Subscribe to our RSS Feed

တကယ္ေရာ အေလးျပဳထိုက္ရဲ႕လား?


အားလံုးသိထားၾကတဲ့အတိုင္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာက လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ တပ္ဖြဲ႔တိုင္းဟာ သူ႔အင္အားနဲ႔သူရွိေပမယ့္ army တစ္ခုအရြယ္အစားထိေတာ့ မရွိၾကပါဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ အဆိုပါလက္နက္ကိုင္မ်ားဟာ reference မရွိပဲ 
ရာထူးအဆင့္အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မိမိဘာသာ သတ္မွတ္ထားၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားကလည္း ဒါကိုမသိတာပဲလား၊ 
မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာပဲလားမသိပါ။ 
အင္အား(၅၀၀၀)ခန္႔သာ အလြန္ဆံုးရွိသည့္တပ္မွဴးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာထူးဆိုလဲ 
ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္သာ ေဖၚျပတတ္သျဖင့္ တခါတရံ ယင္းထက္အင္အားႀကီးေသာ အျခားတပ္မဟာမွဴးမ်ားပင္ ေနာက္ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ 

ရာထူးႀကီးလွ်င္အေဆာင္အေယာင္ႀကီးရစျမဲမို႔ အဆိုပါဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကို ေရွ႕တင္ပါက အျခားလက္နက္ကိုင္တပ္မွဴးမ်ားက ခံျပင္းရပါတယ္။ 
အခုကေတာ့ အမ်ားရည္ညႊန္းလို႔ရေစဖို႔ ကမ႓ာတဝွမ္းက စံသတ္မွတ္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)ဖြဲ႔စည္းပံုကို အင္အားနဲ႔တကြ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ႀကီးလိုက္ေဖၚျပရမယ္ဆိုရင္-

တိုက္ခိုက္ေရးအဖြဲ႔ငယ္ (fire and manoeuvre team)
အင္အား - ၂ ေယာက္
ေခါင္းေဆာင္ - senior တပ္သား

တိုက္ခိုက္ေရးအဖြဲ႔ (fire team)
အင္အား - ၄ ေယာက္
ေခါင္းေဆာင္ - ဒုတပ္ၾကပ္

တပ္စိတ္ (squad / crew)
အနည္းဆံုးတိုက္ခိုက္ေရးအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ပါဝင္
အင္အား - ၈ ေယာက္မွ ၁၃ ေယာက္
ေခါင္းေဆာင္ - တပ္ၾကပ္ သို႔မဟုတ္ တပ္ၾကပ္ႀကီး

တပ္စု (platoon / troop)
အနည္းဆံုးတပ္စိတ္ႏွစ္စိတ္ပါဝင္
အင္အား - ၂၆ ေယာက္မွ ၅၅ ေယာက္
ေခါင္းေဆာင္ - ဒုအရာခံဗိုလ္ သို႔မဟုတ္ ဒုဗိုလ္

တပ္ခြဲ (infantry company / squadron)
တပ္စုႏွစ္စုမွ ရွစ္စုအထိပါဝင္
အင္အား - ၈၀ ေယာက္မွ ၂၂၅ ေယာက္
ေခါင္းေဆာင္ - အရာခံဗိုလ္ သို႔မဟုတ္ ဒုဗိုလ္ သို႔မဟုတ္ ဗိုလ္

တပ္ရင္း (infantry battalion)
တပ္ခြဲႏွစ္ခြဲမွ ေျခာက္ခြဲအထိပါဝင္
အင္အား - ၃၀၀ မွ ၁၃၀၀
ေခါင္းေဆာင္ - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး

တပ္ရင္းႀကီး (regiment / group)
အနည္းဆံုးတပ္ရင္းႏွစ္ရင္းပါဝင္
အင္အား - ၁၅၀၀ မွ ၃၀၀၀
ေခါင္းေဆာင္ - ဗိုလ္မွဴးႀကီး

တပ္မဟာ (brigade)
အနည္းဆံုးတပ္ရင္းႀကီးႏွစ္ရင္းပါဝင္
အင္အား - ၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀
ေခါင္းေဆာင္ - ဗိုလ္မွဴးႀကီး မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ (one star general)

တပ္မ (division)
အနည္းဆံုးတပ္မဟာႏွစ္ခုမွ ေလးခုထိပါဝင္
အင္အား - ၁၀၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀
ေခါင္းေဆာင္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (two star general)

တပ္မႀကီး (corps)
အနည္းဆံုးတပ္မႏွစ္ခုပါဝင္
အင္အား - ၄၀၀၀၀ မွ ၈၀၀၀၀
ေခါင္းေဆာင္ - ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (three star general)

တပ္ေတာ္ (army)
အနည္းဆံုးတပ္မႀကီးႏွစ္ခုမွ ေလးခုထိပါဝင္
အင္အား - တစ္သိန္းမွႏွစ္သိန္း
ေခါင္းေဆာင္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (four star general)

တပ္မေတာ္ (army group/ front)
အနည္းဆံုးတပ္ေတာ္ႏွစ္ခုပါဝင္
အင္အား -ေလးသိန္းမွဆယ္သိန္း
ေခါင္းေဆာင္ - စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (Field Marshal) (five star general)

တပ္ေပါင္းစု (region / theater)
အနည္းဆံုးတပ္မေတာ္ေလးခုပါဝင္
အင္အား - ဆယ္သိန္းမွသိန္း(၁၀၀)ထိ
ေခါင္းေဆာင္ - စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (Field Marshal) (five star general)

စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ေပါင္းစုအဆင့္ကိုေတာ့ ဒုတိယကမ႓ာစစ္မွာ အေမရိကန္မဟာမိတ္တပ္ေတြ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း တခ်ိန္က အင္အားမညီမွ်မွဳေတြျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒုတိယကမ႓ာစစ္က ႐ုရွားရဲ႕တပ္မေတြဟာ ဂ်ာမန္ေတြရဲ႕တပ္ရင္းအင္အားသာသာ သာျဖစ္လို႔ တိုက္တိုင္းရွံဳးခဲ့ရပါတယ္။ကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္းမွာလည္း တရုတ္ေတြရဲ႕တပ္မႀကီးေတြဟာ အေမရိကန္ရဲ႕တပ္ရင္းႀကီးေတြနဲ႔ အင္အားတူေနတာေတြ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယခု post ေၾကာင့္ စာဖတ္သူေတြေခါင္းထဲမွာ ရာထူးႀကီးတိုင္းတကယ္ေရာအေလးျပဳထိုက္ရဲ႕လား ဆိုတဲ့ အေတြးေလးတစ္ခုဝင္သြားခဲ့ရင္ေက်နပ္ပါၿပီ

ကိုေဆး

လူဦးေရ ၁၀ သန္းရွိေသာ ရန္ကုန္တြင္ ဦးဝင္းတင္ အသုဘအား လူေသာင္းဂဏာန္း သာလာေရာက္ လူဦးေရ ၁၀ သန္းနီးပါးရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ NLD ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ အသုဘအား လူေသာင္းဂဏာန္း သာလာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ သတင္းရရွိပါတယ္။ တက္ေရာက္လာသူအမ်ားစုမွာ NLD ပါတီဝင္ မ်ား၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား နဲ႔ အျခား ၎တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္ေနသူမ်ား သာျဖစ္ၾကၿပီး သာမန္ ျပည္သူလူထုမွ လံုးဝ စိတ္မဝင္စားၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

NLD အမာခံ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထု မိခင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး  ဦးဝင္တင္က လူထု ဖခင္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနေပမယ့္ လူသန္း ၆၀ မွာ ေသာင္းဂဏာန္းသာ စိတ္ဝင္စားျခင္းမွာ သာမန္ အသုဘတစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေဝဖန္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဦးဝင္းတင္ အသုဘ လာေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ပ်ားသူမ်ားလည္းပါရွိေၾကာင္း ဓတ္ပံုသတင္းမ်ားအရ ေတြ႔ရပါတယ္။ 


.. www.MyanmarExpress.net
 

ႀကီး ၄ ႀကီးႏွင့္စတုတၳမ႑ိဳင္သို႕ ျပည္သူမွတစ္ဆင့္အိတ္ဖြင့္ေပးစာသမၼတႀကီးနဲ႔တကြ ကာခ်ဳပ္ႀကီး လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး လူထုေခါင္းေဆာင္ႀကီး မီဒီယာႀကီးမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုႀကီး ခင္ဗ်ား။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လားရိႈးမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေနတဲ႔ လီဆူးတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးပါ။ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၂ ရက္ ၃ ရက္ ကစၿပီး ဒီေန႔အထိ ကၽြန္ေတာ့္ဇာတိ တာလတ္ေက်းရြာက က်န္ရစ္တဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးေတြနဲ႔ အျခားေက်းရြာသားေတြ လာရိႈးဘက္ကို တဖြဲဖြဲထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ျဖစ္ပံုကေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပေလာင္ေဒသမွာ တေအာင္း၀္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က တစ္အိမ္ေထာင္ လူတစ္ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ အတင္းအဓမၼ လူသစ္ စုေဆာင္းေနၾကလို႔ပါ။ ဒါတင္မက စစ္မႈထမ္းေဆာင္ခြင့္က ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳဖို႔ သြားေတာင္းပန္တဲ႔ ေက်းရြာလူႀကီးနဲ႔ သူ႔တူေလးကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတဲ႔ေဒသမွာ ခုလိုမ်ိဳး လက္နက္အားကိုးနဲ႔ အႏိုင္က်င့္သတ္ျဖတ္တာ လြန္လြန္းပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လီဆူးေတြဟာ ကိုယ့္၀မ္းစာကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ရွာစားခ်င္ၾကသူေတြပါ။ လက္နက္ကိုင္ရမွာ ကိုလည္း မလိုလားပါဘူး။ ရိုးရိုးသားသားပဲေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လီဆူးေတြကို ကခ်င္ေတြ ကလည္း အရမ္းႏွိမ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သားေပမယ့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုစာရင္းလည္း မသြင္းပါဘူး။ ဂ်ိမ္းေဖာေယာက်္ား တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ လီဆူးမတစ္ဦးကို ယူမိရင္ေတာင္ ၇ ႏွစ္ေလာက္ ဘုန္းနိမ္႔တယ္လို႔ေတာင္ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခ့ဲတဲ႔ေကာင္ေတြပါ။ ေကအိုင္ေအနဲ႔ အစိုးရတပ္ေတြ တိုက္တုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေရွ႕ဆံုးကေန အေသခံခိုင္းဖို႔ ေကအိုင္ေအက ခုလိုမ်ိဳး အတင္းလူသစ္စုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ အေရွာင္ေကာင္းလို႔ လြတ္ခ့ဲတာပါ။ အဲဒီတိုက္ပြဲေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးေသပါတယ္။ စစ္ပညာလည္း မကၽြမ္းက်င္ စစ္တိုက္ဖို႔လည္း စိတ္မပါေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္တိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လီဆူးေတြ အထိနာပါတယ္။

သူတို႔ေတြက အခိုင္အမာ ကြန္ဂရစ္ လႈိဏ္ေတြထဲမွာေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေတာ့ စခန္းေတြေပၚကေန ထြက္ေျပးမရေအာင္ ဘိန္းေကၽြး၊ သံႀကိဳးခတ္ၿပီး စေတးခဲ႔တာပါ။ မတိုက္ခ်င္ေတာ့လို႔ ထြက္ေျပးရင္လည္း မိတဲ႔အခါ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ေနာက္ကြယ္က ေကအိုင္ေအရွိႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ယူဆေနပါတယ္။ လူသစ္ေတြအဓမၼစုလို႔ သိကၡာက် အရွက္ရေနတဲ႔ ေကအိုင္ေအက သူ႔လက္္ေ၀ခံ တေအာင္း၀္တပ္ကို တစ္ဘက္လွည္နဲ႔ လူသစ္စုခိုင္းတယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေကအိုင္ေအလည္းေၾကာက္ရ ေကအိုင္ေအ တပည့္ခံထားတ့ဲ တေအာင္း၀္ တပ္ကလည္း ခုလိုလုပ္လာတာမို႔ ဆူးၾကားကဘူးခါးျဖစ္ေနၿပီး ေျပးစရာ ေျမမရွိ၊ လုပ္စရာ လယ္မရွိနဲ႔ က်ီးလန္႔စာစား ေနထိုင္သြားလာေနရေတာ့မယ့္ ဘ၀မ်ိဳးေရာက္ေနပါၿပီၤ။ ခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာက အဖြဲ႕ေတြ လားရိႈးနားက အီႏိုင္း ေက်းရြာမွာ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္မေန႔က ဆိုင္ကယ္နဲ႔သြားၾကည့္ေတာ့ ရြာလံုးကၽြတ္နီးပါး လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ထြက္ေျပး လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ အ၀တ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္ခုနဲ႔ ထြက္ေျပးလာၾကရေတာ့ စားစရာေသာက္စရာနဲ႔ ေနစရာ ထိုင္စရာေတြ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္ေတြပါပါတယ္။ မၾကာခင္ ေက်ာင္းေတြျပန္ဖြင့္ေတာ့မွာမို႔ ခုလိုမ်ိဳးအေျခေနဆိုးေၾကာင့္ ကေလးေတြအနာဂတ္ေရးဟာလည္း ရင္ေလးစရာ ေကာင္းေနပါတယ္။ လူႀကီးေတြကလည္း ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာကို မစြန္႔ခြာခ်င္ေပမယ့္ ဘယ္ခ်ိန္ အသတ္ခံရမယ္မွန္း မသိတဲ႔ေနရာကို ျပန္မသြားရဲၾကေတာ့ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ရင္ဖြင့္ၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာသားေတြရဲ႕ဒုကၡကို လ်စ္လ်ဳရႈမထားၾကပါနဲ႔ခင္ဗ်ား။ လက္နက္ကိုင္ လူမ်ိဳးစုႀကီးေတြက လက္နက္မဲ႔ လူမ်ိဳးစုငယ္ေတြအေပၚ ခုလိုမ်ိဳး ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး အႏိုင္က်င့္ေနတာေတြကို ကာကြယ္ေပးပါခင္ဗ်ာ။ အျဖစ္မွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားက အေၾကာက္တရားေတြကို ေျပေပ်ာက္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ျပတ္ျပတ္သားသားဆံုးမၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူေပးပါ။ လတ္တေလာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ႔ အခက္အခဲ ေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ လူႀကီးမင္းတို႔အပိုင္းက ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းေပးပါခင္ဗ်ား။ ခုလိုမ်ိဳး ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္းမႈေတြ ထာ၀ရ ပေပ်ာက္ေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကပါ ခင္ဗ်ား။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အဆိုတင္သြင္းၿပီး ရႈတ္ခ် ေပးၾကပါခင္ဗ်ား။

အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးစားမေပးဘဲ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးနဲ႔ တစ္ဘက္ေစာင္းနင္းလုပ္ေနတဲ႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြကို မီဒီယာေတြပိုင္းကလည္း လ်စ္လ်ဳရႈမထားၾကပါနဲ႔ ခင္ဗ်ား။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ ရပ္တည္ၿပီး အားလံုး သိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးၾကပါခင္ဗ်ား။ DVB ကေတာ့ ဧၿပီ ၃ ရက္နဲ႕ ၄ ရက္ေန႕ေတြမွာ ျပည္သူ႕ဘက္ကရပ္တည္ၿပီး တင္ျပသြားၿပီလို႕ ၾကားသိရပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတို႔လည္း အဖိႏွိပ္ခံရသူေတြဘက္က ကေလာင္တာ၀န္ေက်ေပးၾကပါလို႔ အားကိုးတိုက္တြန္းရင္း….။

မုေ႐ွာက္ပို႕( လား႐ိႈး ) 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းႏွင့္ တားေသာလက္မ်ားKIA အေၾကာင္းေျပာရင္ ဒုစစ္ဦးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကို ေမ့ထားလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ အနာဂတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္တဲ့သူလို႔ မီဒီယာအေတာ္မ်ားမ်ားက တစ္ေပးထားတဲ့သူပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ဟာ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ အဇီးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ KIA ထဲမွာ ဂ်ိန္းေဖာမ်ိဳးႏြယ္စုေတြ ႀကီးစိုးေနခ်ိန္မွာ ႐ွား႐ွားပါးပါး လူႀကီးလာျဖစ္တဲ့ အဇီးတစ္ေယာက္ပါပဲ။ ဒါ့ျပင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ေတြႀကီးစိုးတဲ့ KIO ဌာနခ်ဳပ္မွာလည္း လစ္ဘရယ္သမား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ဟာ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ဘဝကို တြန္းလွန္ၿပီး လမ္းသစ္ေဖာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကို အစိုးရဘက္ကေရာ မီဒီယာေတြကပါ ယံုၾကည္မႈေတြ ေပးခဲ့ ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မင္းခစားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ဟာ လက္ဝဲသုႏၵရအမတ္ႀကီးလို အႏၱသူရိယ အမတ္ႀကီးလို မင္းမ်က္မကင္း႐ွာပါဘူး။ ေစာလူးမင္းကိုခစားၿပီး နန္းတင္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ က်န္စစ္သားကိန္း ဆိုက္သြား႐ွာ ပါတယ္။ KIO ဥကၠ႒ ေဇာင္းဟားရားႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဂန္ေ႐ွာင္တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကို မၾကည္ေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာ့ မီဒီယာေတြအၾကား တခမ္းတနားေဖာ္ျပခံရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈရၿပီး ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကိန္းေအာင္းသြားမွာကို မလိုလားၾကပါဘူး။ ဒါ့ျပင္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈေတြရၿပီး KIA တပ္ကိုခြဲထုတ္ သြားမလားလို႔လည္း စိုးရိမ္လာၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔ အစိုးရနွင့္ ေျပလည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရခဲ့လို႔ KIA ဟာ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတည့္သြားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ရင္လည္း အနာဂတ္ရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ဟာ တန္းေနပါတယ္။ ဒါဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲ…

KIA တပ္ထဲမွာ ပညာတတ္ၿပီး ေအာက္ေျခကတက္လာေပမယ့္ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုထဲမွာ အႏွိမ္ခံအဇီးလူမ်ိဳးစု တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတာက ျပႆနာရဲ႕ အေျခခံပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ဟာ KIA တပ္အေပၚ ၾသဇာေညာင္းၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ပီသတဲ့ တပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ပါးနပ္မႈ႐ွိသလို ရဲေဘာ္ေတြကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း ထိန္းႏိုင္ပါတယ္။ ရခိုင္တပ္ရင္းက ဖားကန္႕ ကုလားျပႆနာမွာ KIA က မြတ္ဆလင္ေတြကို လက္နက္ထုတ္ေပးတာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့တာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကပဲ တာဝန္ယူ ေျဖ႐ွင္းေပးခဲ့တာပါ။ သူက အဲလို ႏိုင္ငံေရးပါးလည္း ဝပါတယ္။ အစိုးရဘက္ကလည္း ယံုၾကည္မႈ႐ွိလို႕ ရန္ကုန္ကိုဆင္းလာၿပီး ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္မွာ သတင္းေထာက္ေတြနွင့္ က်က်နနေတြ႕ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာလည္း သူပဲတက္ခဲ့တာမို႔ အစိုးရဘက္ကလည္း ေလးစား ယံုၾကည္မႈ႐ွိပါတယ္။ ဒီလိုေအာင္ျမင္မႈရတာကို KIO ဥကၠ႒ ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က သံသယျဖစ္လာပါတယ္။ ဘာလို႔လည္း ဆိုေတာ့ KIO ထဲမွာသူ႕ေလာက္ ျပည္သူႀကိဳက္တဲ့သူ တစ္ေယာက္မွ မ႐ွိသလို ျပည္မကတိုင္းရင္းသားေတြ၊ ေတာင္ေပၚ က လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားသူျဖစ္လို႔ သူသာခြဲထြက္သြားရင္ က်ိန္းေသ တစ္စင္ေထာင္ႏိုင္လို႔ပါပဲ။

ဒီလိုအနာဂတ္အလားအလာေတြေၾကာင့္ သူ႕အထက္လူႀကီးေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကို ေၾကာက္လာၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖယ္႐ွားဖို႔ႀကံတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြထြက္လာၿပီး အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရတယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ KIA ရဲ႕ သစ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားပိတ္ဆို႔ခံရျခင္းဟာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ရဲ႕ ေပါ့ဆမႈ ေၾကာင္႔လို႔ ယူဆထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်တာဟာ သူ႕ျပစ္မႈထက္စာရင္ သက္သာတယ္လို႕ KIO ႏွင့္ နီးစပ္သူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူ႕ကို ဦးဘရန္ဆိုင္းလက္ထက္ကခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ေသဒဏ္ထိုက္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္(၁၈)ခ်က္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က အခ်က္ (၂) ခ်က္နဲ႔ ၿငိစြန္းအျပစ္ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အစိုးရတပ္နဲ႔ တိုက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္ေနတာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိတာေတြေၾကာင့္ ေသြးခ်င္းညီအစ္ကုိမ်ားႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ မဆက္ဆံဘူး၊ တပ္ဖြဲ႕အတြက္မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားရွာတယ္ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရနွင့္ အနာဂတ္ေဆြးေႏြးစရာမ်ား က်န္႐ွိေနေသးတဲ့အတြက္ ေသဒဏ္မေပးဘဲ က်န္းမာေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး မီဒီယာမ်ားရဲ႕မ်က္ေစ့ေအာက္က ဖယ္ထုတ္ကာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ဟန္ ႐ွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘြမ္ဝန္ လေရာ္ႏွင့္ KIO ၏ နယ္ဘက္ဌာနျဖစ္တဲ႔ KIC ဒုဥကၠ႒ အင္ဘန္လတို႔ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ စင္ကာပူမွ လိုင္ဇာသို႔ ျပန္ေရာက္လာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ကို ရာထူးျပန္ခန္႔ဖို႔ ဖိအားေပးခဲ့လို႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ကလႊတ္ၿပီး မူလရာထူးကို ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ က်န္းမာေရးအရ အနားယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔ ယူနီေဖာင္းျဖင့္ အြန္လုိင္းမွဓာတ္ပံုထုတ္ျပန္ကာ ပံုမွား႐ိုိက္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပင္ပမီဒီယာမ်ားအၾကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွာ ေကာလာဟလသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လာမည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးလိမ့္ဦး မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ လြတ္လပ္ေသာသေဘာထားအျမင္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား၊ လစ္ဘရယ္ဆန္ ေသာ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္အယူအဆမ်ားကေတာ့ အခ်ဳပ္အခ်ယ္အကန္႔
အသတ္ခံေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေဆာင္က်ဥ္းႏုိင္မည္လား၊ အထက္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ကြန္ဆာေဗးတစ္ အယူအဆမ်ားအၾကား နစ္ျမွဳပ္ခံရမည္လား ဆိုတာကေတာ့ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ၾကဥ္း ႏုိင္မယ့္သူလိုု႔ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၾကေပမယ့္ KIO ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ေရွး႐ိုးစဲြအယူအဆမ်ား ကိုင္စြဲၿပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ေရး လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔သာ ဦးတည္ေနပါတယ္။

KIO/KIA အဖြဲ႔ဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုရဲ႕ အစိုးရလက္ထက္မွာ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရးကို အေျခခံၿပီး လက္နက္စြဲကိုင္ ေပၚေပါက္လာခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုက ခြဲထြက္ၿပီး သီးျခား၀မ္ေပါင္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ဖို႔ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ႔တာပါ။ ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ ျပည္နယ္အတြင္းက သယံဇာတေတြကို KIO ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက လက္၀ါးႀကီးအုပ္လိုမႈ၊ အာဏာယစ္မူးမႈ၊ အာဏာကို လက္မလႊတ္လိုမႈေတြေၾကာင္႔ မူလရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၿပီး KIA တပ္ဖြဲ႔ေတြကို သူတို႔ရဲ႕လက္ရွိရာထူး အာဏာတည္ၿမဲေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကအက်ိဳးစီးပြား အတြက္သာအသံုးခ်ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတဲ့ အသံေကာင္းကိုသာဟစ္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အျခားတစ္ဘက္မွ ႀကိဳးဆဲြေနဦးမည္ သာျဖစ္ပါ တယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တို႔မွာ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္စားပဲြ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ား မေအာင္ျမင္ပါလွ်င္ စစ္ေရး နည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းဆိုတဲ့ ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းကို ျပန္လည္ကူးေျပာင္းသြားတတ္ပါတယ္။ စစ္ပဲြမ်ား တစ္ဖန္ ျဖစ္ပြားလာရင္ေတာ့ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားတို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
ဆံုး႐ံႈးရမွာျဖစ္သလို ျပည္ေထာင္စုအတြက္ လည္း တိမ္ညိဳမိႈင္းသည့္ရက္မ်ား ျဖစ္လာၾကဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကခ်င္ျပည္သူေတြကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ကို အစိုးရနွင့္ ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္မယ့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ႐ႈျမင္မိပါတယ္။ ဒါကို ဥကၠ႒တို႔ မသိတာလဲမဟုတ္သလို မေက်နပ္စရာလည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ KIO လမ္းစဥ္ကို မခ်စ္ေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ကို ခ်စ္ပါတယ္။ သူသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းကို ျပည္သူ႕အတြက္ယူေဆာင္ခဲ့လွ်င္ အနာဂတ္ရဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာ သူပါပဲလို႕ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္လိုက္ခ်င္ပါတယ္…ဒါေပမယ့္ လမ္းေဖာက္သူေ႐ွ႕မွာ တားေနတဲ့လက္ေတြက ေသြးဆာေနတယ္ေလ…

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘုရားသခင္ထံဆုပန္ရင္း

ဘရန္ေဘာက္လာ 

"အသက္မရွိေတာ့တဲ့ ခႏၶာ ကို ၾကည့္ၿပီး ငိုေၾကြးသူ၊ ဝမ္းနည္းသူေတြဟာ တရားမဲ့သူေတြျဖစ္တယ္" ~ အရွင္ သစၥာနအသက္မရွိေတာ့တဲ့ ခႏၶာကိုၾကည့္ၿပီး ငိုေၾကြးသူ၊ ဝမ္းနည္းသူဟာ တရားမဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ရုပ္နဲ႔ နမ္ကို ခြဲၿပီးသိရမယ္။ ဒီခႏၶာႀကီးကို လူတုိင္းစြန္႔ပယ္ရမယ္ဆိုၿပီး တရားသိႏိုင္မွ သူေတာ္ေကာင္းမည္တယ္။ ကေလးေတြက တရားနဲ႔ ေဝးလို႔ ငိုတာကို သင္ၾကားလို႔မရႏုိင္ေသးေပမယ့္ တခ်ိဳ႕လူႀကီးေတြက အသက္ေတာ္ေတာ္ႀကီးတဲ့အထိ တရားခ်လို႔မရႏိုင္တာေတြ ဘုန္းႀကီးေတြ႔ဖူးတယ္။
.
ေသျခင္းတရားဆိုတာ လူတုိင္းရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္တယ္။ တျခားသူေတြေသတာကို ငိုေၾကြးဝမ္းနည္းဖို႔မလိုဘူး။ ကိုယ္တုိင္လည္း ေသရမွာကို မေၾကာက္ရဘူး။ အမွန္ တကယ္ေတာ့ လူတုိင္း လူတုိင္း လူ႔ဘ၀ လူ႔ဌာနကုိ ရရွိေရာက္ရွိ လာၾကျခင္းဟာ ေရွးအတိတ္ ကုသုိလ္ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ေရွးအတိတ္ကုသုိလ္ကံ မ်ားကုိ အမွတ္တမဲ့ သုံးစြဲမိလုိ႔ ကုန္ဆုံး သြားၾကရင္ျဖင့္ေနာင္ ျဖစ္လာမည့္ ဘ၀က မေသခ်ာ။ “ကံမခုိင္ သံတုိင္ အိမ္ေဆာက္ေတာ့ကံေမွာက္လွ်င္ က်ိဳး” ဆုိသလုိ ကုသုိလ္ ကံက အေျခမခုိင္လ်င္ ဘာလုပ္လုပ္အဆင္မေျပ ႏုိင္ေတာ့။ သံတုိင္ သံကြန္ကရစ္ မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ထားသည့္အိမ္ေတာင္မွ ကုသုိလ္ကံ မရွိေတာ့ သည္ႏွင့္ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးရ ႏုိင္၏။ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈ ကုန္ဆုံးသြား သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သတၱ၀ါ အားလုံးမည္သူမဆုိ ပ်က္စီးၾကရ ေတာ့တာပါပဲ။ မပ်က္စီးတဲ့သူ ဘယ္သူမွ မရွိႏုိင္ဘူး။ဒါဟာ ဓမၼ နိယာမပဲ။
ေသမည္မွန္- လူရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာျပန္ ရင္လည္း လူတုိင္း အမွန္အကန္ေသရဦးမွာပါပဲ။ ဒီေန႔ ေသမလား မနက္ျဖန္ ေသမလား။ အခု ခ်က္ခ်င္းပဲ ေသမလားစသည္ျဖင့္ လားေပါင္း မ်ားစြာနဲ႔ပဲ ေစာင့္ဆုိင္း ေနရတာပါ။ ေသျခင္း တရားဟာလာဘ္ေပးလုိ႔လည္း မရႏုိင္၊ ရင္းႏွီးလုိ႔ ေနပါဦး တားလုိ႔လဲ မရႏုိင္၊ပစၥည္းဥစၥာ ဂုဏ္ အရွိန္အ၀ါ ၾသဇာ အာဏာေတြနဲ႔ တားလုိ႔လည္း မရႏုိင္၊ အႏုျမဴလက္နက္ အင္းအားေတြ ပုိင္ဆုိင္လုိ႔ ရင္ဆုိင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏုိင္ယူ လုိ႔လည္းမရႏုိင္ပါဘူး။ ဆုိလုိတာက ေမြးဖြားလာတဲ့ ဘယ္သူမဆုိ အမွန္တကယ္ ေသၾကရအုံးမယ္ ဆုိတာကုိ သတိထားဖုိ႔ပါ။

ေလးတန္ေသမ်ိဳးျပ၊ အဘိဓမၼာမွာ ေသျခင္း ေလးမ်ိဳး ေျပာျပ ထားတယ္။

၁။သက္တမ္းကုန္လုိ႔ ေသျခင္းမ်ိဳးက လူ႔ဘ၀မွာ ေခတ္အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အပုိင္း အျခားမ်ိဳး။ ၇၅-ႏွစ္ဆုိ ၇၅-ႏွစ္ေပါ့။ အဲဒီလုိ သက္တမ္းျပည့္လုိ႔၊ ကုန္လုိ႔ ေသတာကုိ ဆုိလုိတာ။
၂။ကံကုန္လုိ႔ ေသျခင္းဆုိတာ ၁၅-ႏွစ္ နဲ႔လည္း ေသခ်င္ ေသမယ္၊ ေမြးၿပီး ကာစလည္းေသခ်င္ ေသမယ္။ ကံပါ သေလာက္ပဲ အသက္ရွင္ခြင့္ ေနခြင့္ ရျခင္းမ်ိဳးကုိဆုိလုိတယ္။
၃။သက္တမ္းရယ္ ကံရယ္ ႏွစ္မ်ိဳးကုန္လုိ႔ ေသျခင္း ဆုိတာက သက္တမ္း ကလည္းေက်ာ္လြန္ သြားၿပီ၊ ကံကလည္း ကုန္ၿပီ၊ ခုေခတ္ဆုိ အသက္ ၈၀-အရြယ္၊ ၉၀-အရြယ္ေတြကုိ ဆုိလုိတာေပါ့။
၄။ရုတ္တရက္ ေသျခင္း (ဥပေစၧဒက+accideint) မ်ိဳးကေတာ့ ေရနစ္တာတုိ႔၊ ကားတုိက္ခံရတာတုိ႔၊ သူမ်ားသတ္လုိ႔ ေသတာတုိ႔ စသည္ျဖင့္ ရုတ္တရက္ ေသဆုံးရ တာေတြကိုေျပာတာပါ။ တခ်ိဳ႕မ်ား အဲဒီကံ (ဥပေစၧဒကကံ) မပါလာလုိ႔ ကေတာ့ သူမ်ားကကုိယ့္ကုိ ဘယ္လိုပင္ လုပ္ႀကံ လုပ္ႀကံ၊ ဖ်က္ဆီး ဖ်က္ဆီး မပ်က္စီးႏုိင္မေသႏုိင္ဘူး။ ဒါက သတိ ထားစရာ ေလးေတြကုိ ေျပာတာပါ။

ကုသုိလ္ေရြးခ်ယ္- မတည္ၿမဲတဲ့ အရာေတြနဲ႔ ႏွိပ္စက္ ၀န္းရံေနလုိ႔ လူတုိင္းဟာေသၾကရ ဦးမွာ။ ဘယ္ေန႔ ေသမွာမွန္း မသိရလုိ႔လဲ သတၱ၀ါတုိင္း လူသားတုိင္းဟာေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ တရားေတြကုိ လုပ္သင့္တာ ပါပဲ။ တခ်ိဳ႕က ငါမေသ ႏုိင္ဘူးအမွတ္မ်ိဳးနဲ႔ ကုသုိလ္ေတြကုိ ေမ့ေလ်ာ့ ေပါ့ဆၿပီး မလုပ္ဘဲ ေနတတ္၊ ေနရဲလုိက္ၾကတာ။ ေၾကာက္စရာႀကီး။ ကုသုိလ္ လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ ခုဘ၀ေရာ ေနာင္ ဘ၀ပါအက်ိဳး မ်ားေစမယ့္ ကုသိုလ္မ်ိဳး ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္သင့္တယ္။

လုပ္ၾကကြယ္- ဒီလုိမွ မဟုတ္ဘဲ ပါတီလုပ္ ၀ုိင္းဖြဲ႔ၿပီး အရက္ဒကာ ခံတာမ်ိဳး၊ကိုယ့္ ေဘာ္ဒါေတြ ႏုိက္ကလာပ္ သြားဖုိ႔ ပုိက္ဆံေပးလုိက္တာမ်ိဳး ေတြဟာခုဘ၀ေရာ ေနာင္ဘ၀ပါ အက်ိဳစီးပြား ျဖစ္ထြန္း ေစမယ့္ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။သက္ေရာက္ မႈက ဆိုးက်ိဳးဖက္ကုိ ဦးတည္ သြားေစတယ္။ ေျပာခ်င္တာက သူမ်ားဆီကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားဘဲ၊ အက်ိဳးလုိလုိ႔ ေညာင္ပင္ ေရေလာင္းတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲျဖဴစင္တဲ့ ေစတနာမ်ိဳးနဲ႔ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈကုိ လုပ္သင့္တယ္။

သူက ငါ့ကုိ ေရတုိက္ လုိက္လုိ႔ ငါက သူ႔ကုိ ျပန္ၿပီး ထမင္းစား ဖိတ္ေကၽြးလုိက္တဲ့ ကုသုိလ္မ်ိဳးက စစ္မွန္တဲ့ ကုသုိလ္မ်ိဳး မဟုတ္သလုိ၊ သူက ငါ့ကုိကူညီလုိ႔ ထမင္း ဖိတ္ေကၽြးတာ၊ သူက ခ်မ္းသာလုိ႔၊ သူ႔ကုိ ခုိင္းလုိ႔ရလုိ႔သူ႔ဆီက ရမယ့္ အကူအညီကုိ ေမွ်ာင္လင့္ ေတာင့္တၿပီး လုပ္တဲ႔ ကုသိုလ္မ်ိဳးကလည္း စစ္မွန္တဲ့ ကုသုိလ္မ်ိဳး မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာထားသလုိ(တၾတာနႏၵ တိရစၧာ နဂေတ ဒါနံ ဒတြာ သတဂုဏာ ပါဋိကခၤ ိ တဗၺာ)မ်ိဳးကုိယ့္အိမ္မွာ ေမြးထားတဲ့ ေၾကာင္ေလးကုိ ၾကြက္ခုတ္လုိ႔ အစာေကၽြး တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေစတနာ သန္႔သန္႔ေလးနဲ႔ ေကၽြးေမြး လုိက္ရင္ အဆတစ္ရာ၊ ဘ၀တစ္ရာအက်ိဳးေပး ႏုိင္တယ္တဲ့။ ေစတနာ စစ္မွေနာ္။ စစ္မွန္မွ ခုဘ၀ေရာ ေနာင္ဘ၀ပါသာမက နိဗၺာန္ထိေအာင္ အက်ိဳးေပး မ်ားႏုိင္တယ္။ အဲဒီလုိ ကုသုိလ္မ်ိဳးေတြေရြးခ်ယ္ၿပီးလုပ္သင့္တယ္။

သုံးသြယ္- ကုသုိလ္ မလုပ္မီ အရင္ျဖစ္တဲ့ ေစတနာ၊ လုပ္ေနဆဲ ေစတနာ၊လုပ္ၿပီးေနာက္ ၀မ္းသာေနတဲ့ ေစတနာ။ အဲဒီ ေစတနာ သုံးမ်ိဳးဟာ ဘ၀အတြက္ သိပ္အေရးပါတယ္။ ကုသုိလ္ မလုပ္မီ ေၾသာ္ ငါျဖင့္ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္ရက္၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ဘယ္နာရီမွာျဖင့္ ကုသုိလ္ လုပ္အုံးမွပဲ။ အဲဒီလုိ လုပ္ရမယ့္ ကုသိုလ္ေတြကုိေတြးၿပီး ၀မ္းသာၾကည္ႏူး ေနျခင္းဟာ အရမ္းကုိ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားေနပါၿပီ။ကုသုိလ္ လုပ္ေနဆဲ အခ်ိန္ ကုိေတာ့ မေျပာလုိေတာ့ ပါဘူး သူက သိပ္သိသာေနတာကုိး။

သတိ ထားသင့္တာက ကုသိုလ္ လုပ္ၿပီးေနာက္ ကုိယ့္လုပ္ထား ခဲ့တဲ့ကုသိုလ္ေတြကုိ ျပန္ၿပီး ၀မ္းသာ ၾကည္ႏူးေနမယ္။ ေအာက္ေမ့ သတိရေနမယ္။သုိ႔မဟုတ္ တည္ၿမဲျခင္း မရွိတာေတြကုိ ျပန္လွန္ သုံးသပ္ မယ္ဆုိ အဲဒီကုသိုလ္ေတြဟာ ပြားၿပီးရင္းပြား တားမႏုိင္ ဆီးမရ ျဖစ္ေနတဲ့ ကုသုိလ္မ်ိဳး၊ခုဘ၀ ေနာင္ဘ၀ အက်ိဳး မ်ားမယ့္၊ နိဗၺာန္ ထိေအာင္ အက်ိဳးမ်ားမယ့္ကုသုိလ္မ်ိဳး ေတြပါပဲ။

တန္ဖုိးလွ- သိတဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ဆုိရင္ သူ႔ပုိက္ဆံကုိတန္ဖိုးထားရုံ (ကပ္ေစးနည္းဟု မသုံးပါ) သာမက၊ သူလုပ္ထားတဲ့ ကုသုိလ္ေတြကုိလည္း အရမ္း တန္ဖုိးထား ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တရားေတြ ေတာ္ေတာ္ သိေနလုိ႔လားမသိ၊ သူလုပ္ထားတဲ့ ကုသုိလ္ေတြကုိ (ၾကြားတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ) ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေျပာတတ္၊ သူမ်ားကုိလည္း သာဓု ေခၚေစတတ္ ပါတယ္။

မွတ္မွတ္ရရ တစ္ခါတုန္းက သူမ်ားက သူမကုိ အေအး (အိတ္နဲ႔ ထည့္ေပၿပီး)တုိက္လုိက္ ပါတယ္။ အဲဒီ အေအးကုိ သူမက မေသာက္ခ်င္ဘူး (မတည့္တာလည္းပါမယ္)ေပါ့။ ေပးတဲ့ သူရဲ႕ ေရွ႕မွာ လႊင့္ပစ္ဖုိ႔ ကလည္း မေကာင္းတာမုိ႔လႊင့္ပစ္ရမယ့္ ေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္ရင္း ဒီအတုိင္း လက္ထဲမွာ ပါလာခဲ့တယ္။အဲဒီေနာက္ လမ္းေဘးက အလွဴခံ တစ္ေယာက္က (သူေတာင္းစားဟု မသုံးပါ) သူမ လက္ထဲကအေအးထုပ္ကုိ ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးနဲ႔ ၾကည့္ေနလုိ႔ သူမက ၀မ္းသာ ၾကည္ႏူးစြာနဲ႔(အမႈုိက္ပုံးထဲ ထည့္မယ့္ အထုပ္ကုိ) ငါ့လက္ကလြတ္ ၿပီးေရာ သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာနဲ႔ ေပးလွဴခဲ့ၿပီး။ သူမလွဴခဲ႔တဲ့ အလွဴကုိ ဧရာမ အလွဴႀကီး တစ္ခုအလား သေဘာထားကုိ သူတပါး (မိမိ)အားသာဓုေခၚေစ၊ ၀မ္းေျမာက္ေစ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အမ်ိဳးသမီး ခ်မ္းသာ ပါတယ္။ပစၥည္း ဥစၥာေရာ ကုသုိလ္ ေရာေပါ့။ တန္ဖိုး ထားတတ္ပုံကုိ ေျပာတာပဲ။ တန္ဖုိးထားတာနဲ႔ အမွ် ကုသုိလ္ေတြ ပုိၿပီး ေပါမ်ား တတ္ပုံကုိ ေျပာတာပါ။ တန္ဖုိးထားတာနဲ႔ အမွ် တန္ဖုိး ရွိေတာ့ တာပါပဲ။

ပန္းကုိပုံျပဳ- ကုသုိလ္လုပ္တဲ့ အခါမွာ ပန္းေတြကုိ ဥပမာထားၿပီး ကုသုိလ္လုပ္ရမယ္လုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ စပါယ္ပန္းတုိ႔၊ခေရပန္း တုိ႔ကုိ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ျမင္ဖူးၾက ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီပန္းေလးေတြဟာ တစ္ပြင့္တည္း ရွိေနရင္ တန္ဖုိး မဲ့ေနတတ္ ၾကေပမယ့္သီႀကိဳးနဲ႔ သီကုံးလုိက္တဲ့ အခ်ိန္ မွာေတာ့ အရမ္းတန္ဖုိး ျမင့္တက္သြားပါၿပီ၊ အရာရာဟာ အျမင္တင့္ အဆင္တင့္ အသြင္တင့္ သြားပါၿပီ။ ပုိက္ဆံဟာတစ္က်ပ္ထဲဆုိ တန္ဖုိး သိပ္မရွိ တတ္ေပမယ့္ ရာတုိ႔ ေထာင္တုိ႔ ေသာင္းတုိ႔သိန္းတုိ႔ဆုိရင္ လုိခ်င္တာ ေတြကုိ ၀ယ္လုိ႔ ရပါၿပီ။ အဲဒီလုိပါပဲ ကုသုိလ္ဟာနည္းေန ေသးရင္ မသိသာ ေသးေပမယ့္ ကုသုိလ္ေတြ မ်ားလာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ လူ႔ဘ၀၊နတ္ဘ၀၊ အဆင့္ျမင့္ ဘ၀ေတြကုိ ၀ယ္လုိ႔ ရပါၿပီ။ နိဗၺာန္ကုိ
၀ယ္ဖုိ႔အေထာက္အပံ့ ေပးႏုိင္ပါၿပီ။ ဆုိလုိတာက ပန္းပြင့္ေတြကုိ ဥပမာထားၿပီးကုသုိလ္ လုပ္တဲ့အခါ ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊လုပ္ႏုိင္ သေလာက္ လုပ္သြားၾကဖုိ႔ပါ။

ကုသုိလ္စု- တစ္စကၠန္႔ဟာ တန္ဖုိး မရွိတတ္ ေပမယ့္ စကၠန္ေပါင္း မ်ားစြာရွိလာရင္၊ တစ္မိနစ္ကုိ သတိ မထားတတ္ၾက ေပမယ့္ မိနစ္ေပါင္း မ်ားစြာရွိလာရင္၊ တစ္ေန႔ တစ္ေလဟာ မသိသာ ေပမယ့္ ေန႔ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာလာရင္သိပ္ကုိ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္တတ္ ရွိလာတတ္ ပါတယ္။ ကုသိုလ္လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ဒီအတုိင္း ပါပဲ တစ္စကၠန္႔ေလာက္ လုပ္လုိက္တဲ့ ကုသုိလ္၊တစ္မိနစ္၊ တစ္နာရီ၊ တစ္ရက္ေလာက္ လုပ္လုိက္တဲ့ ကုသုိလ္ ေတြဟာ မသိသာ ေပမယ့္စကၠန္႔ေတြ၊ မိနစ္ေတြ၊ နာရီေတြ၊ ေန႔ေတြ ထပ္လာ ဆက္လာရင္၊ ကုသုိလ္ေတြစုႏုိင္လာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အဲဒီ ကုသုိလ္ရဲ႕ အက်ိဳးတရား ေတြကုိ လုိသလုိအသုံးခ်လုိ႔ ရႏုိင္ေတာ့ တာပါပဲ။

တစ္ခုခုေတာ့- ကုသုိလ္ လုပ္တယ္ ဆုိတာ ပုိက္ဆံရွိမွ လုပ္လုိ႔ ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ မရွိလည္း လုပ္လုိ႔ ရတာပါပဲ။ နံနက္ ညေန ဘုရားရွိခုိး တာတုိ႔၊ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္၊ တရား ဂုဏ္ေတာ္၊ သံဃာ ဂုဏ္ေတာ္ ပြားမ်ားတာတုိ႔၊ ရြတ္ဆုိတာတုိ႔၊ ေမတၱာ ပုိ႔တာတုိ႔၊ သူမ်ား အက်ိဳး စီးပြားကုိ လုိလား တာတုိ႔၊သူမ်ား အဆင္ ေျပေနတာ ေတြ႔ရင္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ရွိတာတုိ႔၊ သူမ်ားမေကာင္း မေျပာတာတုိ႔၊ ကူညီႏုိင္တာ ေတြ႔ရင္ ကာယအား၊ ဥာဏအားျဖင့္ကူညီတာတုိ႔ စတာေတြဟာ ပုိက္ဆံ မကုန္ဘဲ ရတတ္တဲ့ ကုသုိလ္ေတြပါ။ ပိုက္ဆံမကုန္တဲ့ တန္ဖုိး အႀကီးဆုံး ကုသုိလ္ ကေတာ့ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း မိမိ ရွဴေနထုတ္ေနတဲ့ ၀င္ေလ၊ ထြက္ေလကုိ သတိထား ေစာင္းၾကည့္ ေနရင္၊ ဒါမွမဟုတ္မိမိလုပ္ေနတဲ အရာေတြကုိ မ်က္ေျခ မျပတ္ သတိနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေန၊ မိမိရဲ႕ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္၊ မိမိစိတ္ရဲ႕ ေျပာင္းလဲ တတ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကုိေစာင့္ၾကည့္ ေနႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ တန္ဖုိး ျဖတ္လုိ႔ မရႏုိင္တဲ့ ကုသုိလ္ေတြပါပဲ။ တစ္ခုခု ကိုေတာ့ မ်က္ေျခ မပ်က္ သတိနဲ႔ မွတ္ေနဖုိ႔ပါပဲ။

လုပ္ရမွ- အလုပ္ကေတာ့ ေန႔စဥ္ လုပ္ေနရ တာပါပဲ။ ဆင္းရဲ သူလည္း ဆင္းရဲတဲ့အေလ်ာက္၊ ခ်မ္းသာ သူလည္း ခ်မ္းသာတဲ့ အေလ်ာက္ လုပ္ေနၾကရ တာပါပဲ။ အလုပ္မလုပ္တဲ့ သူရယ္ လုိ႔ေတာ့ တစ္ဦးမွ ရွိမယ္ မထင္ပါဘူ၊ တန္ဖုိးရွိတဲ့ အလုပ္၊တန္ဖုိးမဲ့တဲ့ အလုပ္ ဒါေတြပဲ ကြာျခား သြားၾက လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။အလုပ္ လုပ္ေနၾက ေပမယ့္ ကုသုိလ္ ပညာ၊ ဥစၥာ ရွာမႈ၊ တစ္ခုခု၊ မရသူမွာအရႈံးသာ ဆုံးမ စကားေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘ၀အတြက္ အဓိပၸါယ္ ရွိဖုိ႔ဘ၀မရႈံးဖို႔ ကေတာ့ ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ ကုသုိလ္ လုပ္ရမွ ျဖစ္မယ္။

အိပ္ခါနီး နဖူးေပၚ လက္တင္ စဥ္းစား ၾကည့္လုိက္ ဒီေန႔ ငါ ဘာကုသုိလ္ေတြလုပ္ၿပီးၿပီလဲ။ တကယ္လုိ႔ ဘာမွ မလုပ္ရ ေသးရင္၊ မလုပ္ျဖစ္ ခဲ့ရင္ အရႈံးေတာ့မခံပါနဲ႔၊ ႏွာသီးဖ်ားက ၀င္ေလ ထြက္ေလကုိ သတိထားလုိ႔ ျဖစ္ေစ၊ ၀မ္းဗုိက္ေပၚလက္တင္ၿပီး ေဖာင္းတာ ပိန္တာကုိ သတိထားလုိ႔ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊မိဘ၊ ဆရာသမား တုိ႔ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ ေတြကုိ ပြားလုိ႔ပဲ ျဖစ္ေစ၊ ေမတၱာပြားလုိ႔ပဲ ျဖစ္ေစ တစ္ေန႔တာ အတြက္ ဘ၀ မရႈံးေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ေပလိမ့္မယ္။ ဆုိလုိရင္း ကေတာ့ ေန႔စဥ္ ေန႔စဥ္ လုပ္ႏုိင္ သေလာက္ ကုသုိလ္ေတြကုိ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ ေနမယ္ ဆုိရင္ ေန႔ေပါင္း မ်ားစြာၾကာျမင့္လာေသာ အခါ…

အခ်ဳပ္။ ပါဠိျမန္မာ၊ အနက္ရွာ၊ လိပ္မွာ မူရင္းက။ေရွး အတိတ္ကံ၊ ေသမည္ မွန္၊ ေလးတန္ေသမ်ိဳးျပ။ ကုသုိလ္ေရြးခ်ယ္၊ လုပ္ၾကကြယ္၊ သုံးသြယ္ တန္ဖုိးလွ။ပန္းကုိ ပုံျပဳ ကုသုိလ္စု၊ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ရမွ။

.. www.MyanmarExpress.net

 

၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ေယာကၤ်ားေလးႏွင့္ မၾကာခဏလိင္ဆက္ဆံၿပီး ဗီဒီယို ရိုက္ကူးမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေထာင္ခ်ခံရ

From : .. messenger


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဟာ၀ိုင္ယီ မွာ ေနထိုင္တဲ့ အသက္ (၃၃) ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ပါလီရာစီယို အမည္ ရ အမ်ဳိးသမီး တစ္ ဦးဟာ အသက္ (၁၁) ႏွစ္ အရြယ္ ကေလး ငယ္ တစ္ဦးနဲ႔ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ ခဲ့လို႔ ေထာင္ ဒဏ္ အႏွစ္ (၂၀) ခ်မွတ္ ျခင္း ခံရေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။ ပါလီရာစီယိုဟာ ကေလးငယ္နဲ႔ ေပါင္းသင္း ေန စဥ္ အတြင္း ဗီဒီယို႐ုိက္ကူးမႈေတြကို ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ပါလီရာစီ ယိုဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အထိ အသက္(၁၁)ႏွစ္ အရြယ္ ေကာင္ကေလး တစ္ဦးနဲ႔ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ခဲ့ တာျဖစ္ ပါတယ္။ ပါလီရာစီယိုဟာ ကေလးငယ္ေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး တဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ၀င္ ေရာက္လုပ္ ကိုင္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တရားေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ ရွိသူေတြက ေတာ့ ပါလီရာစီယိုဟာ အရြယ္မေရာက္ေသး တဲ့ ကေလးငယ္နဲ႔ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ခဲ့တဲ့ အ ျပင္ မဖြယ္မရာဆက္ဆံပုံေတြကို ဗီဒီယို ႐ိုက္ ကူးမႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့တာမုိ႔ ယခုလို ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါ တယ္။

 အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ အရြယ္မေရာက္ ေသးတဲ့ ကေလး ငယ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံမႈေတြျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ထိ ေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနတယ္ လို႔ သိ ရပါတယ္။


.. www.MyanmarExpress.net
 

ဦး၀င္းတင္၏ ေထာင္၀တ္စံု NLD ဗဟိုႏွင့္ ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္တို႔ ပူးေပါင္း ၍ ေလလံ တင္ေရာင္ခ်ပြဲျပဳလုပ္မည္

From : .. အယ္ဒီတာ ေမာင္ရိုး

ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး၊ ICU ၌ အတြင္း လူနာအျဖစ္ ေဆးရံုတက္ေရာက္ ကုသေနရင္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက တစ္ဦးျဖစ္သူ သဘာပတိအဖြဲ႕ ၀င္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္အား ေလးစား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၄င္းမဆံုးပါးမီ အခ်ိန္ထိ ၀တ္ဆင္ သြားခဲ့ေသာ ေထာင္၀တ္စံုကို ေလလံ တင္ေရာင္းခ်သြား မည္ဟု သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဦး၀င္းတင္၏ ေထာင္၀တ္စံု ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္အား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟုိႏွင့္ ၈၈(ၿငိမ္း/ပြင့္) အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဦးေဆာင္က်င္းပသြားမည္ဟု NLD ဗဟိုေကာင္မတီ ၀င္ တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုပါသည္။ ၄င္း ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ပြဲအခမ္းအနားအား ဦး၀င္းတင္ ေသဆံုးသည့္ ၁ လ ျပည့္ လြမ္းဆြတ္ျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ တပါတည္းပူးေပါင္း ျပဳလုပ္သြားရန္ NLD နာယက ဦးတင္ဦး ႏွင့္ ၈၈(ၿငိမ္း/ပြင့္) ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“ ဦးတင္ဦးနဲ႔ ၈၈ (ၿငိမ္း/ပြင့္) အဖြဲ႕ ကေတာ့ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ ေသ ဆံုးတဲ႔ ၁ လ ျပည့္ေန႔မွာ ဘဲ တစ္ခါတည္း ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲကို ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ အေမစုနဲ႔ က်န္တဲ႔ သူေတြက ေတာ့ လာမဲ့ ၂၀၁၅ NLD ပညာေရး ရံပံုေငြပြဲက်မွ ေပါင္းၿပီး လုပ္ခ်င္ၾကတယ္၊ ဒါေလးေတာ့ နဲနဲ သေဘာ ထားကြဲလြဲေနတာေလးရွိတယ္၊ ဒါလဲ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ အစည္းအေ၀းျပန္လုပ္ ၿပီး ညွိႏွိဳင္းလိုက္ရင္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားမွာပါ၊ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲလုပ္ရင္ ဆရာႀကီးရဲ႕ တစ္ျခား အမွတ္ရစရာ အႏုပညာ လက္ရာေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု ၄င္းမွ ဆက္လက္ ေျပာဆိုပါသည္။

ဦး၀င္းတင္သည္ ခါး႐ိုးအဆစ္လြဲေရာဂါျဖင့္ Green Cross ေဆး႐ံုတြင္ တက္ေရာက္ကုသခဲ့ရာမွ အဆုတ္ႏွင့္ အူေရာဂါမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ မတ္ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ၀ိတိုရိယ ေဆး႐ံုသို႔ေျပာင္းလဲ၍ ေဆးကုသမႈခံယူ ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးခုန္ရပ္ဆိုင္း သြားသျဖင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ထပ္မံ ေျပာင္းလဲ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား တြဲဖက္တည္ေထာင္ခဲ့သူ သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ ေဆးရံုတက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနစဥ္တြင္ NLD ပါတီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ဦးကိုကိုႀကီး၏ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဦး၀င္းတင္ထံ လူမမာေမး သြားေရာက္ ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္း၏ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္ အၿပီး တြင္ ဦး၀င္းတင္ထံ လူမမာေမး ၂ ႀကိမ္တိုင္တိုင္သြားေရာက္ အားေပး ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာ ၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဦး၀င္းတင္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦး၀င္းတင္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္တစ္ေန႔တြင္လည္း ၄င္း၏ က်န္ရစ္သူမိသားစု ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ သြားေရာက္ ေတြ႔ ဆံု အား ေပးခဲ့သည္။
ယေန႔ ျပဳလုပ္မည့္ ဦး၀င္တင္၏ စ်ာပန အခမ္းအနားတြင္ NLD ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ၈၈ (ၿငိမ္း/ပြင့္) ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဦး၀င္တင္အား ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ၄င္း ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိေသာ္ ေထာင္ အက်ၤီအျပာေရာင္မ်ား ၀တ္ဆင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ယုဒႆန္ ခန္းမ မွ ေရေ၀း သုသာန္သို႔ လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ၾက မည္ျဖစ္သည္ဟုသိရွိရသည္။
 

 .. www.MyanmarExpress.net
 

ဦး၀င္းတင္ အသုဘ အေၾကာင္းျပဳ၍ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္

From : .. ျပည္သူ႕အာဏာ


ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ေရေ၀းသုႆာန္ ဦး၀င္းတင္၏ အသုဘတြင္ နာမည္ႀကီးလိုသူမ်ား၊ လုပ္စားၾကသူမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦး၀င္းတင္၏ စ်ာပနကို အစအဆုံးတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ နာေရး ကူညီမႈအသင္းဥကၠဌ၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေဟာင္း ဦးေက်ာ္သူက ႀကဳိတင္၍ အတန္တန္ သတိေပးခဲ့သည့္ၾကားမွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားမ်ား၊ နာမည္ႀကီးလို၍ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္သူမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမင့္ျမတ္သူတစ္ဦးရဲ ့ေနာက္ဆုံးခရီးကို ျငိမ္းခ်မ္း၊သိမ္ေမြ ့၊ႏူးညံ့၊ေႏြးေထြး၊လြမ္းဆြတ္စြာျဖင့္ အားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္စြာပို ့ေဆာင္ပါရေစဗ်ာ ။အခု ျမင္ေနရျပီ...ပြဲဆူေအာင္၊ ပြဲပ်က္ေအာင္၊ေသြးထိုးလွဳံ ့ေဆာ္မယ့္သူေတြ... သူတို ့ကိုငါတို ့ေတြဦးေအာင္ ၀ိုင္းအုပ္ထားၾက! ရန္သူနဲ ့မတိုက္ရဘဲ မင္းတို ့နဲ ့တိုက္ရမယ္ဆိုလည္း ငါ ကေတာ့ ေလွ်ာ့တိုက္မယ္လို ့ေတာ့ မထင္လိုက္နဲ ့ေဟ့။ အေသရရအရွင္ရရဘဲကြ။ ဒီေနရာမွာျဗဟၼစိုရ္ တရားေတြဘာေတြ ငါမသိေတာ့ဘူးဆိုတာ မင္းတို ့နားလည္ထား” ဟူ၍ ဦးေက်ာ္သူက စိန္ေခၚေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦး၀င္းတင္၏ ရုပ္အလာင္းကို သန္႔စင္ေပးရာတြင္လည္း မိမိဓါတ္ပုံပါေအာင္ ရိုက္ခိုင္းျပီး အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေသာ မိုးသီးဇြန္ႏွင့္ ယင္းဓါတ္ပုံကို ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးၾကေသာ NLD ပါတီေထာက္ခံသူမ်ားအေပၚ တြင္လည္း အခ်င္းခ်င္း အခ်င္းမ်ားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦး၀င္းတင္၏ အသုဘတြင္ ေနရာရလိုသူမ်ား၊ အေခါင္း လုထမ္းသူမ်ား၊ ယခင္က နီးစပ္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ အသုဘေရာက္မွ အေရးပါ အရာေရာက္လိုသူမ်ား စသည္တို႔မွာလည္း အသုဘအေၾကာင္းျပ ဆူပူလႈပ္ရွားလိုသူမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးကာ ဦးသန္႔စ်ာပနကဲ့သို႔ လူထုအုံၾကြမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

“ေသတဲ့သူက ေသသြားျပီ။ ဒါေတြသိလို႔လည္း ဦး၀င္းတင္က မေသခင္မွာ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ မလုပ္နဲ႔ အၾကာၾကီးမထားနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း အက်ဥ္းရုံးျပီး အေလာင္းေျမခ်ဖို႔ မွာသြားခဲ့တာ လို႔ ထင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ သူ ႀကဳိတင္ စိုးရိမ္ခဲ့သလို ျဖစ္လာခဲ့ျပီ လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ေနကလည္း အရမ္းပူတယ္။ လူေတြကလည္း မ်ားတယ္။ ေတာေၾကာင္ေတြကလည္း လက္ခေမာင္းေတြ ခတ္တယ္။ ျပႆနာ မျဖစ္ဘဲ ျပီးသြားရင္ပဲ ကံေကာင္းလွျပီ” ဟု ဦး၀င္းတင္အား ေလးစား၍ နယ္မွ လာေရာက္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဓိကအခ်က္မွာ မ်က္ႏွာ၇လိုသူမ်ား၊ ေနရာလိုခ်င္သူမ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစရန္ လုပ္စားလိုသူမ်ား မ်ားျပားလြန္းေနျပီး တမင္သက္သက္ ဆူပူမႈ ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ဦး၀င္းတင္ ေသတဲ့အထိ ျပႆ နာမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့သည္ ဟု ေျပာဆိုခံရျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ပရိေဒ၀ေတာက္ေလာင္ေနသည့္ ဦး၀င္းတင္၏ မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း အားနာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာဆိုသည္။

“အခုဟာက ဦး၀င္းတင္ ဆႏၵသာမက သူ႔မိသားစုရဲ႕ ဆႏၵေတြပါ ေဘးေရာက္ေနတယ္။ ႏို္င္ငံေရးသမားေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ဖို႔ပဲ စဥ္းစားၾကမွာေပါ့။ အသုဘမွာလည္း မိသားစုက ေနရာ မရဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ပရိုမိုးရွင္းလုပ္ေနသလား ေအာက္ေမ့ရတယ္။ အသုဘကို အျမတ္ထုတ္ၾကတဲ့သူေတြကေတာ့ ေအာ့ႏွလုံးနာစရာ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ ၈၈ ေတြေရာ NLD ေတြေရာ အကုန္လုံးပါပဲ။ ၾကည့္ရတာက ဦး၀င္းတင္ စ်ာပနက အဓိက မဟုတ္ဘဲ သူတို႔ ပုံရိပ္ျမွင့္တင္ေရး အတြက္ အသုံးခ်ေနၾကတာ လို႔ပဲ ယူဆမိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ အသုဘေတာင္ မခ်န္ၾကပါဘူး ဆိုတာ မွန္တယ္” ဟု အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။


 .. www.MyanmarExpress.net
 

၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာရွိလို႔လား ?

From : .. စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦး


ေက်ာင္းသားသည္ ပညာသင္ခ်ိန္မွာ မိမိဘ၀အတြက္စာေပႀကိဳးစားႏိုင္မွသာ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မည္ သာျဖစ္သည္….ယေန႔၀န္ထမ္းအသီးသီး ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မွအစ စာေရး၀န္ထမ္းအဆံုး ေက်ာင္းသားဘ၀မွာ ေက်ာင္းတက္ ပညာသင္ခဲ့ၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္….
.ေ က်ာင္းသားဘ၀ၿပီးေျမာက္ပါက ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းရသည္….ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အမိႏိုင္ငံေတာ္ကို ေက်းဇူးဆပ္ႏိုင္ရန္လိုေပသည္….ဒါမွ လည္း အမိႏိုင္ငံေတာ္အဓြန္႔ရွည္ၿပီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည္။

ယေန႔ ၾကားေန ေတြ႔ေနရတာေတြကိုၾကည့္ၿပီး ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆိုၿပီး အမည္တတ္ကာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈလုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရသည္ ….မင္းကိုႏိုင္တို႔…. ကိုကိုႀကီးတို႔အပါအ၀င္ျဖစ္သည္…..သူတို႔ကို ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္လို႔ ဘယ္သူေတြကသက္မွတ္ေပးတာလဲ…. ဘာလုပ္လို႔ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္လို႔ သံုးစဲြတာလဲ….အဲဒိငနဲေတြ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး….တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး ဘာလုပ္ဘူးသလဲ… ေမးခ်င္ပါသည္။…

…ႏိုင္ငံေရးသမားေယာင္ေယာင္…...ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေယာင္ေယာင္
လုပ္ၿပီး ၎တို႔ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ေနျခင္းသာျဖစ္ေပသည္…..
ႏိုင္ငံၿပိဳကဲြေအာင္ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက အစိုးရကိုဆန္႔က်င္တဲ့သူေတြကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တာလဲ မထူးဆန္းေပ….. ကမၻာမွာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ လုပ္ရပ္ဆိုတာ အထင္အရွားေတြ႕ႏိုင္ပါသည္….. မင္းကိုႏိုင္ တို႔လို….ကိုကိုႀကီးတို႔လို ငနဲေတြက ျပည္ပကေထာက္ပံ့ေငြကို သံုးစဲြရတာအရသာေတြ႕ေနသည္…..ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ဘဲ ထိုင္ၿပီးစားရ တာ သေဘာက်ေနသည္…..၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း RIT မွာ ပဥၥမႏွစ္တက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္…..ယေန႔ ၀န္ထမ္းမလုပ္ေပမဲ့ ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ ဘာသာအက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳး တတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေနသည္….ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚေတာ့ သစၥာမေဖာက္….အက်ိဳးရွိတာလုပ္သြားမည္။

မင္းကိုႏိုင္တို႔….ကိုကိုႀကီးတို႔ ေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းက ဘာမ်ားေကာင္းတာလုပ္ခဲ့ဘူးလို႔လဲ…..ေက်ာင္း စည္းကမ္းကိုေတာင္ မလိုက္နာလို႔ ေက်ာင္းကအႀကိမ္ႀကိမ္ ေခၚယူသတိေပးခံခဲ့ရတဲ့သူေတြက ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ဟု ဟစ္ေၾကြးသည္…. ကၽြန္ေတာ္ရင္နာမိသည္…. ယေန႔ထိလည္း မင္းကိုႏိုင္တို႔ ကိုကိုႀကီးတို႔ သူတို႔အက်ိဳးအတြက္သာ လုပ္စားေနေတာ့သည္…..ကိုကိုႀကီးဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က မဂၤလာေဆာင္လိုက္ေသး တယ္…..စတုတၱေျမာက္ မယားကို တရား၀င္ယူသည္…..မဂၤလာပဲြျဖစ္သည္…..ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္သည္….မဂၤလာေဆာင္တာ သိန္း(၁၈၀၀)အျမတ္ထြက္တယ္လို႔ ဟစ္ေၾကြးၿပီး သေဘာက်ေနသည္…..
အမိေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးကိုလည္း မထမ္းေဆာင္ႏို္င္၊ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးရဲ႕အက်ိဳးကိုလည္း မထမ္းေဆာင္ႏိုင္… ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနနဲ႔လည္း တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိဘဲ ေထာင္ထဲကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေရာက္တဲ့ သူေတြ…..ေက်ာင္းသားအေရးကို ဘမ္းျပၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာစားတဲ့သူေတြက ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆိုၿပီး ဟစ္ေၾကြးတာၾကားရေတာ့ရင္နာမိသည္…..အမိႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စိတ္ပူမိသည္…..။

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံရဲ႕တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ သာျဖစ္သည္….ျပည္သူအားလံုး လိုက္နာရမည္…..
ယေန႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုၿပီးအမည္တတ္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ငနဲေတြ ႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒကို လိုက္နာဖူးပါသလား….
.ေ မးခြန္းထုတ္လို ပါသည္……တရားဥပေဒကိုေလးစား လိုက္နာမႈ မရွိရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး လူထုရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ႏိုင္မည္နည္း….. သတိေပးလိုက္ခ်င္သည္….. .. www.MyanmarExpress.net
 

ေမွာ္လုပ္သား ကခ်င္/ရွမ္း/လီဆူ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား KIA မွ လူသစ္အျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္

From : .. ေကေက(တႏိုင္း) ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ပယင္းေမွာ္တြင္ လုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေဒသခံ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ လီဆူ တိုင္းရင္းသား မ်ားအား KIA အဖြဲ႕မွ ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လူသစ္အျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္း ေဒသခံအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူစဥ္ကာလကတည္းက KIA မွ ပယင္းေမွာ္သို႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား သန္းေခါင္စာရင္း လာေရာက္ မေကာက္ယူႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္တားျမစ္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေမွာ္သူေမွာ္သား မ်ားကိုလည္း ႏွင္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

`` အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေမွာ္ထဲမွာ ဆက္မလုပ္ေတာ့ပဲ ျပန္လာခဲ့ၾကတာပါ၊ ဟိုတစ္ေန႔က လူသစ္ ဆြဲတာ (၃၀)ေလာက္ပါသြားတယ္ ေျပာတယ္၊ သူတို႔က ဆက္ေၾကးလည္းေကာက္ တယ္၊ဆက္ေၾကး ေပးထားတဲ့ ေမွာ္လုပ္သားေတြကိုလည္း လူသစ္လုပ္ဖို႔ အတင္းဖမ္းတယ္၊ အႏိုင္က်င့္လြန္းတယ္လို႔ပဲ ျမင္တယ္´´ ဟု တႏိုင္းၿမိဳ႕ခံ ကိုက်ေလာက ေျပာသည္။

KIA အဖြဲ႕မွ အစိုးရစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ လူသစ္ စုေဆာင္းမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနၾကရ ေၾကာင္း မန္စီၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

`` ဒီ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာလည္း လူသစ္ဆြဲခံရတာ ရာေက်ာ္သြားၿပီလို႔ ၾကားတယ္၊ ဇန္ေနာင္ယန္ေက်းရြာမွာ ဆိုရင္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ အတင္း၀င္ဆြဲသြားတယ္လို႔ ေျပာတယ္၊မန္တံုရြာနားက ေရႊေမွာ္ေတြမွာလည္း အတင္းအဓမၼ လိုက္ဖမ္းေနလို႔ ထြက္ေျပးလာၾကတယ္လို႔ သိရတယ္။

အခုတေလာ KIA အဖြဲ႕က လူသစ္ စုေဆာင္းတာေတြ ဆိုးဆုိး ၀ါး၀ါးျပဳလုပ္လာလို႔ အားလံုးစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနၾကတာေပါ့ ´´ ဟု ခ်ီေဖြၿမိဳ႕ခံ ကိုလႏြန္ဂ်ာက ေျပာသည္။

ပယင္းေမွာ္တြင္ KIA မွ အတင္းအၾကပ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသူမ်ားမွာ ေဒသခံ ကခ်င္/ရွမ္း/လီဆူ တိုင္းရင္းသား (၅၀) ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေမွာ္မွတစ္ဆင့္ ေကာင္ဂ်ာဘက္သို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး စစ္သင္တန္းတက္ခိုင္းရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း အဆိုပါ ေမွာ္မွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 

 .. www.MyanmarExpress.net
 

သတိေမ့ေျမာေနစဥ္ ႏွာေခါင္းထဲေရေလာင္းထည့္ခံရ၍ ဦးဝင္းတင္ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ အတည္ျပဳ


ဦးဝင္းတင္ ရုပ္အေလာင္းအား ရင္ခြဲရံုတြင္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ လူနာေသဆံုးရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသတာမဟုတ္ပဲ သတိလစ္ ေမ့ေျမာေနစဥ္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းထဲ (ႏွာခါင္းထဲ) ေရေလာင္းထည့္ခံရ၍ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မွ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

. www.MyanmarExpress.net
 

မဟာတံတိုင္းၾကီး အျပဳိ NLD အာဏာ လြန္ဆြဲပြဲ ျပင္းထန္လာႏိုင္

From : .. ျပည္သူ႔အာဏာ


သံမဏိလူသား၊ ေသသည္အထိ ယုံၾကည္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္သြားခဲ့သူ စသည္အားျဖင့္ အမည္နာမအမ်ဳိးမ်ဳိး ကင္ပြန္းတပ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ကြန္ျမဴနစ္အိုႀကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္သည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို စိတ္ေလွ်ာ့ လက္ေလွ်ာ့၍ ထြက္ခြာသြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း မျပီးဆုံးႏုိင္ေသးသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားစြာ က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပထမဆုံး ေနာက္ဆက္တြဲမွာ NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးတို႔အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ျပီး ယင္းကြဲလြဲမႈတြင္ ဦးတင္ဦးႏွင့္အတူ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္မ်ားက တစ္ဘက္၊ ဦး၀င္းတင္၏ ေနာက္ဆုံးဆႏၵႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တစ္ဘက္ အျပင္းအထန္ ကြဲလြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အားျပဳိင္မႈတြင္ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ဦးတင္ဦးက အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ ဦး၀င္းတင္ မရွိေတာ့သည့္ေနာက္ သေဘာထားတင္မာသူ ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းေနရာကို ဦးတင္ဦးက ဆက္လက္ ရယူမည့္ အလားအလာကို ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦးဝင္းတင္ စ်ာပနအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား နံနက္ ၇ နာရီ ခြဲ ခန္႔တြင္ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ကြယ္လြန္သူ၏ ဆႏၵအတုိင္း ခ်က္ျခင္းသၿဂိဳဟ္ေပးဖို႔ ပါတီဥကၠဌ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေစခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးတင္ဦးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ ဖုန္းဆက္၍ ၎တို႔၏ သေဘာထားကို ေျပာၾကားခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဦး၀င္းတင္ရဲ႕ ၂၄ နာရီအတြင္း ေျမက်ေပးဖုိ႔ ဆႏၵကုိသာ ဦးစားေပး စဥ္းစား သင့္ေၾကာင္း ထပ္မံ တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဦးတင္ဦး၊ ဦးမင္းကိုႏိုင္၊ ဦးမိုးသီးဇြန္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ားအသင္း ႏွင့္ ရုပ္ရွင္အနုပညာသည္အခ်ိဳ႕ ပူးေပါင္းကာ ဦး၀င္းတင္ရဲ႕ စ်ာပနကို ဧၿပီလ ၂၃ရက္ေန႔ ညေန ၅နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေရေ၀းတြင္ မီးသၿဂိဳလ္ျပီးအုတ္ဂူ သြင္းရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကာယကံရွင္ရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ေပမယ့္ မည္သူမွ် နားမေထာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဦး၀င္းတင္ ေသဆုံးရျခင္းတြင္ ေဆးရုံသို႔ ေသခါနီးမွ လြဲ၍ အားေပးေဖာ္ မရေသာ ေဒၚစုအေပၚ မေက်နပ္စိတ္အခံမ်ား ျဖစ္ေနၾကသူ အားလုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားကို နားေထာင္စရာမလို ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေဒၚစုက ပါတီဥကၠဌေလ။ ဦးတင္ဦးက ဗဟိုအၾကံေပး၊ ဦး၀င္းတင္ကလည္း ဗဟိုအၾကံေပးပဲ။ ဒီေတာ့ ပါတီဥကၠဌ စကားကို နားမေထာင္ဘူး ဆိုတာက သက္သက္မဲ့ လုပ္တာပဲ။ ၈၈ ပြင့္လင္းေတြကလည္း ဦးတင္ဦးနဲ႔ အတူတူ ရပ္တည္တယ္။ ၈၈ က ဘာဆိုင္လို႔လဲ။ သူတို႔က ႏွမ္းလာျဖဴးတာ။ ဒါက ပါတီတြင္းကိစၥ၊ ၈၈ နဲ႔မဆိုင္ဘူး။ ျပီးေတာ့ ဦးတင္ဦးကလည္း အၾကံေပးဖို႔ပဲ တာ၀န္ရွိတာ။ ဥကၠဌရဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဖီဆန္တာကိုလည္း ေဒၚစု အရမ္းပဲ စိတ္ဆိုးေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဥကၠဌဘက္ကပဲ ရပ္တည္တယ္” ဟု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး NLD ပါတီသို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့ေသာ သာကူး ဟု ေခၚတြင္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ဒုတိယေနာက္ဆက္တြဲမွာ မိုးသီးဇြန္ႏွင့္အဖြဲ႔က ဦး၀င္းတင္၏ အသုဘအေလာင္းကို ေရခ်ဳိးသန္႔စင္ေပးသည့္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျပီး ေနာက္ လူေသ၏ဓါတ္ပုံမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနျခင္းအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တတိယေနာက္ဆက္တြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးမင္းကိုႏို္င္တို႔ ေဆးရုံသို႔ သြားေရာက္ သတင္းေမးျပီးေနာက္ ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ ဇီ၀ိန္ေခၽြသတင္းေမးမႈအေပၚ ဦး၀င္းတင္ ေထာက္ခံသူမ်ားက သံသယပြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စတုတၳေနာက္ဆက္တြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ ဦးကိုနီအား ေနရာေပးမႈ ဆင္ျခင္သင့္ေၾကာင္း၊ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ဘဂၤလီမ်ားထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လက္မခံရန္ ဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သည္ကို ဦး၀င္းတင္၏ အနီးကပ္တစ္ဦးက ေဖာ္ထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပဥၥမေနာက္ဆက္တြဲမွာ ဦး၀င္းတင္ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ NLD ၏ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ျဖစ္သည္။ ယခင္က ၀င္း-၀င္းဂိုဏ္း ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေခါင္းမာဂိုဏ္းတြင္ ဦးေဆာင္သူ ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္သြားျပီ ျဖစ္ရာ က်န္ရွိသည့္ ဦးဥာဏ္၀င္းတစ္ဦးတည္းျဖင့္ ဦးကိုနီ၊ ဦး၀င္းျမင့္၊ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးတို႔ကို ယွဥ္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥကၠဌ ေဒၚစုကိုပင္လွ်င္ မွန္သည့္အတိုင္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုရဲသည့္ ဦး၀င္းတင္ မရွိေတာ့သျဖင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ ေဒၚစု အမိန္႔ ပိုမိုၾကီးထြားလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးဥာဏ္၀င္းကို ကိစၥတစ္ခု အေၾကာင္းျပ၍ CEC မွ ထုတ္ပယ္ပစ္ရန္ စီစဥ္ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူလက ဒီလႈိင္းဂ်ာနယ္ သိန္းေထာင့္ငါးရာ အစေဖ်ာက္မႈျဖင့္ ဦး၀င္းတင္ကိုပါ CEC မွ ထုတ္ပယ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီညီလာခံျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်မွ ရမည္ ဟု တြက္ဆခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဦး၀င္းတင္ မရွိေတာ့ျပီ ျဖစ္၍ ဦးဥာဏ္၀င္းကို အလြယ္တကူ ရွင္းပစ္ႏုိင္ေတာ့မည္ ဟု ဦးကိုနီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သ္ိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဦးတင္ဦးသည္ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ပါတီတြင္း အာဏာတည္ေဆာက္ေရးကို ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဦး၀င္းတင္ စ်ာပနအစီအစဥ္တြင္လည္း ပါတီဥကၠဌ ေဒၚစုအေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ လြန္ဆန္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သည္မွာ သက္ေသျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုိင္ငံေရးေဆာင္ပါးမ်ား ေရးသားေနသူ ဆရာ၀န္ စာေရးဆရာတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဦး၀င္းတင္က ေလးစားစရာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးပါ။ အခုလို ကြယ္လြန္သြားတဲ့အတြက္ ၾကီးမားတဲ့ ဆုံးရႈံးမႈၾကီးတစ္ရပ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ သေဘာထားတင္းမာသူေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးကို အစဥ္အျမဲ ဆန္႔က်င္ေနခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ NLD ပါတီ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမယ္ လို႔ မိမိအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ပါတီဥကၠဌ အစ္မၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔လည္း ယခင္ကထက္ ပိုမို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ လာႏိုင္မယ္ လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ တစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွီရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢဳိလ္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကလည္း “ကၽြန္ေတာ္တိုု႕အေနနဲ႕ ဆရာၾကီးဦး၀င္းတင္နဲ႕ ႏုုိင္ငံေရးအရ အျမင္မတူတာေတြရိွပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိယံုုၾကည္ခ်က္အေပၚ ခုုိင္မာစြာရပ္တည္ခဲ့မႈမ်ားနဲ႕ သူ႕ရဲ့ စြန္႕လႊတ္ခဲ့မႈမ်ား အတြက္ ဆရာၾကီး ဦး၀င္းတင္ကိုု ကၽြႏ္ေတာ္တိုု႕အားလံုုးေလးစားပါတယ္။ ႏုုိင္ငံနဲ႕လူမ်ိဳး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရး၊ ဒီမိုုကေရစီ ထြန္းကားေရးအတြက္ သူယံုုၾကည္ရာ နည္းလမ္းနဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုုိတဲ့ ဆရာၾကီးရဲ့ ေစတနာကိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အေလးထားတဲ့အတြက္ အျမင္ခ်င္းမတူသည့္တိုုင္ေအာင္ ဆရာၾကီးရဲ့ အေတြးအျမင္ သေဘာထားမ်ားကိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႕အေလးထားမွတ္သားၾကပါတယ္။ ဆရာၾကီး ကြယ္လြန္သြားျခင္း ဟာ ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးမွာ မိမိယံုုၾကည္ခ်က္ကိုု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မေထာက္ မညွာေျပာေလ့ရိွတဲ့ အသံတစ္သံ ေပ်ာက္ဆံုုးသြားျခင္းပဲျဖစ္တဲ့ အတြက္ ၾကီးမားတဲ့ ဆံုုးရံႈးမႈပဲျဖစ္သလိုု သတင္းစာေလာကအတြက္ဆိုုရင္လည္း အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္တဲ့၊ အတတ္ပညာ ျပည့္၀တဲ့ သတင္းစာ ဆရာၾကီးတစ္ဦး ဆံုုးရံႈးရျခင္းျဖစ္တယ္လိုု႕ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ယံုုၾကည္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ဦး၀င္းတင္က အမာလိုင္းပဲ။ ဒီေန႔ေခတ္က အမာလိုင္းသမားေတြ ေခတ္မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း NLD မွာကို ေနရာေပးတာ မခံခဲ့ရတာ။ ဒါေပမယ့္ မေသခင္ ေနာက္ဆုံး လုပ္သြားတာကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူကို သြားျပီး ညွိႏႈိင္းတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး အကြက္ေတြကို လုပ္ႏုိ္င္တဲ့သူ လုပ္တတ္တဲ့သူ NLD မွာ မရွိေတာ့ဘူး။ ေရွ႔ေနဦးကိုနီတို႔ ဦး၀င္းျမင့္တို႔ အုပ္စု ပိုျပီး အားေကာင္းလာႏိုင္တယ္။ ေဒၚစုကို ၀န္းရံဖို႔ မွာသြားတယ္ ဆိုတဲ့ ၈၈ ျငိမ္း ပြင့္အေနနဲ႔ NLD ထဲကို ၀င္လာျပီး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ေနရာအေတာ္ မ်ားမ်ားကို ယူမယ္ ၾကားတယ္။ ဒီလို ၀င္မလာႏိုင္ေအာင္ ဦးကိုနီတို႔အုပ္စုက ေဆာ္ၾကလိမ့္မယ္။ ဦး၀င္းတင္ ေသသြားေတာ့ အာဏာ လြန္ဆြဲပြဲ ပိုျပီး ျပင္းထန္လာမွာ ေသခ်ာတယ္” ဟု သည္ေလဒီးစ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတစ္ဦးက ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။

ဦးဝင္းတင္သည္ သတင္းစာသမား ဘဝ၊ ႏိုင္ငံေရးသမား ဘဝနဲ႔ ျဖတ္သန္း လာခဲ့ရတဲ့ ကာလ တေလွ်ာက္လံုးတြင္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား၏ လြဲမွားေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆန္႔က်င္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အလားတူ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပ ေဝဖန္သူ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။
 

 .. www.MyanmarExpress.net
 

ဦးဝင္းတင္ ဓာတ္ပံုတင္မႈေၾကာင့္ NLD အမာခံ အခ်ိဳ႕ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား


အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠဌ ကိုမိုးသီးဇြန္း မွ ဦးဝင္းတင္ ရုပ္အေလာင္းကို ေရခ်ိဳးေပးေနသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား တင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD အမာခံ အြန္လိုင္း ဝါဒျဖန္႔သူ မ်ားအျခင္းျခင္း အႀကီးအက်ယ္ သေဘာထားကြဲကာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ရိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အင္တာနက္သတင္းမ်ား စုစည္းေပးသူ ဒီမုိ ဖက္တီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကို တာဝန္ခံျဖန္႔ေဝသူ ခြန္ ဒီးယမ္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ NLD အမာခံ Tun Wai တို႔ လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္  တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေျပာဆိုထားမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမုိ ဖက္တီး :
ကုိထြန္းေ၀ (Tun Wai) ေရ - ခင္ဗ်ား မုိးသီးဇြႏ္ကုိ ခ်ီးမြန္းခန္းဖြင့္ ဖုိ႔ ဒီလုိပုံမ်ိဳးကို တင္တာကေတာ့ ေစာက္ရမ္း ေဖာင္းတယ္ဗ်ာ ယဥ္ေက်းမႈ ဂါရ၀တ၇ား ဆုိတာ ထားတတ္ရင္ အျမတ္ပါ ခင္ဗ်ား အဲသည္ေလာက္ေတာင္မွ မုိးသီးဇြန္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ဖြင့္ခ်င္ရင္ ပုံမတင္ပဲနဲ႔လည္း ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ေသမွ ခင္ဗ်ားကုိ ေရခ်ိဳးေပးေနပုံကုိ မုိးသီးဇြန္ကုိ ဗီဒီယုိပါ တင္ခုိင္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ အသက္အရြယ္နဲ႔ အဲသည္ေလာက္ေတာင္ ေစာက္ အက္သစ္ မရွိတာ အံ့ပါဗ်ာာာာ ေတြ႕ရာ အကုန္တင္မယ္ဆုိတာ ကြ်တ္ကြ်တ္အိတ္ ဘေလာ့ဂါေတြပဲ။ တစ္လုံးခ်ိဳင္းကမွ တစ္ဆင့္ရွိအုံးမယ္
 

 ခြန္ ဒီးယမ္ : လွ်ာ႐ိုးမရွိ မိုးသီးဇြန္ကို ဆဲေနတဲ့ေကာင္ေတြ မိုးသီးဇြန္ ေျခဖ်ားမွီေအာင္ေတာင္ ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ေပးခဲ့ဖူးလို႕လား ေမးလိုက္ခ်င္တယ္။ ဒီမိုဖက္တီး၊ ခြန္ဒီးယမ္ ႏွင့္ ထြန္းေဝ တို႔မွာ ယခင္က တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ဘုတ္ကို က်ီးေျမွာက္၊ က်ီးကိုဘုတ္ေျမွာက္ျဖင့္ အလြန္းစည္းလံုးၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေကာင္းသတင္းသာမက ဆိုးသတင္းမ်ားျဖင့္ပါ ထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဆိုပါ ၃ ဦးသာမက ဦးဝင္းတင္ ရုပ္အေလာင္းအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားကို နားမေထာင္ပဲ ၃ ရက္ ထားရွိမႈ၊ မိုးသီးဇြန္း မသာေရခ်ိဳးေနတဲ့ ဓာတ္ပံုကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား အျခား ျမန္မာအမ်ားစုမွာလည္း အခ်င္းခ်င္း သေဘာထားကြဲ တင္းမာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၎တို႔ရဲ႕ ေရးသားမႈမ်ားအရ သိရပါတယ္။

.. www.MyanmarExpress.net
 

ခ်စ္တင္းေႏွာတာ အသံက်ယ္လို႔ ေထာင္ေျခာက္လက်အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ အီတလီ အမ်ဳိးသား တစ္ေယာက္ကုိ သူ႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း ၁၂ ေယာက္ေလာက္က တရားစြဲဆုိခဲ့တယ္လို႔ သတင္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ၎အမ်ဳိးသား ခ်စ္တင္းေႏွာခ်ိန္မွာ ညည္းျငဴတဲ့ အသံက အလြန္က်ယ္ေလာင္လုိ႔ပါ။ အိမ္နီးခ်င္း ၁၂ ေယာက္ေလာက္ထိေအာင္ တရားစြဲရတယ္ဆုိေတာ့ ဘယ္ေလာက္က်ယ္မလဲဆုိတာေတာင္ ေတြးၾကည့္ဖုိ႔ ခက္မယ္ထင္ပါတယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕ ညည္းျငဴသံဟာ တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္းၿပီး ေကာင္းမြန္လွတဲ့ ကြန္ဒုိမီနီယမ္ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အနားဝန္းက်င္က လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ

တစ္ကယ္ပါပဲ၊ သူ႔ေကာင္မေလးရဲ႕ ေအာ္သံဟာ ဒီတုိက္မွာရွိတဲ့ လူေတြကုိ ေတာ္ေတာ္ ေနထုိင္ရခက္ေစပါတယ္။

ရလဒ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ခ်စ္တင္းေႏွာတဲ့ အမ်ဳိးသားက ေထာင္ေျခာက္လ က်ခံေစရန္ တရားရုံးက ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ယုံရခက္ေပမယ့္ ဒီလုိအျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ ေထာင္က်တာ ဒါပထမဆုံးအႀကိမ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ဦးဝင္းတင္ စ်ာပနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔မ်ားၾကား သေဘာထားကြဲလြဲFrom : မ်ိဳးေက်ာ္ YCJ (Yangon Citizen Journalist)
ယေန႔နံနက္ ၆နာရီ ခြဲခန္႔က ရန္ကုန္ျပည္သူ ေဆးရုံႀကီးတြင္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ (၈၅)ႏွစ္ ရဲ႕  စ်ာပနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္ နာယက ဦးဝင္းတင္ စ်ာပနကို ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ကြယ္လြန္သူ ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း ေန႔ခ်င္းသၿဂိဳဟ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ သတင္းစာဆရာ မ်ားအသင္း ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမိုးသီးဇြန္ တို႔မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားကို ဆန္႔က်င္ကာ စ်ာပနကို ၃ ရက္ၾကာမွ သၿဂိဳဟ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။

ကာယကံရွင္ ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ ဆႏၵႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အနီးကပ္ ျပဳစုေပးခဲ့တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္ႏုိင္က အခုလိုေျပာပါတယ္။“ဘဘႀကီး သေဘာထားကေတာ့ တန္းၿပီး သၿဂိဳလ္ေစခ်င္တယ္၊ သူေသလို႔ရွိရင္ ျမန္ျမန္ သျဂဳိလ္ေပးပါ လို႔ မွာသြားတယ္”ဟု ဆိုပါတယ္။

ဦးဝင္းတင္ စ်ာပနအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား နံနက္ ၇ နာရီ ခြဲ ခန္႔တြင္ ဖုန္း ဆက္ေမးျမန္းခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္မွ ကြယ္လြန္သူ၏ ဆႏၵအတုိင္း ခ်က္ျခင္းသၿဂိဳဟ္ေပးဖို႔ ပါတီဥကၠဌ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေစခိုင္းခဲ့ ပါတယ္။

ဦးဝင္းတင္စ်ာပနသို႔ ကိုယ္တုိင္ေရာက္ရွိေနသူ ဦးတင္ဦးကေတာ့ “သူေသလုိ႕ရွိရင္ ျမန္ျမန္ သျဂဳိလ္ေပးပါ။ အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖုိ ့ၾကဳိးစားတာပဲ။ သူ ့ရဲ႕စိတ္ထားကဒီျပင့္လူကုိ ဒုကၡမ ေပးခ်င္ဘူးဆုိတာမွန္တယ္။ သုိ႕ေသာ္ ဒါနဲ႕ပတ္သတ္ လုိ ့အဖြဲ႕စည္းကနည္းတဲ႕ အဖြဲ႕ အစည္းမဟုတ္ဘူး။ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အန္အယ္ဒီရွိ တယ္။ အႏုပညာေလာက ရွိတယ္။ သတင္းစာ ေလာကရွိတယ္။ ႏုိင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားေလာက ရွိတယ္။ ဒါေတြနဲ႕ပတ္သတ္ လုိ့ပစ္ထားလုိ႔မ ရဘူးေလ။ သူတုိ့ဒီေခါင္းေဆာင္ ကုိ ေတြ႕ခ်င္တယ္။ ေနာက္ဆုံးႏူတ္ ဆက္ခ်င္မယ္။ အေလးျပဳခ်င္မွာပဲ။ဆုံးသြားတဲ႕အခ်ိန္နဲ႕ ေျပာတဲ႕ဆုိတဲ႕ အခ်ိန္ ေတြက ေနဝက္ ေက်ာ္သြားေတာ့ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ” လို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဦးတင္ဦးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ထံ သို႔ ဖုန္းဆက္၍ ၎တို႔၏ သေဘာထားကို ေျပာၾကားခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္မွ ဦး၀င္းတင္ရဲ႕ ၂၄ နာရီအတြင္း ေျမက်ေပးဖုိ႔ ဆႏၵကုိသာ ဦးစားေပး စဥ္းစား သင့္ေၾကာင္း ထပ္မံ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ဦးတင္ဦး၊ ကိုမိုးသီးဇြန္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ားအသင္း ႏွင့္ ရုပ္ရွင္အနုပညာသည္အခ်ိဳ႕ ပူးေပါင္းကာ ဦး၀င္းတင္ရဲ႕ စ်ာပနကို ဧၿပီလ ၂၃ရက္ေန႔ ညေန ၅နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေရေ၀းတြင္ မီးသၿဂိဳလ္ျပီးအုတ္ဂူ သြင္းရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္။
 ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္ ခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ လက္တြဲလာခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဦးဝင္းတင္ နာမက်န္းျဖစ္စဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၂ ႀကိမ္တိုင္တုိင္ ေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားကို အထူးသိရွိသူျဖစ္တာေၾကာင့္ ကာယကံရွင္ရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ေပမယ့္ မည္သူမွ် နားမေထာင္ၾကတာေၾကာင့္ ယခု ေနအိမ္တြင္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။
 ဒါ့အျပင္ ဦးဝင္တင္ ေဆးရံုတက္စဥ္က မလာၾကပဲ ကြယ္လြန္မွ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ေရခ်ိဳးေပးျခင္း၊ ေသဆံုး ရုပ္ကလပ္အား ေရခ်ိဳးခ်ိန္တြင္ အခန္းထဲသို႔ ကင္မရာမ်ား ယူေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ကာ အင္တာနက္တြင္ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ စသည့္ ဗုဒၶဘာသာ ထံုးထမ္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္  NLD ပါတီဝင္အခ်ိဳ႕က ကိုမိုးသီးဇြန္ ႏွင့္ ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ အေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
-
 

အေျခခံဥပေဒကို အသစ္ေရးဆြဲမည္ဆိုေသာ ေခါင္းမာသည့္ NLD ပါတီ သဘာပတိ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ေရာဂါေဝဒနာ ျပင္းထန္စြာခံစားရၿပီးမွ ေသဆံုး
ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄ တြင္ NLD မွ ဦးေဆာင္ကာ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲ၍ ၂၀၁၅ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ပါက ဝန္ႀကီးလုပ္မည္ဟု မွန္းထားသည့္ ေခါင္းမာေသာ NLD ပါတီ သဘာပတိ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းတင္ဟာ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔ မနက္ ၆ နာရီခြဲမွာ ေရာဂါေဝဒနာကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားရၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ 

ဦးဝင္းတင္ဟာ NLD ပါတီ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦး ႏွင့္ ဦးၾကည္ တို႔ရွိစဥ္က ပါတီတြင္း ေနရာေပ်ာက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေအာင္ႀကီး ႏွင့္ ဦးၾကည္တို႔ မရွိသည့္ေနာက္ပိုင္း ေနရာရလာသူျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဝင္းတင္ဟာ ဘာသာေရးလိုက္စားမႈ အထူးအားနည္းသူျဖစ္ၿပီး ၎ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ စာအုပ္မွာ "ဘာလဲဟဲ့လူ႔ငရဲ" ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေသရင္ ငရဲ ေရာက္နုိင္ေၾကာင္း NLD အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကေတာ့ "အေျခခံဥပေဒ ႏြားတင္းကုဒ္ အတုိင္း ပါတီမွတ္ပံုတင္လိုက္ရင္ က်ေတာ္တို႔က ႏြားေတြျဖစ္သြားမယ္...၊ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီမွာ လုပ္တယ္ဆုိတာ ႏြားလုိလုပ္ တယ္၊ ႏြားလုိပဲ ေနာက္ေနျပီးေတာ ့ေျဖာင့္ေျဖာင့္ လုိက္တယ္၊ ဒါ က်ေနာ္တုိ႔စိတ္ကူးပဲ" ဆိုတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။

ဦး၀င္းတင္ဟာ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီး မွာ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ကတည္းက တက္ေရာက္ကုသေန တာျဖစ္ၿပီး အထူးစိုးရိမ္ရလို႔ အေရးေပၚ အထူးၾကပ္မတ္ ကုသေဆာင္မွာ ကုသမႈခံယူေနရင္း ကြယ္လြန္သြားတာပါ။

သတင္းစာဆရာၾကီး ဦး၀င္းတင္ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ သမိုင္း၀င္ရွစ္ေလးလုံး လူထုအုံၾကြမႈ ၿဖိဳခြင္းခံရၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို စတင္ထူေထာင္သူတဦးျဖစ္ပါတယ္။


ဦးဝင္တင္ဟာ အလြန္ေခါင္းမာသူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး  ေထာင္က ထြက္ေသာ္လည္း ေထာင္အဝတ္အစားပဲ ဝတ္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔  NLD ပါတီဝင္ ၉၀% လက္ခံေသာ္လည္း ဦးဝင္းတင္က လက္မခံပဲ အသစ္သာ ဆြဲမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ျပန္ပါတယ္။

ဦးဝင္တင္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေအာ္ဟစ္ ဆူပူမႈကို အၿမဲသည္းခံခဲ့သူျဖစ္ၿပီး "မစု... မစု" ဟု ေခၚကာ ေၾကာက္ေၾကာက့္ရံြ႕ရြံ႕ ဆက္ဆံေလ့ရွိသူျဖစ္ပါတယ္။  ဦး၀င္းတင္ရဲ႕ “ဘာလဲဟဲ့ လူ႔ငရဲ” ဆိုတဲ့ စာအုပ္ဟာ ပါတီတြင္းမွာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ လြန္ကဲမႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အသားေပးမႈမ်ားကို ေပၚလြင္္လွပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သဘာပတိအဖြဲ႔၀င္ ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းအတြက္ ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးေတြမွာ ဒီေန႔မွ စတင္ၿပီး ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီထိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အလံ တ၀က္ခ်ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


လက္ရွိ NLD ပါတီမွာ ဦးဝင္တင္၊ ဦးတင္ဦး နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဟာ အသက္ေရာ၊ ရာထူးေရာ အႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ယခု ဦးဝင္တင္ ေသဆံုးသြားသျဖင့္ ဦးတင္ဦး နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဘယ္ေတာ့ ေသမလဲဆိုတာ ပါတီဝင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

.. www.MyanmarExpress.net
 

KIA ကို အျပဳတ္တိုက္ရန္အတြက္ လူထုမွတာင္းဆိုၿပီTaingar Minkhaung kia ကို အ ျမစ္ ျပတ္ ေခ် မႈန္း သင့္ ျပီ

Maung Kyin ဒိထက္ျပတ္သားစြာတိုက္သင့္

Kyin Saroo မွန္တယ္ ဆက္တုိက္

Ta Yoke ဘာကခ်င္ လူထုေကာင္းစားေရ လဲတဖတ္ႏူိင္ငံနဲေပါင္းျပီး စိးပြာ႐ွားေနတဲေကာင္ေတြး တုိင္ျပည့္အတြက္လဲမလုပ္ကခ်င္လူထုလဲဒုကၡေရာက္ဆက္တိုက္

Aungmoe Set သတ္ပစ္

Yin Yin I support military, kill KIA ,

Ko Ko Min KIA ကို အျပတ္ရွင္းကြာ ၾကာတယ္

Thein Shwe Tin သူတို့ကစျပီတုိက္တာဆိုေတာညွာမေနနဲ့ေတာ့kiaကိုအျပတ္ေဆာ္မွေအးေတာ့မယ္

Nay Naymin ျမန္မာနိင္ငံကြာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျကီးဒီKIAကိုဘယ္လိုသက္မွာလဲ

Chit Thu အကုန္မ်ိဳးျပဳက္ျပစ္ကြၾကာတယ္ျပည္သူေတြလည္းဒုခေရာက္တယ္

Lay Aung တပ္မေတာ္ကလက္နက္ ကိုင္ေသာင္းက်န္းေနတဲ့ေကာင္ေတြ ကိုငွက္ေပ်ာပြဲအုန္းပြဲနဲ႔ ကန္ေတာ့ၿပီးမလုပ္ဘို႔ေတာင္းပန္ရမွာလား

Soemin Aung စစ္တပ္ကအေလ်ာ့ေပးျကည့္က်န္တဲ့သူေတြကေရာဒီတိုင္းေနမယ္ထင္လား ထလာျကမွာဘဲ

Khaing Lin Tun ကိုယ့္လူမ်ိဳးဆိုေပမဲ႔နဂိုတုန္းက ဗကပတို႔KNUတို႔တုန္းကလည္း တိုက္ရတာပဲေလ

Myitzu Aye KIA မရွိေတာ့ရင္ေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္ထင္တယ္

Thu Raa တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာတပ္မေတာ္တစ္ခုပဲရွိမွတိုက္ပြဲမရိွမွာ ဘယ္ကတိုက္တိုက္အျပဳတ္တိုက္

Ye Yint Aung ဘယ္သူက စလုပ္တာလဲ ၾကည္႔လိုက္ စစ္မွာ sorry မရီွဘူး

Thiha Mgmg ေခ်ာငး္ပစ္ေျပးအဆင့္kia
သနားလိုစားပြဲဝိုင္းေပၚေခၚ
ထားတာေပါက္တယ္ေနာ္႔

Ko Naing စစ္သားဆိုတာစစ္တုိက္ ရမွာပဲ ဆက္တုိက္
ရဲေဘာ္တုိ႔ေသတာမဆန္းဘူး
ျမန္မာျပည္မွေနရင္ျမန္မာရဲ႔စည္းကမ္းကုိ
လိုက္နာရမွာပဲ လိုက္နာမႏုိင္ ရင္အလင္း
မဝင္ျကနဲေဟ႔

Ye Yint Aung အပစ္အခတ္ရပ္စဲေဆြးေႏြးပဲြ လုပ္တဲ႔တၿခားအ ဖဲႊ႔စီးေတႊကိုၾကည္႔လိုက္ ဘာသံၾကားလဲ ၿမင္ေအာင္ ၾကည္႕

Sky Sea ေသာင္းက်န္းသူေတြ အားလံုးခ်မ္းသာႀကီးပြားၿပီးျပည္သူေတြ စုတ္ျပတ္ဆင္းရဲကုန္တာလက္ေတြ႕ ဘ၀ပါပဲ၊ KIAဆိုတာလည္းစီးပြားေရး သမားေတြပါ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြေနြးပြဲကို ဆိုက္ဂနက္ေတြ၊ ဟမ္းမားကားေတြနဲ႔ တက္ေရာက္သူပါ၊သူတို႔ကိုယ္သူ တို႔သူပုန္ဆိုတာေမ့ၿပီးအစိုးရတပ္ လိုမွတ္ေမတယ္

Tin Maung Htut အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေနြးခဲ့တာ လက္မခံရင္ေတာ့ ဘူးလက္ဘဲရမယ္ဆို တာျမဲျမဲမွတ္ထား KIA ...

Kyaw Myoaung စီးပြားေရးသမားေတြပါ ေခါင္ေဆာင္ေတြက

Phyo Lynn Oo KIA ကိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေၿပာေနတာ က်ဲြပါးေစာင္းတီး ႏြားကိုပလာတာေက်ြးေနရသလိုပါဘဲ ။ က်န္တဲ ့တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနနိုင္တယ္ KIA တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းတာ လိုခ်င္ရင္ လူမ်ဳိးစဲြ အၿမင္က်ဥ္း စိတ္ထားေသးသိမ္တာေတြကို ဖယ္ရွားနိုင္မွရမယ္ ။ ေၿပာသာေၿပာရတာ သူတို ့အဖဲြ ့က မွဳိင္းမိေနေတာ့ အမွန္ၿမင္ဖို ့အလြန္ခက္ေနတယ္

Min Thein ၾကာေနပီ ညွိလို႔မရ ရင္ေတာ့အကုန္ရွင္းပစ္

Tun Nyi KIA ကို တခု ေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္းးးးအားလုးံက တိုင္းရင္းသားေတြဘဲ ကို႔နိုင္ငံကို႕ လူမ်ိဳးေတြ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ေနျပီလဲ kIA ဘာလိုခ်င္ လို လဲစဥ္စားပါ ကြားးးးေတာ္က်ပါ ေတာ့းးးးးးးးးးဟိုဘက္က အစိုးရ ေလးးးးးးးးးဥပမာ တေယာက္ေသရင္ နွစ္ေယာက္လြတ္ လို ရတယ္းးးး၁၀၀ ေသရင္ ေနာက္ထပ္ ၁၀၀၀ လြတ္လို ရတယ္းးးးျကားထဲက ျပည္သူ ခံေနရ တယ္းးးးးစဥ္းစားေပး ပါ းးးးးအားလုးံေကာင္းေအာင္းးးးးေပါ့

Kyaw Kyaw Oo တပ္မေတာ္သားေတြေဘးကင္းပါေစ။

Wint War Kyaw တပ္မေတာ္သားေတြေဘးကင္းပါေစ

Lan Xiao Ying က်ဆံုးသြားေသာ တပ္မေတာ္မွအရာရွိႏွင့္ စစ္သည္မ်ားအားမေႏွးယခု အေလးျပဳပါ ၏ေကာင္းရာ သုဂတိလားပါေစ

Nat Thar ေခ်ာင္းပစ္ တာနဲ မုိင္းခြဲတာပဲ လုပ္တတ္တဲ့KIA သတ္တိရွိရင္ ေျပာင္ေျပာင္တငး္တင္းတုိက္ပါလား တကယ္ထုိးစစ္ ဆင္ေရာက္ေသပါေလေရာက္ ဘာေတြလုိခ်င္ေနတာလဲ အလကားမၿငိမ္း ခ်မ္းေအာင္ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာ

Tha Oo တပ္မေတာ္အေနနဲ ့့့့KIAက်တဲ့အထိတိုက္သင့္၇ံုသာမကျငိမ္းခ်မ္းလမ္းတဲ့လက္ကိုလဲမ၇ုတ္လိုက္ပါနဲ ့

Tom Kyaw ႏိုင္ငံေရး နည္း နဲ.ေျဖရွင္း လို.မရ ရင္ ေနာက္ဆံုးရွင္းရတဲ.နည္း က စစ္ေရးနည္းပါ ။ ဘယ္စစ္သား မွ အေသခံ ျပီး မတိုက္ခ်င္ပါ ဘူး။ စစ္တပ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံ တခုမွာ တပ္မေတာ္ တခု ပဲ ရွိ ရမယ္။ သူပုန္ လုပ္သက္ ၆ လ နဲ. အစိ္ုးရ တပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လုပ္ ခ်င္တဲ. ေမာင္ရင္ က လည္း ရွိ တယ္။ K.I.A ရဲ. ျဖစ္ ေပၚလာတဲ. သမိုင္းေျကာင္း ကို ေလ.လာပါ။ စစ္တပ္ ဆို တာ စစ္ဥပေဒ ရွိတယ္ ။ သူပုန္မွာ ဥပေဒ မရွိဘူး ၊ ျကံဳ ဘူးမွ သိမွာ။ ရွမ္း /ေျမာက္ မွာ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ေလာက္ က မုန္းဟင္ / မုန္းဟ ဂြင္ မွာ S.U.R.A ၀င္ေတာ. ေက်ာင္းဆရာ /မ ေတြ ၀န္ထမ္း ေတြ နဲ. အျခားတိုင္းရင္သား ေတြ အကုန္ အစိုးရ တပ္ ကို ပဲ ၀မ္းသာ အားရ ျကိဳ တာ အခက္ ျကံဳ မွ စစ္တပ္ ကို သတိရ မွာ

Ko Sein Hla Aung ေကအိုင္အိုႀကီးေရ ေအ ကေတာ႔ေခါင္းျဖတ္လဲသင့္ျပီ

Nay Min Han Han
kIA ခ်ိးထုပ္


.. www.MyanmarExpress.net
 

သႀကၤန္တြင္း ကခ်င္တိုက္ပြဲ အစိုးရသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္


ဧၿပီလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ မံစီၿမိဳ႕နယ္ ပန္ခမ္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ ၁ ဦး၊ စစ္သည္ ၂ ဦး က်ဆုံးၿပီး ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ထံမွ အေလာင္း ၆ ေလာင္းႏွင့္ လက္နက္ ၅ လက္ သိမ္းဆည္း ရမိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ပန္ခမ္းနယ္ေျမႏွင့္ ပန္ခမ္း႐ြာသည္ ယခင္က ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တရားဝင္ နယ္စပ္ေဒသကုန္သြယ္ေရးစခန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ ထားရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္အဖြဲ႕မ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ကုန္စည္ ကူးသန္း မႈမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း၊ လူဝင္/လူထြက္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းတို႔ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည့္ ေဒသျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕၏ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ မရွိေတာ့သျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္အဖြဲ႕မ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ လည္းေကာင္း အသီးသီးစြန္႔ လႊတ္ခဲ့ရသည္။ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပန္ခမ္းနယ္ေျမတစ္ေလၽွာက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေက်း႐ြာ မ်ားျဖစ္ေသာ နားလုံေက်း႐ြာ၊ ေနာင္စြမ္းေက်း ႐ြာ၊ ေနာင္မြန္ေက်း ႐ြာ၊ မန္အိတု ေက်း႐ြာ၊ မိုင္အိုက္တိုက္ ေက်း႐ြာ၊ လြယ္လုံေက်း႐ြာ စသည့္ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေဒသခံရွမ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ က်ားေခါင္း ဘုရားေတာင္ကုန္းတြင္ ေကအိုင္ေအတို႔မွ တပ္စခန္းျပဳလုပ္၍ ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္႐ုံမွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ တပ္စခန္းမ်ားအား ခ်ီတက္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား လုံး၀မျပဳလုပ္ဘဲ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလၽွာက္ လုံၿခဳံေရးကိုသာ အဓိက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုကာလသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္ ကာလျဖစ္သျဖင့္ ယခင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အတိအက် လိုက္နာလ်က္ရွိသည့္အျပင္ လက္ရွိေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုပါ ဂ႐ုျပဳထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ မန္ဝိန္းႀကီးႏွင့္ ေကာင္းမႈယန္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ ပုံမွန္ တပ္လဲလွယ္ေရးတာဝန္ျဖင့္ သြားလာေနစဥ္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕မွ ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မႉးတစ္ေယာက္ က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၎ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းအား လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲတခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားၿပီး ပန္ခမ္းနယ္ေျမအား တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ားမွ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါနယ္ေျမ ရွင္းလင္းစဥ္ ကာလအတြင္းတပ္မေတာ္ အရာရွိ (၁)ဦးႏွင့္စစ္သည္(၂) ဦးက်ဆုံး၍ အရာရွိ(၁) ဦးႏွင့္ စစ္သည္(၄)ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ေကအိုင္ေအ ဘက္မွ အေလာင္း(၆)ေလာင္းႏွင့္ လက္နက္(၅)လက္ သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပန္ခမ္းေက်း႐ြာအနီးေကအိုင္ေအ၊ အူလံပါခ႐ိုင္႐ုံးရွိ အေဝးထိန္း မိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ အေဆာက္အအုံႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ရွင္းလင္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ေကအိုင္ေအ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းတြင္ ေကအိုင္ေအမွ တပ္သားသစ္အတြက္ သံေျခခ်င္းခတ္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေသာ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ဘာကြန္ေက်း႐ြာမွ ဓႏုတိုင္းရင္းသား (၁)ဦးအား ျပန္လည္ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္စခန္းအနီး မိုင္တိုင္အမွတ္(၁၂/၄)၌ ပုံမွန္ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္လဲလွယ္ေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕မ်ားမွ ဆြဲမိုင္းျဖင့္ မိုင္းဆြဲ တိုက္ခိုက္ သျဖင့္ စစ္သည္(၂)ဦးက်ဆုံး၍ (၉)ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ေပၚရွိ လက္နက္ မ်ိဳးစုံ(၁၃)လက္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ား၊ ခဲယမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးဆုံး႐ႉံးခဲ့ရသည္။
ထို႔ျပင္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ စိန္လုံေဒသဆက္သြယ္ေရး လမ္းတစ္ေလၽွာက္ မိမိတပ္မ်ား သြားလာလႈပ္ရွားမႈကို ေႏွာင့္ယွက္ တိုက္ခိုက္ လ်က္ရွိေသာ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕မ်ား အေျချပဳရာ ပြိဳင့္(၇၉၂)စခန္းေဒသအေခၚ မိုင္ဆတ္ ေကာင္းႏွင့္ ပြိဳင့္(၄၀၆) စခန္းေဒသ အေခၚဒေဂၚမကာ ဘြမ္တို႔အား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ရွင္းလင္းခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ ဘက္မွ စစ္သည္(၃)ဦးက်ဆုံး၍ (၃)ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ေကအိုင္ေအဘက္မွ အေလာင္း (၈) ေလာင္းႏွင့္ လက္နက္မ်ိဳးစုံ(၅)လက္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

မိမိႏိုင္ငံ ပန္ခမ္းနယ္ေျမအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ မိမိတပ္မ်ားအေနျဖင့္ ပန္ခမ္းနယ္ေျမ အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း၌ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား မရွိဘဲ ေဒသခံအရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဗန္းေမာ္-စိန္လုံ-လြယ္ဂ်ယ္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာျဖင့္ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက မန္စီ-မိုးမိတ္ေဒသ၊ ဆင္ဘို-ဗန္းေမာ္ေဒသ၊ ဆင္ဘို-မံပင္ေဒသတို႔တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ကၽြန္းႏွင့္ တမလန္း အပါအဝင္ သစ္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၅၀၈၇ တန္၊ ယာဥ္/ယႏၲရား ၁၂၀ စီး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၃ ဦးအပါအဝင္ တရားခံ ၅၃ ဦးတို႔အား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီး ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ႏွင့္ ၄ ႀကိမ္ ထိေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


.. www.MyanmarExpress.net
 

ေဒၚစု သမၼတျဖစ္ဖို႔ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုလွ်င္