Subscribe to our RSS Feed

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒တာဝန္ သူရဦးေရႊမန္းကို လႊဲၿပီ

From : ..ေခတ္လူငယ္

                     ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား လက္ရွိပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္းက အျပည့္အဝ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။ “ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ေရာ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီပဲ သမၼတႀကီးက ဥကၠ႒တာဝန္ ရယူျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာၾကားႏုိင္ပါတယ္” ဟု ယင္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တာဝန္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တာဝန္ေတြယူရင္ ပါတီတာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္လို႔မရလို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီးက ပ ါတီတာဝန္ ထမ္းေဆာင္လုိ႔ မရပါဘူး။ ႏႈတ္ထြက္မယ္။ မထြက္ဘူးဆုိတာ သူ႔ရဲ႕ဆႏၵ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ရဲ႕ ဆႏၵပါ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တာဝန္ယူရင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာေတာ့ ပါတီတာဝန္ ထမ္းေဆာင္မရလို႔ပဲ ပါပါတယ္။ ထြက္ပါလို႔ေတာ့ မပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးရဲထြန္းက “ပါတီေခါင္းေဆာင္ အေနနဲ႔ဆိုရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုရလာမွာပါ။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ပါတီတြင္းမွာပဲ တရားဝင္ စည္း႐ုံးလို႔ ရလာမယ္။ သူ႔ရဲ႕ ၾသဇာန႔ဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုရွိလာမွာေပါ့” ဟု ယင္းက သူ၏အျမင္ကို ရွင္းျပသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ (၆၄) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံရသည့္ေန႔မွစ၍ မိမိတို႔ရာထူး သက္တမ္းအတြင္း ယင္းပါတီ အဖြဲ႔အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရဟု ပါရွိေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

13 comments:

ေလာ ကဓံ တ ရား ကို နား မ လည္ သံ ေဝဂ တ ရား ဘ ဝ ဆို တာ ခဏ က ေလး ျဖစ္ ပ်က္ ကို မ သိ သ ဘာ ဝျကီး က အ က ခိုင္း တိုင္ း ေက ြး ေန ေအာင္ က ေန ျက တာ ပါ ဒု ကၡ အ ျကီး အ ျကယ္ ေတြ့ မွ ဒါ ေတြ ဟာ ေငြ ေတြ ဟာ ဥ စၥာ ပစၥ ည္း ေတြ ဟာ တ နွာ ေတြ ဟာ မ တည္ ျမဲ ပါ လား လို့ သံ ေဝ ဂ တ ရား ရ လာ တတ္ ျက ပါ တယ္

ဆင္ ျခင္ ထုံ တ ရား ပြါး ျက ပါ အ သိ သ တိ အ ျမဲ ရွိ ျက ပါ

ဘ ဝ ဆို တာ မ်က္ စိ တ မိတ္ ပါ

ေက်ာ္ ဆန္း မင္း ဘဝအ ေျကာင္း နွင့္ မ ျကာ ေသး မွီ က အ စိုး ရ


၃ နွစ္ ေလာက္ ဆတာ့ ျကာ ခ့ဲ ပါ ျပီ ေက်ာ္ ဆန္း မင္း ဆို သူ ဟာ ျမစ္ ေျခ သား ပါ ပ ခုကၠ ဴ မွာ လာ ျပီး စက္ သုးံ ဆီ အ ေရာင္း အ ဝယ္ လုပ္ ပါ တယ္ ဒႏလူ က လူ ေအး ပါ ဆီ လုပ္ ငန္း လုပ္ ရင္း န့ဲ ဘိ လပ္ ေျမ သံ အ ေရာင္း အ ဝယ္ တဲြ လုပ္ ေတာ့ တာ ေပါ့ ပ ခုကၠဴ ဧ ရာ ဝတီ တ တါး က လဲ ေဆာက္ ေန တာ ဆို ေတာ့ ပခုကၠဴ ေငြ သ ရ ဖူ န့ဲ ေငြ အ ေပး အ ယူ လုပ္ ျက တာ ေပါ့ တ ေန့ ေတာ့ ေက်ာ္ ဆန္း မင္း က ေငြသ ရ ဖူ ကို ေငြ ဆပး စ ရာ ရွိ တာ ျကာ သြား ပါ တယ္ ေက်ာ္ ဆန္း မင္း က တ တါး ဆိုဒ္ မွာ ေင ြ လြန္ ေန ေတာ့ ေတာင္း ပန္ ပါ တယ ္ ခိဳန္း တ့ဲ ရက္ လြန္ ေတာ့ ေငြသ ရ ဖူ က ရဲ တ ပြင့္ န့ဲ ျမင့္ ခိုင္ ကို ေငြ ေပး ျပိး ေက်ာ္ ဆန္း မင္ း အိမ္ ကို သ ြား ေတာင္း ပါ တယ္ ေက်ာ္ ဆန္း မင္း က ေတာင္း ပန္ ျပိး ေနာက္ ထပ္ ရက္ ခဴန္း ပါ တယ္ ရက္ ခဴီန္း ျပည့္ လို့ ေငြသ ဖူ က လူ ရယ္ ရဲ ျမင့္ ခိုင္ ရယ္ ေက်ာ္ ဆန္း မင္း အိမ္ ကို ေငြ သ ြား ေတာင္ ပါ တယ္ ရဲ ျမင့္ ခိုင္ က ေက်ာ္ ဆန္း လည္ ပင္း က အကၤ်ီ ေကာ္ လံ စ ကို လက္ န့ဲ ဆြဲ ရမ္း ျပိး ရန္ စ ကား ေျ ပါ တယ္ အိမ္ သိမ္း မယ္ ေပါ့ အိမ္ ကို ခ်ိတ္ ပိတ္ မယ္ ေပါ့ ေက်ာ္ ဆန္း မင္း က စိတ္ ဆိုး ျပီး အက္ စစ္ ထည့္ ထား တ့ဲ ပုးံ န့ဲ ၂ ေယာက္ လုးံ ပက္ ပစ္ ပါ တယ္ ေက်ာ္ ဆန္း မင္း ယ ခု အ ခ်ိန္ အ ထိ ထြက္ ေျပး ေန ပါ တယ္ ရဲ က ေတာ့ ေသ ပါ တယ္ မ ဆိုင္ တ့ဲ အ လုပ္ သ မား ၃ ေယာက္ ရယ္ မိန္း မ ရယ္ ေထာင္ ခ် ပစ္ ပါ တယ္ မိန္း မ က ၁၅ နွစ္ တ ျပည့္ ေတြ က ၇ နွစ္ က် သ ြား ပါ တယ္ ဒါ ကို ျကည့္ ျခင္း အား ျဖင့္ ဖက္ ဆစ္ စ နွစ္ လား ကို လို နီ စ နွစ္ လား ေရာက္ ေန သ လို ပါ ဘဲ အ စိုး ရ ဝန္ ထမ္း န့ဲ အ ရပ္ သား အ မူ တ ခု ခု ျဖင့္ ရင္ အ ရပ္ သား ကို နိပ္ ကြက္ ပါ တယ္ ဒါဟာ မ ေကာင္း တ့ဲ ခဲြ ျခား မူ ေတြ ပါ ဥ ပ ေဒ ေက်ာ သား ရင္ သား မ ခဲြ ျခား ဘူး ဆို ရင္ ဒအ ေတြ မ ျဖစ္ သင့္ ပါ

Bar tway lal?narr thwar tar sait kone loe nay hmar par.

ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းဟာလည္း အရည္အခ်င္း ျပည္ဝတဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါ။ က်ဳပ္တို႔လည္း ၂၀၁၅ မွာ မဲေပးဖို႔ အတြက္ မဲေပးရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေလ့လာေနပါတယ္။ ကိုယ္ေပးလိုက္တဲ့ မဲတစ္ျပားက သူမ်ားေယာင္လို႔ ေယာင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ံငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အတြက္ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုတေလာ ေဒၚလာေစ်း အနည္းငယ္ ျပန္တက္လာတယ္ဗ်ာ။ ျမန္မာေငြေၾကး မာလို႔ ျမန္မာ့စီပြားေရး ဦးေမာ့တာ မေမာ့တာေတာ့ မသိဘူး။ က်ဳပ္တို႔ အေျခခံလူတန္းစား ေတြရဲ႕ စီပြားေရးေတာ့ ဦးေမာ့လာတယ္ဗ်ာ။ ျမန္မာေငြေၾကး မာတဲ့အတြက္ ေရႊေစ်းေတြက်တယ္ ႏိုင္ငံျခားက ေဒၚလာနဲ႔ တင္သြင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြ ေစ်းက်တယ္။ အဲ့ဒိအတြက္ အေျခခံ လူတန္းစားေတြ လစာမတိုးပဲ အဆင္ေျပတာေပါဗ်ာ။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္ေတာ့ အျမတ္နည္းသြားတာေပါ့။ အခု ေဒၚလာေစ်းလည္း နည္းနည္းတက္ေရာ ေရႊေစ်းပါ နည္းနည္းျပန္တက္လာတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို ဆက္ၿပီး မဲေပးဖို႔အတြက္ က်ဳပ္တို႔လို အေေေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအဖို႔ ေဒၚလာနဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမယ္ ထင္ပါတယ္ဗ်ာ။ x

၂၀၁၅ မွာလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပဲ အနုိင္ရမွာပါ

မင္း ကအ တၱ သ မားဘဲ ငါ့ ဝက္ ဆိုဒ္ မ ရွိ လို့ ေတြ့ တဲ့ အကြက္ ေရး ရ တာ ေသ ခ်ာ ဖတ္ ပါ အ ျဖစ္ မွန္ ပါ

အတၱသ မား မ ဆိုင္ ေပ မ့ဲ လူ တ ေယာက္ အ ေျကာင္ အျဖစ္ အပ်က္ အ မွန္ ပါ

နိုင္ဖို႔ ႀကိုးစားရအံုးမယ္

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွေတာင္ NLD ကအျပတ္အသတ္ ႏိုင္ထားတာ။ စဥ္းစားဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အေျခခံ လူတန္းစားေတြေနာ္။ သူတိုမွာ ပါတီစြဲ ပုဂၢိဳလ္စြဲ ရွိမယ္ထင္လို႔လား။ သူတို႔ေခါင္းထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ စီးပြားေရး အဆင္ေျပၿပီး လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မာဖို႔ ပဲရွိတယ္ေနာ္။ ေတာရြာေတြကို ဆင္းၿပီး အေျခခံလူတန္းစား ေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ဘဝေတြကို ေလ့လာၿပီးမွ ေျပာသင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္ေနာ္။ x

ဘာေၾကာင့္တုံး နည္းနည္းေလာက္ႀကိဳရွင္းျပစမ္းပါဦး

ထင္ျမက္ခ်က္ေတြေပးဖို႔ေစာပါေသးတယ္။

သမၼတရံုးကို စား‌ေရးပို႕လို႔ရလားခင္‌ဗ်ာ

Post a Comment

https://www.facebook.com/MyanmarExpress တြင္ သတင္းမ်ား ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္