္အတြက္ လံုး၀အသံုးမ၀င္သည့္ ဆိတ္ဖြားဆုိသည့္လူသည္ မရွိမျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္စိတ္ညစ္လွ်င္ ျပည္သူေတြစိတ္ညစ္ပါသည္၊ လႊတ္ေတာ္စိတ္တိုလွ်င္ ျပည္သူေတြ စိတ္တိုပါသည္၊ လႊတ္ေတာ္ေဒါသထြက္လွ်င္ ျပည္သူေတြ ေဒါသထြက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က အလိုမရွိသည့္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားအား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ားကလည္း လံုး၀ လံုး၀ လံုး၀ အလိုမရွိပါေၾကာင္း ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားသိေစရန္ ဤေနရာမွတစ္ဆင့္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ဤစာကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔လည္း ျပည္သူထံမွ ေပးစာအျဖစ္ ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အထက္တြင္ ေရးခဲ့သည္မ်ားကို သေဘာတူပါလွ်င္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သံုးႀကိမ္သံၿပိဳင္ ရြတ္ဆိုၾကေစလိုပါသည္။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား အလိုမရွိ
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား အလိုမရွိ
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား အလိုမရွိ

ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ တကယ္ေရးခ်င္တာက ဒီလို... ဒီလို....
ဆိတ္ဖြားလိုမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခုိက္ေစမယ့္ အေရးအသားေတြကို မေရးသင့္ဘူးဆိုေတာ့ အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့သလို ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ေတြ ေရးရင္ေတာ့ ရတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့ေနာ္။ ေတာက္... ေျပာေတာ့ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ ခ်ီတက္ေနၿပီတဲ့။ အခုမွပဲ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က မင္းတရားႀကီးေတြ၊ ၀န္မင္းေတြ၊ အမတ္မင္းေတြနဲ႔ လာေတြ႕ေနရတယ္။ အခုဆိတ္ဖြားကိစၥက လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေနသမွ်ကို ေကာင္းပါတယ္၊ မွန္ပါတယ္လို႔ ေထာက္ခံရမယ္လို႔ တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ အာဏာျပတဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ကျမင္တယ္။ ဘာတဲ့... ေျပာၾကေသးတယ္၊ ဆိတ္ဖြားဟာ အစိုးရအဖြဲ႕ကလူဆိုရင္ မလုပ္သင့္ဘူးတဲ့။ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းတာလို႔ မခံယူႏုိင္ဘူးလားလို႔ ေမးလိုက္ခ်င္တယ္။ သေဘာကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကလူက လႊတ္ေတာ္ကုိ အခုလို ေျပာဆိုတာဟာ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ျပည္သူထဲကဆိုရင္ေတာ့ လက္ခံပါတယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္မွာေလ ရယ္ခ်င္လိုက္တာ မေျပာပါနဲ႔ေတာ့။ တစ္ခုပဲ ေမးခ်င္တယ္... လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာေရာ သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြကတစ္ဆင့္ အပုပ္ခ်၊ ေ၀ဖန္၊ တုိက္ခိုက္ လုပ္ေနတဲ့လူေတြ မရွိဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ့္အသက္ကို ထပ္ၿပီးေတာ့ေတာင္ ေလာင္းလိုက္ခ်င္ေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုတဲ့ေကာင္က ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ အေတာ္ေတြးခ်င္တယ္ဗ်။ အခုလည္းၾကည့္၊ လႊတ္ေတာ္စံုခံုကအဖြဲ႕ေတြက ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)၊ အလဲဗင္း၊ ဗြိဳက္(စ္) စတဲ့ မီဒီယာကလူေတြအျပင္ ဆက္သြယ္ေရးက လူေတြကိုလည္း ေခၚေမးတယ္တဲ့။ အဲဒီလူေတြကမ်ား ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဘယ္သူပါဆိုၿပီး အစစ္ခံလိုက္ၾကရင္ျဖင့္ ပြဲကလွၿပီလို႔ ဆိုခ်င္တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္အေတြး သက္သက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေျပာတဲ့ ေဟ့ေကာင္ ဉာဏ္ႀကီး... လႊတ္ေတာ္က မႊတ္ေနေအာင္လည္တယ္ကြ၊ ဆိတ္ဖြားဆိုတာ ဘယ္သူလဲ သူတို႔သိၿပီးသားမို႔ အခုလို ရွဥ့္အ၀ွာကို အနာလုပ္ၿပီး ဟိုဖြဲ႕ဒီစစ္ လုပ္ၾကတာတဲ့၊ တကယ္လို႔သာ ဆိတ္ဖြားဆိုတာ ဘယ္သူဘယ္၀ါမွန္း မသိဘူးဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကလူေတြက ဆိတ္ဖြားကို အေရးေတာင္လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အယူအဆကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပါတယ္ဗ်ာ။ သူတို႔မွာလည္း လႊတ္ေတာ္စာမ်က္ႏွာ ရွိေနတာပဲ၊ ကေလာင္ခ်င္း အၿပိဳင္တိုက္ၾကပါ့လား၊ အခုေတာ့ ရွိတဲ့အာဏာကို အသံုးခ်ၿပီး လူတစ္ေယာက္ကို ႏွိပ္ကြပ္တယ္လို႔ပဲ ျမင္မိေၾကာင္းပါဗ်ာ။

တစ္ခ်ိန္တုန္းက နာမည္ႀကီး ႐ုပ္ရွင္တစ္ခုကို လူလတ္ပိုင္းမ်ားႏွင့္အထက္ မွတ္မိၾကလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ "ညီမေလးက အခ်စ္ကို ကိုးကြယ္သတဲ့လား" ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားပါ။ အဲဒီ၀တၳဳကို ေရးတဲ့သူက မိုးမိုး (အင္းလ်ား) ပါ။ အရင္တုန္းက ေနေအာင္တို႔၊ ခင္သီတာထြန္းတို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ ထင္တာပါပဲ။ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ျမင့္ျမတ္နဲ႔ မိုးေဟကိုထင္ပါရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ၿပီး ျပန္႐ိုက္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္လည္း ပိုက္ဆံေလးမ်ား အပိုရွိရင္ ဇာတ္ကားတစ္ကားေလာက္ ႐ုိက္ခ်င္မိတယ္။ ဇာတ္ကားနာမည္ကေတာ့ "လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ဆိတ္ဖြားကို ေၾကာက္သတဲ့လား" လို႔ ေပးမယ္ဗ်ာ။ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဇာတ္ေကာင္အတြက္ေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာေခၚမယ္။ ႀကိဳေတြးမိတာကေတာ့ မုတ္ဆိတ္ဖားဖား ရွိတဲ့လူေတြအားလံုးဟာ ဆိတ္ဖြားလုပ္ခ်င္လို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၾကမယ္ ထင္တာပါပဲ။ ခက္တာက ဆိတ္ဖြားလုပ္ခ်င္တဲ့သူသာ အေတာ္မ်ားၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ လူမရွိတာပါပဲ။ အဲဒီလိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ျပည္သူ႔အသံကို ထင္ဟပ္တဲ့ ဇာတ္ကားဆိုၿပီး ေပါက္ေအာင္႐ိုက္လို႔ ရမလဲဗ်ာ။
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္၊ စေနေန႔။
ည ၁၁ နာရီ ၁၆ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။
ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ ၂-၁ ဘာစီလိုနာပြဲႏွင့္၊ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္ ၄-၀ ေနာ၀စ္(ခ်္)ပြဲတို႔ကို ဟိုေျပာင္းဒီေျပာင္း ၾကည့္႐ႈရင္း ေရးခဲ့သည္။
 www.MyanmarExpress.net
 

25 comments:

Good writing. Dr sat phwe is member of BCP.They don't like any body took power.They think their self magician of politic.But they will never win power, because forget about national interest.

မွန္သွ္ အျပန္အလွန္ထိမ္းေက်ာင္းျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီမည္သည္။ဆရာ့ကို အျပင္မွာေတြ႕က ဦးခ်ကန္ေတာ့မည္သည္သာ ျဖစ္သည္။

Very good.ကို ဥာဏ္ ေရ မ်ား မ်ား ေရး ပါ ဗ်ာ ။စုံ စမ္း ေရး ေကာ္ မ ရွင္ အ ဖြဲ ့ ခံ ရ ဦး မယ္။ကိုယ္ စား အား လုံး ကေဒ သျပည္ သူ မဲ ေပး သူ ကို သာ ကိုယါ စား ျပဳ တာ ။သူ တို ့မဲ မ ေပး သူ လည္း အ မ်ား ႀကီး ရွိ ေသး တာ သိ သင့္ ပါ တယ္ ။

ဆိတ္ ဖြါး အ တြက္ အ ခ်ိန္ ကုန္ ခံ မဲ့ အ စား ၊တိုင္း ျပည္ စီး ပြါး ေရး ဦး ေမာ့ လာ ရန္ ပို ု အား စိုက္ သင့္ သည္။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ေရ ............. ေျပးထား ....ေျပးထား ... မမိခင္ မ်ိဳးပြားထား .... ေနာက္ထပ္ ဆိတ္ဖြား မ်ိဳးဆက္ က်န္မွ ျဖစ္မယ္ ... ဆိတ္ဖြားမ်ိဳး မ်ိဳးဆက္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္မွ ဒုိ႔ျမန္မာျပည္ႀကီး ေကာင္းစားမယ္ ........ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီႀကီး ရႏုိင္မယ္ .....

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားလုိ ထိထိ မိမိ မေရးတတ္လုိ႔ေနာ္ ေရးတတ္လုိ႔က ေတာ့ ....

I really sorry for our precious time and money.

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ခ်စ္သူမ်ား က်န္းမာၾကပါေစ

အလကား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တိုင္းျပည္နယ္ေငြႁဖုန္းေနတဲ့ ေကာင္ေတြ။ ဘာမဟုတ္တဲ့ေမးခြန္းေတြ၊ ဘာမဟုတ္တဲ့ဟာေတြ၊ အာဏာလုတာေတြနဲ႔ အခ်ိန္ႁဖုန္းေနတဲ့ေကာင္ေတြ။ အရွက္ကိုမရွိဘူး။

ေတာင္ဆိတ္ေတြနဲ႕ ၇ိုက္ရင္ အဲဒီကားေပါက္မယ္

ဆားပုလင္း ႏွင္းေမာင္ ႐ွိရင္းေတာ့ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကို မိမည္။ ေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြားကိုေလးစားလွ်က္

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားရဲ႕ေနရာမွာ ကိုေက်ာ္သူနဲ႔ဆိုကြက္တိဘဲ...

အ ေရးမပါတာ အရာမလုပ္ၾကပါနဲ့

အ ရးမပါေတာေတြ အ ရာမလုပ္ၾကပါနဲ့

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား က်န္းမာပါေစ။

လႊတ္ေတာ္ သေဘာထားႀကီးသင့္သည္။ အစုိးရ ျပတ္သားသင့္သည္။
တပ္မေတာ္ သမာသမတ္က်သင့္သည္ ။ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား အတံုး
လုိက္အတစ္လုိက္ မထည့္သင့္။ပါးပါးေလးထည့္သင့္သည္။
အားလံုး အားလံုး ေခါင္းသံုးသင့္သည္။

မိ မိ ႏုိင္ င႔ံ အ က်ိဳး တုိး တက္ ေရး ကို ေရွး ရႈ ၍ လြပ္

လပ္ စြာ ေ ဝ ဖန္ အၾကံ ျပဳ ေရး သား ေဖာ္ ျပ ခ်က္ တုိ႔

အား ရာ ဇ ဝတ္ မႈ တစ္ ခု ျပဳ ဘိ သ ကဲ႔ သုိ႕ ရႈ ျမင္ ေန ၾက

အုံး မည္ ေလာ ?

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္ မရွင္ ဖြဲ႕ေတာ့ ဟိုေကာင္ ၈၈ တို႔ NLD တို႔ ဘာမွမ ေျပာၾကပါလား လူ႔ အခြင့္အ ေရး ဆို မင္းတို႔ ကိုပါမခ်န္ သမထားေတာ့မ ေျပာၾကတာမလား။

မင္းတို့ငါတို့အခ်င္းတိုက္ေနမယ္ဆိုသူမ်ားေတြဝမ္းသာစရာေပါ့ေျပားခ်င္ တာက ေတာ့တိုင္းသားေတြညီညြတ္ပါေစ:)

အကုန္လုံး မ ေကာင္းဘူး

ဆိတ္ဖြါးမင္းကိုသိတယ္လုပ္သာလုပိ

ဆရာဆိတ္ဖြား ဟာအသားထဲကေလာက္ထြက္တာမဟုတ္ပါ ဒီေျမ ဒီေရကိုငါတိုပဲပိုင္တာဆိုျပီး ငါတို႕ပဲစားမယ္ ဆိုျပီး မိန္မိန္ယွက္ယွက္ မ်ိဳေနသူေတြ ဆိတ္သားစားဖို႕ဝိုင္းျကံေပမယ္႕ဆရာဆိတ္တိတ္မေနနဲ႕ဆက္ေရးပါလို႕

Post a Comment

https://www.facebook.com/MyanmarExpress တြင္ သတင္းမ်ား ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္