Subscribe to our RSS Feed

အာဆီယံ-အေမရိကန္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား အစည္းအေဝးကို အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ က်င္းပခြင့္ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သမၼတေျပာၾကား


From : ေခတ္လူငယ္

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး (၄၀) ရက္ေျမာက္ေန႔ကို စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပရာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ အပါအဝင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၀၇) ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဦးခက္ထိန္နန္၏ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး/ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေသာ္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္၍ ျပည္နယ္အဆင့္ (၃)ႀကိမ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (၃)ႀကိမ္၊ အလြတ္သေဘာ (၄)ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပည့္အဝ လိုလားပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ခုခံကာကြယ္႐ုံမွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေကအိုင္ေအ တပ္စခန္းမ်ားအား ခ်ီတက္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တပ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းခ်ျပခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွလည္း တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အသံုးျပဳေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊ တပ္စခန္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားသို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္စဥ္၊ လူနာပို႔ေဆာင္စဥ္၊ တာဝန္လဲလွယ္စဥ္၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္စဥ္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔မွ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္း စုစုေပါင္း (၉၂၆) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ထိေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ယခုကာလအတြင္း ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ စစ္ေရးႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူသံုး လမ္းတံတားမ်ားအား မိုင္းခြဲျခင္း (၆၆)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သမၼတႀကီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေကအိုင္ေအ စခန္းမ်ားအား ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းကို လံုးဝျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္စဥ္ တစ္ဖက္မွ တုိက္ခုိက္လာမႈအား ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ႏွင့္ အညီ ယင္းတာဝန္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ေကအင္န္ယူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ ႐ိုးသားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ ရွိၾကသည့္အတြက္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေနျခင္းကို သာဓကအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါေၾကာင္း။ က်န္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၁၀)ဖြဲ႔သည္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို လံုးဝေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကို ကိုင္စြဲထားသျဖင့္ လတ္တေလာ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အပါအဝင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစေရးအတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေကအိုင္ေအအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အမ်ားက လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက အျခားအဖြဲ႔မ်ားနည္းတူၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Myanmar Express

1 comments:

KIA ကို မ်ိဳးျဖဳတ္ ပစ္ကြာ၊ ငါတို႕ ေက်ာင္းေတြကို သတ္ထားတဲ့ ေကာင္ေတြ။ လူသတ္သမား၊ ဖ်က္ဆီးေရး သမား၊ မုဒိန္းသမားေတြ၊ က်ဆံုးပါေစ။ လိုင္ဇာစခန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလံ လႊင့္ထူႏိုင္ပါေစ။.....

Post a Comment

https://www.facebook.com/MyanmarExpress တြင္ သတင္းမ်ား ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္