Subscribe to our RSS Feed

ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုကို ကိုယ္စားမျပဳတဲ႔ KIO/KIA

From : https://www.facebook.com/pages/Online-Update-News/417993751653144?ref=br_rs


သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြလည္းရက္ကလည္း ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ KIO/KIA ေတြပါပဲ။ ေျပာခ်င္တာက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေသခ်ာမသိပဲနဲ႔ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာဟာ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။ စာရင္းဇယားေတြ၊ ကိန္းဂဏန္းေတြမွန္ ပါမွ အနာဂတ္စီမံကိန္းေတြ မွန္ကန္စြာခ်ႏိုင္မယ္။ ႏိုင္ငံ၌ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေတြကို သိႏိုင္မယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရိွမယ့္ ဒီသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တာကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လိုက္၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္မယ့္သူ ေတြကို လုံၿခဳံေရးလုပ္ေပးေနတဲ့အဖဲြ႕ကို ေခ်ာင္းပစ္လိုက္လုပ္ေနတာဟာ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ဖ်က္လို ဖ်က္ဆီးလုပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ KIO/KIA ဟာ ဒီလိုေတြ လုပ္ေနတာ ေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံသား အာလုံးကိုရန္လိုေနတဲ့သေဘာပါပဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုခ်င္္တဲ႔ KIA ကို လက္တြဲျဖဳတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ

From : https://www.facebook.com/367239923348076/photos/a.468867076518693.1073741849.367239923348076/654029371335795/?type=1&theater
 
Myanmar Peace Center မွာ ၿပီးခဲ့တဲ႔ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ KIA ကလြဲလို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အားလံုးက ဆက္လက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး ေနာက္ဆုတ္တမ္း ရဲဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေရွးဆက္ၾကဖို႔ အသင့္ရွိေနၿပီဆိုတာ ၾကားရလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမအားလံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့မွာပါလားဆိုၿပီး ၀မ္းသာမဆံုးျဖစ္ရေပမဲ႔ ကိုယ္ေနထိုင္တဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ကေတာ့ KIA အဖြဲ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူလိုစိတ္ မရွိမႈေၾကာင့္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ အလမ္းေ၀းေနဆဲပါပဲ။

“ လူသတ္သမား ”


      ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက် လွေသာ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွဦးေဆာင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားဖဲြ႕စည္းၿပီး တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား လုိက္ေလ်ာမႈမ်ားစြာျဖင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ မိမိတုိ႔၏လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အျမင္မွန္ရရွိလာျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ေစတနာအမွန္ကုိ သိရွိနားလည္ၾကသည့္ မ်ားစြာေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ေႏြးေထြးစြာပူးေပါင္းၿပီး အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဦးတည္ကာ ၿငိမ္းခ်က္ေရးလက္မ်ား အျပန္အလွန္ကမ္းဆင့္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


       သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕သည္ ကမ္းဆင့္ လာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္တဲြမ်ားကုိ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး လူမ်ဳိးစုေကာင္းစားေရးအေတြးအေခၚကုိဗန္းျပကာ  လူတစ္စုေကာင္းစားေရးအတြက္ ပညာရည္ခ်ိန္နိမ့္ပါးေသာ အျပစ္မဲ့တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကုိ ခုတုံးလုပ္ကာ တရားဥပေဒမဲ့စြာစီးပြားရွာ၊ လက္နက္တပ္ဆင္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ဟန္႔တား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကုိလည္း ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

      ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ လူမ်ဳိးစုခဲြထြက္ေရးသမား အမ်ဳိးအစားမ်ား (Irredentists) တြင္ ပါ၀င္သည္ကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသမုိင္းကုိ ၾကည့္ပါကလည္း လူမ်ဳိးေရးစိတ္ဓာတ္၊ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒ ကဲြျပားမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ႏွင့္ မသာမာေသာျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ စီးပြားေရးျပဳလုပ္၍ ႀကီးပြားေရးအပြႀကံ ရန္ စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယခုအခါ လူမ်ဳိးစုခဲြထြက္ေရးကုိအေၾကာင္းျပကာ ေဒသခံပညာရည္ခ်ိန္နိမ့္ပါးေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကုိ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းၿပီး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕၏ အက်ဳိးစီးပြားတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိေနသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

      အထက္ပါအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ေကအုိင္ေအအဖဲြ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသုိ႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း အျခားတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ မတူျခားနားစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူလုိသည့္ဆႏၵမရွိဘဲ အစုိးရတပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကုိ ထုတ္ယူသုံးစဲြၿပီး လူနည္းစုေကာင္းစားေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လာၾကကာ ကမၻာကသတ္မွတ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕အစည္းတုိ႔၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း တူသည္ ထက္တူလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရၿပီး တုိင္းျပည္ရန္စြယ္အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ဟုပင္ တင္စားေခၚေ၀ၚရမလုိပင္ ျဖစ္လာပါသည္။

    တစ္ဖက္တြင္လည္းနယ္စပ္ေဒသအနီးတြင္ေနထုိင္ေသာ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးသမားမ်ားက ေကအုိင္ေအထံမွ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္ႏွင့္ အျခားအဖုိးတန္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ မတရားသျဖင့္ ေမွာင္ခို ေစ်းျဖင့္၀ယ္ယူျခင္း၊ ေကအုိင္ေအအေနျဖင့္လည္း ခုိးေၾကာင္ခုိး၀ွက္ေရာင္းခ်ရသည့္အတြက္ ေစ်းႏွိမ္မွန္း သိေနေသာ္လည္း ရသည့္ေစ်းျဖင့္ေရာင္းရျခင္း၊ ရရွိလာေသာ၀င္ေငြႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ရန္ လက္နက္၀ယ္ယူ စုေဆာင္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔အား လက္နက္ႏွင့္ၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကုိင္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

        ေကအုိင္ေအ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္တုိင္ လူထုအသက္အႏၱရာယ္ကုိ ေဘး ျဖ စ္ေစတတ္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ မသမာေသာကုိယ္က်ဳိးအတၱၾကည့္သူတုိ႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြျခင္းေၾကာင့္ သုံးစဲြသူျပည္သူမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈတြင္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ ၀ိသမေလာဘသမားမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ လိင္ေက်းကၽြန္ျပဳခံရျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း စသည့္အသက္အႏၱရာယ္မ်ားပါ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္းကုိလည္း ၾကားသိေနရသည့္ အတြက္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကရပါသည္။

     ဒါတြင္မက အျပစ္မဲ့တုိင္းရင္းသားလူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအား လက္နက္ျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အၾကပ္ ကုိင္ေစခုိင္းၿပီး တရားဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေစသည့္အတြက္ ထုိလူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ အေမွာင္ေလာကအတြင္းသာ က်င္လည္က်က္စားကာ အမွန္အသိအလင္းမရွိသည့္အတြက္ လမ္းမွန္ မေရာက္ႏုိင္ရွာဘဲ ဘ၀ကုိဇာတ္သိမ္းသြားၾကသည္မွာလည္း ထုႏွင့္ေဒးရွိသည္ကုိလည္း သိရွိရသည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ၾကရမည့္ ပညာတတ္လူငယ္ လူရြယ္မ်ားဘ၀သည္ အေမွာင္ထဲတြင္ အဆုံးသတ္ေနရကာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ မည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ဆုံး႐ႈံးေနသည္ကုိလည္း ရင္နင့္စြာေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနၾကရပါသည္။

 တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္အေရးပါေသာ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရေသာ ခမရ(၅၆၇)မွ ဒုရင္းမွဴးတစ္ေယာက္သည္လည္း ေကအုိင္ေအလက္ခ်က္ျဖင့္ မန္၀ိန္းႀကီးေဒသ၌က်ဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္သတင္းစာရွိ နာေရးေၾကာ္ျငာစာက႑တြင္ လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ၾကားသိရပါသည္။ ၎အျပင္ မန္၀ိန္းႀကီးေဒသတစ္၀ုိက္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ေကအုိင္ေအတပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ သေဘာတူညီခ်က္ခ်ဳိးေဖာက္ကာ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္မွ ျပန္လည္ခုခံ တုိက္ခုိက္ မႈမ်ား ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။    

 အထက္ပါတုိက္ပဲြျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကအုိင္ေအအေပၚ သုံးသပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေကာ္မတီ (NCCT) တုိ႔၏ တစ္ႏုိင္ငံလုိင္းဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၎ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတူညီ ခ်က္ (Single Text) (ပထမမူၾကမ္း) ကုိ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ ေကအုိင္ေအမွ ဂြမ္ေမာ္တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေကအုိင္ေအႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ တုိက္ပဲြျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ဂြမ္ေမာ္ဖန္တီးေနျခင္းမဟုတ္သည္ မွာ ေသခ်ာသေလာက္ရွိသြားပါၿပီ။ ေကအုိင္ေအမွ ကုိယ္စားလွယ္ဂြမ္ေမာ္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ တက္ေရာက္ေစလ်က္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေကအုိင္ေအစစ္သည္မ်ားအား ထုိးစစ္ဆင္ေစခဲ့သူမွာ အင္ဘန္လ ျဖစ္သည္မွာ မ်ားစြာေသခ်ာသြားခဲ့ေပၿပီ။

 ယေန႔ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာတြင္ ယခုလုိ လူသားခ်င္းေသေက်ပ်က္စီးႏုိင္ေသာ လက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္လာမႈကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကုိ ကာကြယ္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြသာမက ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတြင္ပါ၀င္သည့္အစိတ္အပုိင္းမ်ား ကုိ ဟန္ခ်က္ညီစတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဟာ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ျပည့္စုံမႈရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈၿပီး လူနည္းစု ေကာင္းစားေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု၏အက်ဳိးကုိ ဗန္းျပကာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပ်က္စီးေအာင္ ထုိးစစ္ဆင္ေနေသာ ေကအုိင္ေအလက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္ အင္ဘန္လ၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာအပုိအလုိမရွိအမည္ေပးရပါလွ်င္ “လူသတ္သမား ” ဟုသာ အမည္ေပးလုိက္ခ်င္ပါေတာ့
သည္။


စုိင္းဘုန္းထူး


NLD ပါတီမွ EC အဖြဲ႔၀င္ ေဒၚခင္သိန္း၀င္းသည္ တည္းခိုခန္း အသြင္ၿဖင္႔ ျပည္႔တန္ဆာ လုပ္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိNLD ပါတီမွ EC အဖြဲ႔၀င္ ေဒၚခင္သိန္း၀င္းသည္ တည္းခိုခန္း အသြင္ၿဖင္႔
ျပည္႔တန္ဆာ လုပ္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႔နယ္ရွိ အမွတ္ (၁၈ ) ရပ္ကြက္ မွ
ေရျပာလမ္းတြင္ ပပ၀တီအမည္ျဖင့္ တည္းခိုခန္းတစ္ခုအား
တရား၀င္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း မရွိပဲ၊ တည္းခိုခန္း အသြင္ၿဖင့္
 ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊
ညပိုင္း အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္မ်ား ၊ ကားမ်ားၿဖင္႔ အရြယ္စုံ ေယာက္က်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
လာေရာက္ႀက၍ ဆူညံလ်က္ရွိႀကသည္ကို အနီးပတ္၀န္းက်င္မွ
အိမ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အမွတ္ (၁၈ ) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးသို႔
သြားေရာက္ တိုင္ၾကား ၾကေသာ္လည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္သည္႔
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း မွ မည္သို႔မွ် တားျမစ္အေရး ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိခဲ႔ေပ။


ဒီ႔အတြက္ ရပ္ကြက္အတြင္းမွ မိေကာင္းဖခင္သားသမီး မ်ားအတြက္ 
အတုၿမင္အတတ္သင္ဆိုသလို ၊ အတုယူမွား၍ အက်င္႕စာရိတၱမ်ား
ပ်က္စီးႀကမည္ကို မိဘမ်ားမွ စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ေနၾကရေႀကာင္း
ႏွင္႔ ( ၁၈ ) ၇ပ္ကြက္ ကဲ႔သို႔ပင္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ( ၃၄ ) ရပ္ကြက္တြင္လည္း တရားမ၀င္ ဖြင္႔လွစ္ထားႀကေသာ KTV မ်ား ၊ အႏွိပ္ခန္းမ်ား ၿဖင္႔ တရား၀င္ ေၿပာင္ေၿပာင္တင္းတင္းၿဖင္႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိႀကေႀကာင္း သိရွိရသည္။

အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းမေကာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ရီ ေျပာၾကား

From : .... Eleven


လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ရီ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းစဥ္


တိုင္းျပည္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆိုပါက သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းမေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေကာက္ယူေပးမည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ထည့္သြင္းေကာက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အေပၚ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ ကိစၥကို လက္ခံထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း တစ္စတစ္စ သိျမင္လာျခင္းမ်ဳိး ဆုိသည္လည္း ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရး၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာမ်ားကို လုိက္နာရသည္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယင္းႏွစ္ခ်က္ကို ခ်ိန္ဆေဆာင္ရြက္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက "ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြက ေျပာတာကို ေရးရမယ္။ အဲဒါကို ေရးလုိက္ရင္ တို႔ႏိုင္ငံ ဘာျဖစ္သြားမလဲ။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ဘာျဖစ္သြားမလဲ။ လူေတြထပ္ၿပီး ေသေက်ကုန္မယ္။ မီးေတြထပ္ၿပီး ေလာင္ကုန္မယ္။ အဲဒီအခါမွာတုိ႔က ဘယ္ဟာကို ေရြးရမလဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာတစ္ခုကို မလုိက္နာတာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္း မမီဘူးလို႔ ဘယ္သူကေျပာမလဲ။ Principle of Progressive and Realization ဆိုတဲ့ ျပႆနာေတြကလည္း ရွိတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုတဲ့ အပိုင္းနဲ႔ တစ္ဖက္ကလည္း အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားဆုိတဲ့ အပိုင္းေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ဘယ္ကိစၥကို ဦးစားေပး ေရြးသင့္တယ္လို႔ ထင္လဲ။ ဒီလုိအခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ အခုလုပ္လုိက္တဲ့ စနစ္သည္ မွန္သလား၊ မမွန္သလား ဆုိတာကေတာ့ ဒီေန႔ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေသြးထြက္သံယို တစ္စက္မွ်မရွိဘူးဆိုေတာ့ ဒီလုိေရြးခ်ယ္တာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွန္တယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု ေျပာၾကားျခင္းမ်ားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ သာမကဘဲ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အပါအ၀င္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္လည္း ရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေျပာဆုိသူမ်ားကို လူဦးေရ အေရအတြက္သာ ေကာက္ယူထားၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ မထည့္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းကို ႏွစ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဆံုး႐ံႈးသြားမယ့္ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ပ်က္လိုပ်က္စီးျဖစ္သြားမယ့္ ကိစၥေတြ၊ အခ်ဳပ္အျခာ ပိုင္စိုးမႈ လြတ္ကင္းသြားေတာ့မယ့္ ကိစၥေတြ၊ ဒါေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့မွမွ်တစြာ စီမံေဆာင္ရြက္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆၿပီး ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အေကာက္မခံသူမ်ားမွာ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္သာ အေကာက္မခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆိုျခင္းမွလြဲ၍ နည္းပညာ ၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ေပးမည့္အခ်ိန္ ရွစ္ပတ္အတြင္း အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ေကာက္ခံ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခုိင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

၎ႏွင့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်နမ္ဘီးယားတုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ထုိးစဥ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥမွာ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုၾကား ျပႆနာျဖစ္ပြားၿပီးသည့္အခါ ခိုး၀င္သည့္သူရွိမရွိ စစ္ေဆးစဥ္ကလည္း ဘဂၤါလီဟုသာ ထြက္ဆုိၾကေၾကာင္း၊ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူစဥ္ကလည္း ဘဂၤါလီဟုသာ ထြက္ဆုိထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလက အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လံုးကို ေကာက္ယူစဥ္ကလည္း ဘဂၤါလီဟုသာ ထြက္ဆုိထားေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပႆနာျဖစ္သည့္ အႀကိမ္က်မွသာ အစပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီဟု ေျပာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာေၾကာင့္ပင္ တုိင္းျပည္၌ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာေပါင္းမ်ားစြာရကာ အိုးအိမ္မ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး လူေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆုိေနၾကသူ အားလံုးမွာလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္ခ်င္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေၾကာင္း၊ ၎တို႔တြင္လည္း ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဦးကိုကိုႀကီး၏ မဂၤလာေဆာင္ အျမတ္ေငြ ၁၇၃၈ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္ဟုဆို


၈၈ မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္း/ပြင့္) ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ မခင္သူသူ၀င္တို၏ မဂၤလာအခမ္းအနားအတြက္ ကုန္က်ေငြစာရိတ္ သိန္း ၅၀၀ အျပင္ အျမတ္ေငြ ၁၇၃၈ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ႔သည္ဟုသိရွိရသည္။

ဦးကိုကိုႀကီး၏ မဂၤလာေဆာင္ အခမ္းအနားကို ၿပီးခဲ့သည္ မတ္လ ၂၁ ေန႔တြင္ ကေလးၿမိဳ႕ ၊ နဂါေရႊစင္ခန္မ ႏွင့္ ေအၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိ႕႕ ရွိ Skynet (ေရႊသံလြင္ကုမၼဏီ) ပိုင္ Sky Star ဟုိတယ္ တို႔တြင္ သတို႔ သား၊ သတို႔သမီး ႏွစ္ဖက္ေဆြမ်ိဳးမ်ားရွိရာ ကေလးၿမိဳ ႕ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔ ၌ က်င္းပခဲ႔ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဦးကိုကိုႀကီး၏ မဂၤလာေဆာင္ စရိတ္အတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားကို ၈ေလး လံုး ေငြရတုအခမ္းအနား ျပဳလုပ္စဥ္ က ေကာက္ခံ ရရွိ ထားေသာ ရန္ပံုေငြ မ်ားထဲမွ သံုးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းေငြမ်ားကို ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ထံသို႔
ျပည္လည္ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္သည့္ အျပင္ မဂၤလာေဆာင္ အျမတ္ေငြ ၁၇၃၈ သိန္း ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္ဟု ၈၈မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္း/ပြင့္)မွ ကိုမ်ိဳးသက္ထြန္းက ေျပာဆိုပါသည္။

´´ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေငြရတုအခမ္းအနားတုန္းက ရတဲ့့ ပါတီရန္ပံုေငြ သိန္း
၄၀၀ ေက်ာ္ေတ်ာ္နဲ႔ အရင္ရွိတဲ႔ ပါတီရန္ပံုေငြထဲက ထပ္ေပါင္းထည့္ၿပီး
သိန္း ၅၀၀ ကို အစ္ကိုႀကီးရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္ အတြက္ခဏ ထုတ္သံုးတာပါ၊
မဂၤလာမေဆာင္ခင္တုန္းကေတာ့ ပါတီရန္ပံုေငြထဲကထုတ္သံုးရမလားဆိုၿပီး
အခ်င္းခ်င္း မေၾကလည္တာေလးေတြေတာ့ရွိခဲ႔တာေပါ့ဗ်ာ၊ အခုေတာ့ ေအး
ေအးေဆးေဆးျဖစ္သြားပါၿပီ၊ မဂၤလာေဆာင္ကိုလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ေတြ
၀ိုင္း၀န္းကူညီ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပၿပီးခဲ့ပါၿပီ´´ ဟု ၄င္းက
ဆက္လက္ေျပာဆိုပါသည္။

" မဂၤလာေဆာင္ အခမ္းအနားကလဲ တစ္ကယ့္ကို အားရေၾကနပ္ဖို႔ေကာင္းပါ
တယ္၊ အရင္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ ခရီနီေတြရဲ႕ သား ၊သမီေတြ မဂၤလာေဆာင္
လို၊ အာဏာ အရွိန္ အ၀ါ မပါတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္ရဲ႕ အမ်ားခ်စ္
တဲ႔ ေလးစားမႈဂုဏ္နဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ အထည္၀ါဆံုး မဂၤလာေဆာင္တစ္ခု
ျဖစ္ခဲ့တယ္ဗ် ၊ မဂၤလာေဆာင္ကို အေမစု တို႔ ေနာက္ အဂၤလန္သံရံုးက
သံအမတ္ႀကီး ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းကပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အစိုးရ ၀န္ႀကီးေတြ၊
ဦးေဇာ္ေဇာ္နဲ႔ စည္းပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ေနာက္ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္က
အထင္ကရပုဂၢိလ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္၊ ေစတနာ
မွန္ စိတ္ရင္းမွန္ေတာ့ ထည္၀ါခဲ့တာေပါ့ဗ်ာ´´ ဟု ၈၈ (ၿငိမ္း/ပြင့္) အဖြဲ႔ မွ
ကုိတင္မ်ိဳးေဇာ္ က ေျပာဆိုပါသည္။

မဂၤလာေဆာင္ လက္ဖြဲ႔႕ေတာ့ ပစၥည္းေတြလဲ မ်ားတယ္ဗ်၊ လက္ဖြဲ႔ေငြကေတာ့
ပါတီရန္ပံုေငြဆပ္အၿပီး ျမန္မာေငြ ၁၇၃၈ သိန္းေက်ာ္ရတယ္ဗ် ၊ ႏိုင္ငံ
တကာ အဖြဲ႔အစည္းက ခင္မင္ရင္ႏွီးသူေတြကေတာ့ ေဒၚလာေငြ လက္ဖြဲ႔
ၾကပါတယ္၊ ေဒၚလာကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ရလဲ မသိဘူးခင္ဗ်၊ မဂၤလာ
ကိစၥ ပါတီေငြ ခဏသံုးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သို႔ေလာ သို႔ေလာ အသံေလေတြ
ထြက္ေနတာေတာ့ၾကရတယ္ဗ်၊ ဒါကလဲ မလိုသူေတြက သြားပုတ္ေလလႊင့္
ေျပာၾကတာပါ၊ အားလံုး ျပန္ဆပ္ၿပီးပါၿပီဟု ´´ ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာဆို
ပါသည္။

ဦးကိုကိုႀကီး ႏွင့္ မခင္သူသူ၀င္တို႔ မဂၤလာေဆာင္ အတြက္ လက္ဖြဲ႔ဟု
အမည္တပ္ကာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကားေသာ့၊ တိုက္ခန္း ႏွင့္
ေငြသား သိန္းရာခ်ီ သိုသို သိပ္သိပ္ လက္ဖြဲ႔ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

အယ္ဒီတာ ေမာင္ရိုး
ျပည္သူ႔အာဏာ

တံတားဦးရြာ ႏွင္႔ ကမ္းနီရြာရွိေဒသခံမ်ားအား DKBA မွ အတင္းအၾကပ္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံသျဖင္႔ ဒုကၡေတြ႔ေနတံတားဦးရြာ ႏွင္႔ ကမ္းနီရြာရွိေဒသခံရြာသားမ်ားအား  DKBA မွ အတင္းအၾကပ္  ဆက္ေၾကးေကာက္ခံေန၍ ရြာသားမ်ား မေၾကမနပ္ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။  

အဆိုပါ ကမ္းနီ္ရြာမွ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား DKBA တပ္ရင္း (၉၀၁) မွ
တပ္ေထာက္ဗိုလ္ၾကီး ေစာသန္းႏိုင္မွ အိမ္တစ္လံုးလွ်င္ ၈၀၀၀ က်ပ္
အေစးျခစ္၍ မရေသးေသာ ရာဘာျခံတစ္ဧကလွ်င္ ၄၀၀၀ က်ပ္၊
အေစးျခစ္၍ရေသာ ေရာ္ဘာျခံတစ္ဧကလွ်င္ ၈၀၀၀ က်ပ္၊
ေထာ္လာဂ်ီကား/သစ္စက္ တစ္စီးလွ်င္ ၉၀၀၀၀ က်ပ္၊
ထိုင္းဖုန္းတစ္လံုးလွ်င္ ၆၀၀၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းျဖင္႔ ၁၄.၄.၂၀၁၄ အတြင္း
ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ရမည္ဆုိၿပီး အတင္းအက်ပ္ ေကာက္ခံခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ DKBA မွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံေနေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွာ မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကေပမယ့္ ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း မေျပာရဲၾကဘူးလို႔ ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္က ကမ္းနီရြာကေန သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။  

ျမန္မာျပည္ေအာက္ပုိင္း၊ ကမ္းနီရြာသည္ အိမ္ေျခ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ရိွၿပီး ကရင္လူမ်ိဳးႏွင္႔
ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္ဆာမလိုကာမွ အရည္အေသြး ၿပိဳက်လာၿပီလား ျမန္မာဗီဒီယို

From : ..popular


‘႐ုပ္ရွင္သည္ ျပည္သူ႕အတြက္’ ဟူေသာ စကားရွိသည္။ အႏုပညာကို လူတုိင္းခ်စ္သည္။ လူတုိင္းကလည္း အႏုပညာကုိ ေစာင့္ၾကည့္သည္သာမက အႏုပညာကို ဖန္တီး သူ အႏုပညာရွင္ကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္တတ္သည္။ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္၏စကားတစ္ခြန္း၊ ဝါဒ တစ္ခု၊ အျပဳအမူ တစ္ခုသည္ ပရိသတ္မ်ားေရွ႕ သက္ ေရာက္မႈ အၿမဲရိွ စၿမဲ။အႏုပညာရွင္ မ်ားသည္လည္း ပရိသတ္ေတြေရွ႕မွ စံျပေကာင္းတစ္ေယာက္၊ တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ျပဳမူဖို႔ လိုအပ္စၿမဲ။

ဆင္ဆာေလွ်ာ့ေပါ့မႈ မရိွေသးသည့္ ေခတ္ကာလ တြင္ ျမန္မာ႐ုပ္ ရွင္အႏုပညာေလာကမွာ ပရိသတ္ရင္ထဲဝင္ေရာက္ေနရာယူ သည့္ ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာကို အႏု ပညာရွင္ေတြက ဖန္တီးခဲ့ဖူးသည္။ တုိးတက္လာသည့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကာလမွာ ဆင္ဆာေလွ်ာ့ ေပါ့မႈဆုိတာ အႏုပညာရွင္ေတြက အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရသည္။ဆင္ ဆာေ လွ်ာ့ေပါ့မႈ ရိွလာေသာ္လည္း ပရိသတ္ေတြရင္ထဲ ဝင္ေရာက္ေနရာယူသည့္ ဇာတ္ကားမ်ားက နည္းသထက္နည္းလာသည္။

အရည္အခ်င္းတစ္ခုက ေနာက္က်က်န္ခဲ့ၿပီး အေရ အတြက္မ်ား လာတာ ေတြ႕ရသည္။ဆင္ဆာေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ၏ ေကာင္းက်ဳိးလား ဆုိးက်ဳိးလားဆုိတာ ေဝဖန္စရာ ျဖစ္လာသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဗီဒီယုိဇာတ္ကားေပါင္း ၉၁၇ ကား၊ ကာရာအိုေက၂၁၂ ကားခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ဇာတ္ကားေပါင္း ၂၇ဝ ကား၊ ကာရာအုိေက ၆၅ ကား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယေန႔ ဗီဒီယုိေစ်းကြက္ပ်က္လုၿပီဟု ေျပာဆုိေဝဖန္ၾကေသာ္လည္း ဗီဒီယုိဇာတ္ကားထြက္ရိွမႈက အရင္ထက္ အေရအတြက္ မ်ားသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

”တစ္ပတ္ကို ဇာတ္ကား ၂ဝ မွ ၃ဝ အထိ ဆင္ဆာစစ္ေဆးရန္ လာေရာက္တင္ျပေနတဲ့အတြက္ ဗီဒီယုိဇာတ္ကား ထုတ္လုပ္မႈ ဟာ ေလ်ာ့နည္းက် ဆင္းသြား ျခင္းမရိွသည္ ကို စာရင္းဇယားမ်ား အရ ေတြ႕ရိွရပါတယ္” ဟု ဗီဒီယိုဆင္ဆာအဖဲြ႕မွ ေျပာသည္။ အရင္က ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ႏွစ္မွာ ကား ၁ဝဝ ေလာက္ထြက္ရိွၿပီး ဗီဒီယုိေခတ္ေ ကာင္း ကာလအတြင္း မွာကားေပါင္း တစ္ႏွစ္မွာ ၃ဝဝ အထိ ႐ုိက္ကူးထုတ္လုပ္ၾကေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ေဟာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ဇင္ဝုိင္းထံမွ သိရသည္။

”အရင္က ရသစာေပအားေကာင္းၿပီး ႐ုိက္ကူးစရာဇာတ္လမ္းေတြ မ်ားျပားခဲ့တယ္။ ခုက ရသစာေပအားနည္းသြားၿပီး ႐ိုက္ကူးမႈက တစ္ႏွစ္ကိုကား တစ္ ေထာင္ေလာ က္ရိွေတာ့ ကဲြမထြက္သြားႏုိင္ေတာ့ဘူး” ဟု ဇင္ဝိုင္းက ေျပာသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာဇာတ္လမ္းေတြ နည္းပါးလာၿပီး ဗီဒီယုိေစ်းကြက္ပ်က္ေအာင္ အေရအတြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္႐ိုက္ ကူးမႈကိုလည္း လုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဇာတ္လမ္းရွားပါး မႈေၾကာင့္ ေကာ္ပီကူး သည့္ ဇာတ္ကားအေရအတြက္လည္းမ်ားလာသည္။

”မိသားစုစားဝတ္ေနေရးေၾကာင့္ မွီျငမ္းကား ေတြကို ႐ုိက္ကူးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကဲြထြက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး အခ်ိန္ယူ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။ ဝိုင္းလည္းသူခုိးပဲ။ ဒါေပမဲ့ စည္းရိွတဲ့ သူခိုးပါ” ဟု ဝိုင္းက ေျပာသည္။ ေစ်းကြက္ေနာက္ ကိုလုိက္ျခင္း၊ ပရိသတ္ေနာက္ကိုလုိက္ျခင္းထက္ အႏုပညာ ကို ေကာင္းေအာင္႐ိုက္ရင္း အႏုပညာေနာက္ကိုလိုက္ၿပီး ပရိ သတ္ႀကိဳက္ ေအာင္ ေစ်းကြက္ဝင္ေအာင္ ႐ိုက္သင့္ေၾကာင္း ဝိုင္းက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ဆင္ဆာေတြ ေလွ်ာ့ေပါ့မႈေပးလာသည့္အခါမွာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈေဘာင္ကြၽံၿပီး တင္ျပလာသည့္အခါ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေပးမႈ ထက္ ေဝဖန္ မႈက ပိုမ်ား တာေတြ႕ရသည္။ ဇာဂနာက

”ဆင္ဆာေလွ်ာ့ေပးတာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ဖို႔၊ အရင္က ႐ုိက္ကူးခြင့္မေပးတဲ့ကားေတြ ႐ုိက္ကူးသင့္တယ္။ ေဖာ္ဖုိ႔ခြၽတ္ဖို႔ဆဲဖို႔တြက္ ဆင္ဆာက ေလွ်ာ့တာ မဟုတ္ဘူး” ဆက္ၿပီး ဇာဂနာက ”ေရသာခိုအေခ်ာင္လိုက္ၿပီး မဖန္တီးမႀကိဳးစားဘဲ ေကာ္ပီပဲကူးေနရင္ေတာ့ စိတ္ခ်၊ ပရိသတ္ေတြ ဒဏ္ခတ္တာ ခံလိုက္ ရမယ္” ဟုေျပာသည္။

ပြင့္လင္းလာသည့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဇာတ္ကားမ်ားထဲတြင္ အေျပာအဆုိ စ႐ုိက္ၾကမ္းသည့္အသံုးအႏႈန္းေတြ လည္း ျမင္ေတြ႕လာရ သည္။ ”ဆင္ဆာလူႀကီးေတြ ဟာ ပရိ သတ္ေတြပါ။ ဇာတ္ကား ကာ႐ိုက္ တာအရ ဝတ္စားမႈ၊ ေျပာဆုိမႈေတြဟာ ကာ႐ိုက္တာကို ပံ့ပိုးေပးတဲ့အရာျဖစ္တယ္။ လိုအပ္တာ ထက္ေတာ့ပိုမသံုးသင့္ဘူးေပါ့” ဟု ဇင္ဝိုင္း က ေျပာသည္။

ပ်က္လုနီးပါးဟု ေဝဖန္ခံရသည့္ ဗီဒီယိုေလာကကို ဒါ႐ိုက္တာဝိုင္းရဲ႕ အေျဖကေတာ့ ႐ိုးစင္းလွသည္။ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ေတြဟာ မွန္သလားမွားသလားဆုိတာ အခု ဗီဒီယိုေ လာ ကကို ပရိသတ္ေတြက ဒဏ္ခတ္တာခံေနရပါၿပီ” ဟု ဝိုင္းက သံုးသပ္သည္။ဗီဒီယုိေလာကျဖင့္ ဘဝရွင္သန္မႈအတြက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့္ အႏုပညာ ရွင္ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားမွာရိွၿပီး ဗီဒီယုိ ေလာကပ်က္သြားပါက မိမိေလာကသားေတြ ထမင္း အုိးကဲြမည့္အျဖစ္ကို မလိုလားပါဟု အကယ္ဒမီဇင္ဝိုင္းက ေျပာသည္။

ဗီဒီယို ဇာတ္ကား႐ိုက္မႈမွာ ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္ ေအာက္မွသြားၿပီး ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးမႈကေတာ့ ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္ေအာက္မွ မသြားေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ဗီဒီယုိဆင္ဆာအဖဲြ႕က ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးမည္ဆုိလွ်င္ ”ဇာတ္လမ္းခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူ။ ၿပီးမွ ႐ိုက္ကူးမႈလုပ္။ ၿပီးရင္ဆင္ဆာျပန္တင္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ဗီဒီယုိကားကေတာ့ ဇာတ္လမ္း ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူဖို႔မလိုပဲ ႐ိုက္ကူးၿပီးမွ ဆင္ဆာစစ္ေဆးမႈ ခံယူရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒါ႐ိုက္တာဝိုင္းက ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္ရၿပီး မီွ ျငမ္းကားေတြနဲ႔ ပရိသတ္အႀကိဳက္ကိုတလဲြ႐ိုက္ကူး ျပတာမ်ားလာရင္ ဆင္ဆာလြတ္ လပ္မႈ ျပန္ထိ ပါးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။ ျမန္မာဇာတ္ ကားေတြ အၾကည့္နည္းျခင္းဟာ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈက မဟုတ္သည့္ဘက္မွာရိွၿပီး ပြင့္လင္း သင့္သည့္ဘက္မွာ ပြင့္လင္းမႈမရိွသည္ကို ပရိသတ္က အၾကည့္နည္းသြားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ”ကူးထားရင္ ဒါ႐ိုက္တာ အပါအဝင္ထုတ္လုပ္သူကပါ မွီျငမ္းထားေၾကာင္း ဝန္ခံရမယ္” ဟု ဇင္ဝိုင္းက ေျပာသည္။

” ဗီဒီယုိေလာကဖ်က္လိုက္ပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္ မေျပာလိုဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဗီဒီယိုေလာကနဲ႔ ထမင္းစားရတဲ့ ကိုယ့္အႏုပညာရွင္ေတြ ရိွတယ္။ သို႔ ေသာ္ လတ္ တေ လာမွာ အလုိအပ္ဆံုးက စစ္မွန္တဲ့ ထုတ္လုပ္သူ၊ ေငြရင္းႏွီးသူနဲ႔ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာစစ္စစ္လိုအပ္တယ္” ဟု ဇာဂနာက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္ အစည္း အ႐ုံး ႐ုပ္ရွင္ေလာကသည္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲ လာသည္မွန္ေသာ္လည္း စည္းကမ္းရိွ ၿပီးအခ်ိန္ကို ေလးစားသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားက အရင္ကထက္ နည္းပါးလာသည္ဟု ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးက သံုးသပ္ထားသည္။

႐ုပ္ရွင္ေလာက တုိးတက္လာမည္၊ ဇာတ္ကားမ်ားစြာ ႐ိုက္ကူးလာမည္။ သုိ႔ေသာ္ တင္ျပဖို႔ ႐ုံမရိွရင္ ႐ုပ္ရွင္ေလာက ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာလား။ ဆင္တူယိုးမွား ဇာတ္ ကားေတြမ်ားလာရင္၊ ဗီဒီယုိေစ်းကြက္ဟာ ကြယ္ေပ်ာက္ႏုိင္မည္လား ေမးစရာ ရိွသည္။

”ကြၽန္ေတာ္ကကိုရီးယားထက္ေက်ာ္ေအာင္ ႐ုိက္ျပမယ္မေျပာရဲဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဝုိင္း ဇာတ္လမ္းတဲြ႐ိုက္ဖို႔ ရိွၿပီ။ ဗီဒီယုိေလာကကို လြတ္လပ္စြာ ဝုိင္း အျမင္ေျပာပါဆုိ ဒီတုိင္းသာဆက္သြားရင္ ယံုၾကည္တယ္ မၾကာ ခင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မယ္” ဟု ဝုိင္းက သံုးသပ္ခ်က္ခ်သည္။
 

 .. www.MyanmarExpress.net
 

တကၠဆီ ေမာင္းသူကုိ လိင္ဆက္ဆံခုိင္းၿပီး အလုိမျပည့္လုိ႔ ဓါးနဲ႔ထုိးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး

From : .. World Myanmar


အိန္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီနဲ႔ ရုပ္ခ်င္းဆင္တူၿပီး အသက္ ၃၁ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္တဲ့ Luminita Perijoc ဆုိသူ ရုိေမးနီးယန္း အမ်ိဳးသမီးကုိ တကၠဆီေမာင္း သူအား ရန္ျပဳတုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါအမိ်ဳးသမီးဟာ အသက္ ၃၅ႏွစ္ရိွ တကၠဆီေမာင္းသူ Nicolae Stan နဲ႔၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေတြ႔ရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမေဈး၀ယ္ျပန္လာရာကေန သူမအိမ္ရိွရာ Tulcea ၿမိဳ႕ကုိ ျပန္ဖုိ႔အတြက္ Nicolae ရဲ႕ ကားကုိ ငွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမအိမ္ေရာက္တဲ့အခါမွာ သူ႔ရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္တဲ့။ ဒါကလည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သူမကားငွားဖုိ႔အတြက္လုိ႔ အေၾကာင္းျပခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ဖုန္းနံပါတ္ေပးၿပီးေနာက္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၿပီး သူမက ၀ုိင္ပုလင္းမ်ားစြာ သြားယူၿပီး သူမထံလာပုိ႔ေပးႏုိင္မလားလုိ႔ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သူသေဘာတူၿပီး သူမအိမ္ကုိ သြားပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သူ႔ကုိ သူမက ေပြ႔ဖက္ၿပီး အိမ္ထဲေခၚေဆာင္ကာ သူမနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံဖုိ႔ အတင္းအက်ပ္ ေစခုိင္းခဲ့ပါတယ္။

သူျငင္းဆန္တဲ့အခါမွာေတာ့ သူမက ၁၀ စင္တီမီတာ ပမာဏရွည္တဲ့ ဓါးကုိ ထုတ္ၿပီး အ၀တ္အစားမ်ား ခၽႊတ္ေစခဲ့ပါတယ္ လုိ႔ သူက တရားရံုးမွာ ထြက္ဆုိပါတယ္။ သူဟာ အိပ္ခန္းထဲကုိ အတင္းေျပး၀င္ၿပီး ရဲကုိ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ခဲ့လုိ႔သာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ရဲေတြ ေရာက္ရိွလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကုိယ္တစ္ပုိင္းခၽြတ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးနဲ႔ ဒါဇင္၀က္ အေရအတြက္ရိွတဲ့ ဓါးထုိးရာေတြနဲ႔ Mr Stan ကုိေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

သူမဟာ တရားခံျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားတဲ့အတြက္ တရားရံုးက ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္က်ခံဖုိ႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူမရဲ႕ လက္ရိွက်န္းမာေရး အေျခအေနဲ႔ စိတ္ေ၀ဒနာေၾကာင့္ ေလးႏွစ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရဖုိ႔ ႔ ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါ ျပင္ဆင္ခ်မွတ္လုိက္တဲ့ အမိန္႔ကုိေတာ့ တရားလုိ Mr Stan က ယခုလုိ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ သူမကုိ ယခုလုိ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္တာဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိေတာ့ အသိေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း ခံရဖုိ႔ တစ္သက္လံုးစာ အမိန္႔ခ်လုိက္သလုိပါပဲတဲ့။ အခုဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး သမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္းကုိ လူတုိင္းက ေျပာေနၾကၿပီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

သူတုိ႔ေတြ ကၽြန္ေတာ္ဘာလုိ႔ ဒီမိန္းမကုိ ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္ဆုိတာ နားလည္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဓါးေထာက္ ေအာ္ဟစ္ၿပီး လိင္ဆက္ဆံခုိင္းေနတဲ့ အရူးမတစ္ေယာက္နဲ႔ ဘယ္သူက ဆက္ဆံခ်င္မွာလဲ။ ဒါေတြ သူတုိ႔မသိၾကဘူးလုိ႔ ေျပာပါေသးတယ္။

သူတုိ႔က အဲဒီမိန္းမကုိ ၾကည့္လုိက္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိၾကည့္လုိက္နဲ႔ ရယ္ၾကတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီမိန္းမကလည္း ရူးသာရူးတာ။ နာမည္ေက်ာ္ မင္းသမီး အိန္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီနဲ႔ တူတာကုိးဗ်။ မသိတဲ့သူကဆုိရင္ Miss Romania က လည္ပင္းကုိ ဓါးေထာက္ၿပီး လိင္ဆက္ဆံခုိင္းတယ္ ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥလုိ႔ေတာင္ ေျပာၾကမယ့္ သေဘာရိွတယ္လုိ႔ သူက ဆုိပါေသးတယ္။

ကေလးသံုးေယာက္ ဖခင္ ကားသမားျဖစ္သူက ထပ္ေျပာပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ ဒီအမ်ိဳးသမီး တစ္ခါမွ အျငင္းမခံရဖူးနဲ႔ တူတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျငင္းလုိက္တဲ့အခါ သူမ အရမ္းကုိ ေဒါသထြက္သြားတယ္။ ဒါနဲ႔ ဓါးနဲ႔ေထာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အ၀တ္ေတြ ခၽႊတ္ခုိင္းၿပီး သူမနဲ႔ ဆက္ဆံခုိင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ဆက္ဆံေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘယ္လုိမွ မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါနဲ႔ သူမလည္း အလုိမျပည့္ဘဲ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဓါးနဲ႔ထိုးေတာ့တာဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္ သူစိတ္ေက်နပ္ေအာင္ oral sex လုပ္ေပးေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဓါးနဲ႔ ဆက္ထုိးေနခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

သူမဟာဆုိရင္ ဂ်ိဳလီရဲ႕ ပရိသတ္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး Tomb Raider star မွာ သူမကုိယ္သူမ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦး ကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
 

.. www.MyanmarExpress.net
 

ျမစ္ဆံုအထိ လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ ကားစီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕၀င္အခ်င္းခ်င္း စကား အေခ်အတင္ျဖစ္

From : .. ကိုလင္း (မေကြး)
 

မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အင္အား(၁၀၀)ဦးခန္႔ျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာလာသည့္ လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕သည္ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္(၄)ဦး ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သလို ဧၿပီ ၇ ရက္ေန႔ ကလည္း ကားစီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စကားအေခ်အတင္ျဖစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ခရီးစဥ္လိုက္ပါသူအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

`` ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျမစ္ဆံုအထိ လမ္းေလွ်ာက္မယ့္အဖြဲ႕ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ဦးေဆာင္ခဲ့တာပါ၊ လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕ဆိုမွေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္ရမွာေပါ့၊ အခ်ိဳ႕က လမ္းမေလွ်ာက္ဘဲ ကားစီးေနေတာ့ ျပည္သူက လည္း ျမင္ၿပီေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စကားအေခ်အတင္ျဖစ္ၾကတယ္´´ ဟု ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အ၀တ္အထည္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ေသာ Toyota Lite Ace တစ္စီးႏွင့္ Suzuki R + တစ္စီးတို႔ ပါ၀င္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕ထဲမွ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ သူအခ်ိဳ႕က ကားေပၚ၌ စီးနင္းလုိက္ပါေနေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

``အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့သူေတြတင္မကပါဘူး၊ လူငယ္ေတြလည္း တက္စီးေနတာပါ၊ ၿမိဳ႕ထဲ၀င္ခါနီးမွ ကားေပၚက ဆင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ၾကတာ၊ ရန္ကုန္ကေန ဒီ မေကြးအထိ ဒီလိုပဲ လုပ္ေနၾကတာနဲ႔ တူပါတယ္၊ ေခါင္းစဥ္က ျမစ္ဆံုအထိလမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕ဆိုေတာ့ အထင္ႀကီးစရာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မကေတာ့ ကိုယ္တုိင္ ျမင္ခဲ့ရတာဆိုေတာ့ လံုး၀အယံုအၾကည္ မရွိပါဘူး ´´ ဟု မေကြးၿမိဳ႕ခံ မဇာျခည္သန္းက ေျပာၾကားသြားသည္။

လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕တြင္ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ားႏွင့္ အျခားညိွႏိႈင္း မရေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ (၄)ဦး ႏႈတ္ထြက္သြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ `` လမ္းေလွ်ာက္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က သူလုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနတာပါ၊ ဘယ္သူနဲ႔မွ မတုိင္ပင္ဘူး၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ရင္လည္း မေခ်မငံေျပာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္တာကို လူေျပာစရာျဖစ္ေနတာေပါ့၊ ျပည္သူေတြလွဴတဲ့ ေငြေတြကိုလည္း ရွင္းလင္းမျပႏိုင္ပါဘူး၊ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အရ အစည္းအေ၀းလုပ္ဖို႔ ေျပာရင္ေတာင္ လက္မခံေတာ့တဲ့အတြက္ ေရွ႕ဆက္မလိုက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာပါ ´´ ဟု လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕၏ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး တာ၀န္ယူခဲ့သူ ကိုသက္ပိုင္စိုးက ေျပာသည္။

လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕သည္ မိုင္ေပါင္း(၁၆၀၀) ခရီးကို (၄)လနီးပါးၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဧၿပီ(၈) ရက္ေန႔ (ယေန႔)တြင္ ေရနံေခ်ာင္းသို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္
 
.. www.MyanmarExpress.net
 

ရွမ္းနီလူမ်ိဳး ၂၈ ဦး ေကအိုင္ေအ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံထားရ

From : .. mizzima


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ  ဧၿပီလ အတြင္း ရွမ္းေရးရာအဖြဲ႔၏ ေကာက္ယူရရွိထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ရွမ္းနီ(တိုင္းလ်န္) တိုင္းရင္းသား ၂၈ဦးကို စစ္သားအျဖစ္  စုေဆာင္းခဲ့သည္ဟု ရွမ္းေရးရာအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္ ဦးစိုင္းထြန္း ယဥ္က မဇၥ်ိမကို ဧၿပီ ၉ရက္က ေျပာသည္။
 ဖမ္းစီးခံထားရေသာ ရွမ္းနီမ်ားကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ အဖြဲ႔ (PCG) ႏွင့္ ရွမ္းေရးရာအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ အတူ ဖမ္းစီးခံထားရေသာ ရွမ္းနီလူမ်ိဳး မ်ား၏ မိသားစု၀င္ အခ်ိဳ႕တို႔ ဧၿပီ  ၈ရက္မွ ၉ ရက္ အထိ ေတြ႔ဆုံညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါ လူဦးေရ စာရင္းကို တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ဦးစိုင္းထြန္းယဥ္က “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔တာက တပ္မဟာ ၁ထဲမွာ ဖမ္းခံထားရတဲ့  ျမင့္ေအာင္ဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးက က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိ  လြတ္ေပးဖို႔ သူ႔မိဘေတြအတူ PCG ကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔စာရင္း သြားထပ္ေပးတာပါ။ PCG  ကေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳးစားေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ရွမ္းေရးရာအဖြဲ႔သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္း ခံထားရေသာ ရွမ္းနီမ်ား အေရးကို အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။၂၀၁၃ခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းမွစ၍ စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံရသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လူစာရင္းကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ အစရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ား ႏွင့္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ေကာက္ယူ စုေဆာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္၀ိုင္းႀကီး အနီရွိ ရြာေပါင္း ၁၄ရြာမွ ရွမ္းနီမ်ား အပါအ၀င္ အျခားရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳး စုစုေပါင္း လူ၆၀ေက်ာ္ကို ေကအုိင္ေအ က ဖမ္းဆီးထား ေၾကာင္း ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စု ေရးရာအဖြဲ႔၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္က တရား၀င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသးသည္။
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ေကအုိင္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နည္းပညာ အႀကံေပးအဖြဲ႔ႏွင့္ ရွမး္ေရးရာ အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆုံဖူး ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ ယခုမွ ပထမဆုံးေတြ႔ဆုံျခင္း ျဖစ္သည္။
 
.. www.MyanmarExpress.net
 

မႏၲေလးသို႔ ခိုးဝင္လာေသာ ဘဂၤါလီ ၈ ဦးကို ဖမ္းမိ ရည္ရြယ္ခ်က္သိရန္ လူခြဲစစ္ေဆးေန

From : .. popular


မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ တရားမဝင္ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား ၈ ဦး လဝက ဥပေဒႏွင့္အေရးယူထားျပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ၎တို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသိရွိႏိုင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္း လူခြဲျပီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

၎ ဘဂၤါလီ ၈ ဦးကို ဧျပီလ ၅ ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ သီရိမႏၲလာ ကားဝင္း ေတာင္ဘက္ရွိခ်င္းေတာင္တန္းကားဂိတ္တြင္ လက္မွတ္ျဖတ္ေန စဥ္ဖမ္းဆီးမိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ''လက္ရွိကေတာ့ သူတို႔ဝင္ထြက္တဲ႔ လမ္းေၾကာင္းေလးေတြ ေမးျပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံးသူတို႔က ဘာအေထာက္ အထားမွ မပါတဲ႔အတြက္ လဝက ဥပေဒနဲ႔ေတာ့ အေရးယူထားပါတယ္။ အမႈဖြင့္ ထားပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ တရားစြဲတင္ဖို႔ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ''ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ေဇာ္ မင္းဦးက ေျပာသည္။

၎ဘဂၤါလီ ၈ ဦးသည္ ျမန္မာဘာသာ စကားလုံးဝမတတ္ဘဲ ရဲမ်ားက စစ္ေဆးရာတြင္ စကားျပန္မွတစ္ဆင့္သာ စစ္ေဆးရေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုဘဂၤါလီ ၈ ဦးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕ နာစီယာ ဘာ႐ိုေက်းရြာမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အင္ဖာၿမိဳ႕ မိုေရးေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိျပီး ထိုမွ တစ္ဆင့္ကေလး၊ တမူးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ မႏၲေလးျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္အတြင္း ဖမ္းဆီးမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


 .. www.MyanmarExpress.net
 

ဆင္ျခင္တံုတရားမဲ့ စကားမ်ားနဲ႔ မင္းကိုနုိင္ (အပိုင္း-၂)မိထၱီလာအေရးအခင္း ကာလ စျဖစ္ခ်ိန္တြင္ လည္း ကိုမင္းကိုနုိင္ အရင္ ဆံုး ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ထဲသို႔လွည့္ေအာ္ခဲ့ရာ ၎ ကို အယံု အၾကည္ မရွိေသာ ၿမိဳ႕ခံမ်ားေၾကာင့္ အေရးအခင္းပိုမိုႀကီးထြားလာၿပီး မင္းကိုနိုင္လည္း တပ္ေခါက္ျပန္ခဲ့ရတာပါ။ သို႔ေသာ္ အၿမဲလိုလို ဝင္ပါေလ့ရွိေသာ မင္းကိုနိင္ သည္ မတၳီလာ ပဋိပကၡတြင္ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ဦးေသာ ဘိ တ အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း တစံုတရာ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး မတၳီလာၿမိဳ႕ခံမ်ားက မင္းကိုနုိင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္လာပါက သတ္ပစ္မယ္လို႔ေတာင္ ေၾကညာခဲ့ပါေသးတယ္။

ခိုင္ပဋိပကၡအတြင္းကလည္း ကိုမင္းကိုနုိင္မွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရခိုင္အေရးအခင္းမွာ ၀င္ရပ္ဖို႔ ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔ ပန္ၾကား ခဲ့ေပမယ့္ ဘဂၤါလီ မ်ားက ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ အိမ္မ်ား၊ ဆိုင္မ်ား ကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး အသတ္ခံရတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ ရခိုင္ရပ္ကြက္မ်ား မီးရႈိ႕ခံရမႈ၊ မသီတာေထြး နဲ႔ ေက်ာင္း ဆရာ မ်ား အသတ္ခံရမႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ဝင္ေရာက္ေျပာ ဆိုျခင္း မရွိပဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတာေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း တင္းမာ လွ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး အေျပာအဆို မတတ္တဲ့ ကိုမင္းကို နုိင္လည္း ရခိုင္ဘက္ကို လံုးဝ မသြားရဲေတာ့တာ အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ေမလထဲကလည္း ပြင့္လင္း လူ႔ အဖြဲ႔အစည္း ဟုဆိုကာ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ဟိုပန္ၿမိဳ႕က ေဒသခံေတြက လမ္းပိတ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾက လို႔ လမ္းကေန လွည့္ျပန္ခဲ့ရပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ျဖင့္ မင္းကိုနုိင္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး လြတ္ေျမာက္လာလာျခင္း မီဒီယာ မ်ားက ေမးျမန္း ခ်ိန္မွာ ပါတီမေထာင္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဝန္းရံ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ခန္႔အပ္ၿပီး ကိုမင္းကိုနုိင္ကို အဖြဲ႔ဝင္ခန္႔ခ်ိန္မွာေတာ့ မလုပ္နုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ျပန္ ပါ တယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ဝန္းရံမည္ ေျပာၿပီး စကားေရွ႕ေနာက္ မညီတာေၾကာင့္ အဲဒီတုန္းကလည္း လူထုက ကိုမင္းကိုနုိင္ကို ရံႈ႕ခ်ခဲ့ၾကပါေသးသည္။

ဒါ့အျပင္ ကိုမင္းကိုနုိင္ဟာ ကိုယ္တုိင္ ဘြဲ႔မရေသးပဲ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြ မွာ အဆီအႏွစ္မပါတဲ့ စကားေတြနဲ႔ လူၿဗိန္းႀကိဳက္ ေျပာဆိုတာေတြ လုပ္ျပန္ ပါတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတုန္းက “ျပင္ဦးလြင္ စစ္တကၠသိုလ္က ရတဲ့ ဘြဲ႕ကပဲ လူလုပ္ လို႔ ရတာလား.." လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ တဲ့အတြက္ ကိုယ္တုိင္ ဘြဲ႔မရေသးပဲ စစ္တကၠသိုလ္ဘဲြ႔ရမ်ားကို သက္ သက္ေစာ္ကား စကားေျပာတယ္ဆိုၿပီး စစ္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ရမ်ားတင္မကပဲ ပညာတတ္ အသိုင္းအဝိုင္းကပါ ဝိုင္းပယ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ ေျပာၿပီး မၾကာပါဘူး။ ေနာ္ေဝ ခရီး စဥ္သြားခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္စကားနဲ႔ စင္ေပၚ တက္ေျပာခ်ိန္မွာ စာတစ္လံုးခ်င္း ဖတ္ေနတဲ့အျပင္ အသံထြက္ေတြလည္း မမွန္တာေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ 

ကိုမင္းကိုနုိင္ရဲ႕ အၿမဲလိုလို တရားလက္လြတ္ စကားေတြေၾကာင့္ ျပည္သူ မ်ားသာ မက ဆရာေတာ္ အခ်ိဳ႕ကပါ သတိေပးစာမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး အခုလို ကိုမင္းကိုနုိင္ရဲ႕ မဆင္မျခင္ေျပာဆိုတာေတြအတြက့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္း သားမ်ားအဖြဲ႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ထိခိုက္ေစနုိင္တဲ့အတြက္ အဖြဲ႔ ဝင္ ေက်ာင္း သားအခ်ိဳ႕ကပါ သတိေပးေနၿပီလို႔ ၾကားရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ ဘယ္လိုပဲ ေျပာခဲ့ေျပာခဲ့ အခု ေငြရတု က စၿပီး ကိုမင္းကိုနုိင္အေနနဲ႔ ေနာက္ေနာင္မွာ ဘာစကားပဲေျပာေျပာ တက္နုိင္ သေလာက္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္နဲ႔ စဥ္းစားခ်င့္ ခ်ိန္ေျပာဆိုနုိင္မယ္ဆိုရင္ လူထုက ကိုမင္းကိုနုိင္ရဲ႕ စကားေတြကို အေလး အနက္ထား တန္ဖိုးထာလာမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အရင္လို ကရားေရ လႊတ္ ေျပာေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနာင္တခ်ိန္မွာ အနာဂတ္မ်ိဳး ဆက္သစ္ မ်ားရဲ႕ ေလွာင္ရယ္ျခင္းကို ခံရမယ့္ အမဲစက္အျဖစ္ က်န္ခဲ့မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ေမာင္မင္းႀကီးသား (ေခတၱမေလးရွား)

ဆင္ျခင္တံုတရားမဲ့ စကားမ်ားနဲ႔ မင္းကိုနုိင္ (အပိုင္း-၁)

 http://www.myanmarexpress.net/2014/04/blog-post_7764.html

KIA ဂြမ္ေမာ္ဘယ္လဲMyanmar Peace Center တြင္ အစိုးရႏွင့္ NCCT အဖဲြ႔တို႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ေအၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ၿပီးဆုံးခဲ့ေသာ္လည္း တိက်သည့္လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမရွိဘဲ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ပထမ မူၾကမ္းသာ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သေဘာတူဖို႔အခ်ိန္ယူရန္လိုေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာမွေျပာၾကားခဲ့သလို NCCT အဖဲြ႔တြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေနသည့္ KIA အဖဲြ႔မွ ဂြမ္ေမာ္အား KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ ေဒါသထြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဂြမ္ေမာ္သည္ အျခားတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တံခါးပိတ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ KIA အဖဲြ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂြမ္ေမာ္၏ေျပာၾကာခ်က္မ်ားမွာ KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈ မရွိ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားအၾကား သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ၏ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအေပၚ KIA အဖဲြ႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမရွိျခင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ သည့္အဖဲြ႔မ်ားအား ပို႔ေဆာင္သည့္ ဒုတပ္ရင္းမွဴးတစ္ဦးအား KIAအဖဲြ႔မွ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းတို႔ အေပၚ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ားမွ KIO အဖဲြ႔အား အျပစ္တင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ KIO အဖဲြ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ NCCT အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သည့္ KNU ၊ “ o ” အဖဲြ႔ႏွင့္ မိုင္းလားအဖဲြ႔တို႔မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ KIO အဖဲြ႔အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား၊ ဂြမ္ေမာ္၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ KIO မွ စိတ္ဆိုးလ်က္ရွိသည္။ ဂြမ္ေမာ္၏လက္ရွိအေနအထား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို KIA လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အတြင္း သေဘာထားကဲြလြဲမႈမရွိေသာ္လည္း KIO ႏွင့္ KIC ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ဂြမ္ေမာ္အား ေရရွည္တြင္ လက္ရွိရာထူးအား ဆက္လက္မေပးလိုျခင္းေၾကာင့္ ဂြမ္ေမာ္၏ လက္ရွိရာထူးေနရာ တြင္အစားထိုးခန္႔အပ္ေရး KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အတြင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္အစည္း အေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု KIO စစ္ေရးတာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဆိုင္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ KIO စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ကလည္း ဂြမ္ေမာ္၏ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေနမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ၎၏ရာထူးေနရာကို လုယူလာမည္ကိုစိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ KIO အဖဲြ႔တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မ်ားမွာ KIO ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္သလို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား လည္းရွိသည့္ ရာထူးေနရာျဖစ္သည္။ KIO အဖဲြ႔၏ စစ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ရာထူးေနရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဒုဥကၠဌ အင္ဘန္လွမွ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ေလ့ရွိသည္။ အင္ဘန္လွမွာ KIA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီးလက္ရွိ KIO အဖဲြ႔တြင္ အဓိက အာဏာရွိသူလည္းျဖစ္သည္။

ေကအိုင္ေအတပ္ဖဲြ႔အတြင္း ဂြမ္ေမာ္၏အရွိန္အ၀ါတက္လာမႈ၊ ကခ်င္ျပည္သူလူထုအတြင္း ဂြမ္ေမာ္အား လူသိ မ်ားလာမႈႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၊ ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔မ်ားၾကား ေျပာဆို ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည္ကို KIO ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

KIA အဖဲြ႔အတြင္း KIA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးေနရာ ဂြမ္ေမာ္ရရွိလာပါက KIA တပ္မဟာ(၁)ႏွင့္ တပ္မဟာ(၅)တို႔မွာ ေက်နပ္မႈမရွိႏိုင္သျဖင့္ KIA အဖဲြ႕အတြင္းခဲြထြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ကို KIO ဗဟိုေကာ္မတီ ၀င္မ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။ ဂြမ္ေမာ္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္က မိန္းမ႐ႈပ္ျခင္း၊ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူျဖစ္သည္။

KIO တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည့္ ဒုဥကၠဌ အင္ဘန္လွအေနျဖင့္ ဂြမ္ေမာ္အားလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေနရာေပးထားမႈအေပၚ ၿပီးခဲ့သည့္ KIO ဗဟိုအစည္းအေ၀းတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းျပစ္တင္လ်က္ရွိသည့္ အတြက္ အင္ဘန္လွအေနျဖင့္ ဂြမ္ေမာ္အား KIA ဗဟိုအဖဲြ႔တြင္ ရာထူးႀကီးေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ ေနရာတစ္ေနရာအား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖင့္ KIO အဖဲြ႔အတြင္း သေဘာထားကဲြမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က ပညာေရးဌာနတာ၀န္ခံ ဆြန္လြတ္ဂမ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့သည္။

ဂြမ္းေမာ္မွာ NCCT အစည္းအေ၀းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ထြက္ခြာၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ KIO အဖဲြ႔ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ ျပန္ရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္က ျမစ္ႀကီးနားမွ တစ္ဆင့္ျပန္လာရန္ႏွင့္ KIO အဖဲြ႔သို႔ ေအၿပီ ၁၃ ရက္ေန႔အေရာက္ ျပန္လာရန္ၫႊန္ၾကားထားျခင္းေၾကာင့္ ဂြမ္ေမာ္၏လက္ရွိရာထူးဆက္လက္တည္ၿမဲေရးမွာ မေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။

KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အတြင္း ဂြမ္ေမာ္၏ ရာထူးေနရာေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္ဘန္လွႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ ၀င္မ်ားအၾကား သေဘာထား ကဲြလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္မွာမထူးဆန္းေပ။ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ တပ္မဟာ(၃) တပ္မဟာမွဴးအား ဂြမ္ေမာ္၏ေနရာတြင္ အစားထိုးခန္႔အပ္လိုၿပီး ဂြမ္ေမာ္အား ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ ရာထူးတိုးေပးမႈျဖင့္ ေခ်ာင္ထိုးထားလိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဂြမ္ေမာ္၏ဆရာျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ အင္ဘန္လွမွ သေဘာမတူသျဖင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ အတြင္း သေဘာထားကဲြလြဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဂြမ္ေမာ္၏ေနရာတြင္ အစားထိုးႏိုင္ေရး အင္ဘန္လွအေနျဖင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဂမ္ေရွာင္ႏွင့္ တုိင္ပင္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဂြမ္ေမာ္မွာ လက္ရွိရာထူးေနရာမွဖယ္ေပး ရမည့္ အေျခအေနသို ႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။

credit to : ေမာင္ၿငိမ္းေက်ာ္

ရခိုင္ၿပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၆-၂၇) ရက္မ်ားတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿဖစ္စဥ္ၿဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္

From : ..သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖြဲ

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖြဲ႔

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ (  ၄  /၂၀၁၄ )

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊  ဧၿပီလ    ၉     ရက္

၁၃၇၅ ခု၊ တန္ခူးလဆန္း    ၁၀     ရက္

ရခိုင္ၿပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၆-၂၇) ရက္မ်ားတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿဖစ္စဥ္ၿဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္


 ၁။     ရခိုင္ၿပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၆-၂၇) ရက္မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရံုးမ်ား၊ သိုေလွာင္ရံုမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားကို လူအုပ္စုၿဖင့္ အဓမၼဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ၿဖစ္စဥ္မ်ား ၿဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿဖစ္စဥ္ၿဖစ္ရပ္အမွန္ ေပၚေပါက္ေစရန္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ တံု႔ၿပန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ အလားတူၿဖစ္စဥ္မ်ိဳး ထပ္မံမၿဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးၿမွင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္တို႔ကို ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၂၈-၃-၂၀၁၄ ရက္စဲြပါ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ အမွတ္ (၂၄/၂၀၁၄) ၿဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္အုန္း က ဥကၠ႒အၿဖစ္ ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပး၍ ၿဖစ္စဥ္ၿဖစ္ရပ္ေနရာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေစခဲ့သည္။

၂။     စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္ အစီရင္ခံတင္ၿပမႈအရ ေအာက္ပါ အေႀကာင္းရင္းမ်ားေႀကာင့္ အဆိုပါ ၿဖစ္စဥ္ၿဖစ္ရပ္ ၿဖစ္ပြားခဲ့ေႀကာင္း သိရိွရသည္-

 (က)ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕ လက္မခံႏိုင္ေသာ ကိစၥ အတြက္ ဆႏၵၿပသည့္အေနၿဖင့္ Malteser International အဖြဲ႔မွငွားရမ္း၍ ရံုးဖြင့္ထားေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပိုင္ အေဆာက္အအံုတြင္ အိမ္ရွင္ၿဖစ္သူက ၎၏သေဘာၿဖင့္ သာသနာ့အလံကို လႊင့္ထူထားရာ၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေပၚ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သၿဖင့္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္၍မရေသာ ၎တို႔အဖြဲ႔အစည္း၏မူအရ အဆိုပါအဖြဲ႔မွ ႏိုင္ငံၿခားသူ Ms. Yvonne Dunton သည္ သေဘာရိုးၿဖင့္ အလံကို ၿဖဳတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ရႈပ္ေထြးခိ်န္တြင္ ယင္းႏိုင္ငံၿခားသူ၏ သေဘာရိုးၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ မေပၚေပါက္ေသာ္လည္း မမွန္မကန္ စည္းရံုး လံႈ႔ေဆာ္သူ အခ်ိဳ႕၏ ပေယာဂေႀကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕မွ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ အထင္အၿမင္လဲြမွားမႈ ပိုမိုၿမင့္တက္ လာၿခင္း ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

 

(ခ)အဆိုပါ ႏိုင္ငံၿခားသူသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ၿမန္မာႏိုင္ငံရိွ ၿပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကို အကူအညီ ေပးလိုေသာေႀကာင့္ ဆႏၵၿပဳ၍ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။ ၎ကိုယ္တိုင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔မွစ၍ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ကို ယံုႀကည္စြာ ေလ့လာ ဆည္းပူးေနသူၿဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အထြတ္အၿမတ္ထားသည့္ သာသနာ့အလံကို မဖြယ္မရာ ၿပဳ­လုပ္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵ အလ်ဥ္းမရိွေႀကာင္း ေပၚေပါက္သည္။

(ဂ)ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွႀကေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕မွ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕၏ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႈအေပၚ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕က သံသယ ဝင္ကာ ယံုႀကည္မႈ ေလ်ာ့ပါးလ်က္ရိွသည္။ ထိုအခိ်န္တြင္ သာသနာ့အလံကို သေဘာရိုးၿဖင့္ ၿဖဳတ္ယူ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿခင္းအေပၚ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား ၿဖန္႔၍ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားက အထင္အၿမင္လဲြမွားမႈ ပိုမိုၿမင့္တက္လာေအာင္ စည္းရံုး လံႈ႕ေဆာ္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ရိွေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပိုင္ ရံုးႏွင့္ ရံုးသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရးသိုေလွာင္ရံုမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားကို အခိ်န္တိုအတြင္း လူအုပ္စုဖြဲ႔၍ အဓမၼ ဖ်က္ဆီးခဲ့ႀကၿခင္း ၿဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။


(ဃ)ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕၏ ဖ်က္ဆီးမႈေႀကာင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း ၁၈ ဖြဲ႔တို႔၏ ရံုး ၁၄ ရံုး၊ ေနအိမ္ ၁၆ လံုး၊ သိုေလွာင္ရံု ၁၅ လံုး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၄ စီး၊ ေရယာဥ္ ၂ စီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၂၉ စီးႏွင့္ ရံုးသံုး ပစၥည္းမ်ား ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၄၃၀ ခန္႔ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၀,၀၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီး ဆံုးရံွဴးခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။


(င)ေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အေနၿဖင့္ အခိ်န္တိုအတြင္း ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ား မေပးႏိုင္ၿခင္းေႀကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚခဲ့ ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံၿခားသား ဝန္ထမ္းမ်ားအား လံုၿခံဳမႈရိွေအာင္ ကာကြယ္ေ ဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သၿဖင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွမႈ မၿဖစ္ေပၚခဲ့ေႀကာင္း ေတြ႔ရိွ ရသည္။

၃။     ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနၿဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူတို႔ သိရိွႏိုင္ရန္ သတင္းထုတ္ၿပန္ အပ္ပါသည္-


(က)စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ က်န္ရိွေနေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ႏိုင္ငံၿခားသားဝန္ထမ္းမ်ား၏ လူပုဂၢိဳလ္ လံုၿခံဳေရး၊ ရံုးႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား လံုၿခံဳေရး၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ ေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ ထို႔ၿပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ၿပန္လည္ ထြက္ခြာသြားေသာ ႏိုင္ငံၿခားသား ဝန္ထမ္းမ်ား အေနၿဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ လံုၿခံဳစြာၿဖင့္ ၿပန္လည္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး ကိုလည္း ကူညီေပးသြားမည္ ၿဖစ္သည္။


(ခ)ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီ ေပးေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း မ်ားအေနၿဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားကို မူလအေၿခအေနအတိုင္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ အစိုးရတို႔ ညိွနိွုင္း၍ လံုၿခံဳေရးၿပည့္ဝစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္ၿဖစ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကိုလည္း တိုးၿမွင့္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ၿဖစ္သည္။

(ဂ)ၿပည္နယ္အစိုးရသည္ ၿဖစ္စဥ္ၿဖစ္ပြားလွ်င္ ၿဖစ္ပြားခ်င္း လ်င္ၿမန္ထိေရာက္စြာ တံု႔ၿပန္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းေႀကာင္းေတြ႔ရိွရသၿဖင့္ ေနာင္တြင္ အလားတူမၿဖစ္ပြား ေစေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ၿမွင့္တင္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ ထို့ၿပင္ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔သည္ အေရးေပၚအေၿခအေနမ်ားဆိုင္ရာ အေထာက္အကူၿပဳအဖြဲ႔ကို ေဆာလ်င္စြာ ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပး၍ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္။

(ဃ)ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပိုင္ ရံုးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား၊ သိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ ယာဥ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို လူစုလူေဝးၿဖင့္ အဓမၼ ဖ်က္ဆီးခဲ့ရာတြင္ ပါဝင္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ၿဖစ္ပြားရန္ မမွန္မကန္ သတင္းၿဖန္႔၍ စည္းရံုး လံႈ႔ေဆာ္သူမ်ားကို လည္းေကာင္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္။

ေရႊတူးသည္႔ကိစၥျဖင္႔ အေ၀မတည္႔ရာမွ UWSA ႏွင္႔ SSA ေတာင္ပိုင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ား သံလြင္ အေနာက္ျခမ္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မိုင္းပန္ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ဝျပည္ေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရး တပ္မေတာ္(UWSA) တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ရွမ္းျပည္ တပ္္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း(SSA-S) တပ္ဖြဲ႔ေတြ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အတြက္ UWSA ဘက္က တဦးက်ဆံုးၿပီး တဦး ဒဏ္ရာရသြားတယ္လို႔ သတင္း ရရွိပါတယ္။

မိုင္းပန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၀ ေလာက္ အကြာမွာရွိတဲ့ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ 
ဒီလ ၅ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး SSA ေတာင္ပိုင္းဘက္က ေျပာတာကေတာ့ 
UWSA တပ္ဖြဲ႔ေတြ သူတို႔နယ္ထဲကို ကြ်ံဝင္လာရာကေန ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

မိုင္းပန္ၿမဳိ႕အေျခစိုက္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း(RCSS/SSA) ဆက္ဆံေရး႐ုံးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္က်န္မိဏ္း က “က်ေနာ္ၾကားသေလာက္ေတာ့ ဝ ဘက္က တေယာက္ဆံုးတယ္၊ တေယာက္ ဒဏ္ရာ ရတယ္”လို႔ ဧရာဝတီကို ေျပာပါတယ္။

သံလြင္ျမစ္ျခားထားၿပီး နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ရဲ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမွာ 
အက်ဳိးစီးပြားေတြ ပါေနတယ္လို႔ ေဒသတြင္း သတင္းရင္းျမစ္ေတြက ေျပာေပမယ့္ RCSS/SSA ကတိတိက်က် ေျပာဆိုျခင္းမရွိပါဘူး။

ဒီတိုက္ပြဲ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး UWSA တာဝန္ ရွိသူေတြကိုလည္း ဧရာဝတီက 
ဆက္သြယ္ေပမယ့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိပါဘူး။

သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္အျခမ္းမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ UWSA တပ္ဖြဲ႔ေတြ အေနနဲ႔ SSA ေတာင္ပိုင္းထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ျမစ္အေနာက္ဘက္ အျခမ္းကို ကူးၿပီး ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတာကို SSA ေတာင္ပိုင္း ေရွ႕တန္းလႈပ္ရွား တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး 
တိုက္ပြဲျဖစ္တာလို႔ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ RCSS/SSA အရာရွိတဦးက ေျပာပါတယ္။

“သံလြင္ အေရွ႕ဘက္ၾကေတာ့ ဝ ရဲ႕ နယ္နိမိတ္ခင္ဗ်၊ အခုျဖစ္တာက ဝ က သံလြင္အေနာက္ဘက္ျခမ္း က်ေနာ္တို႔ နယ္ေျမထဲ အထိ က်ဴးေက်ာ္လာၿပီးေတာ့ ေရႊတူးတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္တာ၊ သတိေပးေပမယ့္ ဇြတ္ဝင္ၿပီး ဇြတ္လုပ္ေနတဲ့ အခါၾကေတာ့ ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္သြားတာဗ်”လို႔ 
အဆိုပါ အရာရွိက ဧရာဝတီကို ေျပာပါတယ္။

ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္တင္းမာမႈေတြရွိေနၿပီး“သူတို႔ တပ္ဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ 
ဒီနယ္ေျမကေန ထြက္သြားရင္သြား မသြားရင္ေတာ့ တိုက္ပြဲကေတာ့ ဆက္ျဖစ္မွာပဲ”လို႔ 
RCSS/SSA အရာရွိက ဆိုပါတယ္။

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြက သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္မွာ ေရႊနဲ႔ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိဖို႔အတြက္ အစိုးရစစ္တပ္၊ UWSA နဲ႔ 
RCSS/SSA တို႔ကို အခြန္ ေပးေဆာင္ေနရတယ္လို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ နားေကာင္းမႉး ေဒသမွာ 
SSA ေတာင္းပိုင္း အဖြဲ႔ရဲ႕ အရာရွိ ၂ ဦး အပါအဝင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၄ ဦးကို UWSA က 
နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့ဖူးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ UWSA က ဖမ္းဆီးထားသူ အားလံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ျပီးခဲ႔သည္႔ လပိုင္းအတြင္းကလည္း ဘိန္းခင္းမ်ားလုရာမွ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး 
UWSAမွ ၄ ဦးႏွင္႔ RCSS/SSA မွ ၆ ဦးခန္႔ က်ဆံုးခဲ႔ေသးသည္။

- Irrawaddy

UPWC ႏွင့္ NCCT ေဆြးေႏြးပြဲ ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္


၁။၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ဧျပီလ၅ရက္ေန႕မွ၈ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC) ၌ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညွိႏွိဳင္းေရးအဖြဲ႕” (NCCT) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာျဖင့္ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ သီးျခားဖိတ္ၾကားထားေသာ အဖြဲ႕ (၅) ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ABSDF, NDAA, NSCN-K, RCSS-SSA, UWSA တို႕မွကုိယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကကာ ၄င္းတို႕၏သေဘာထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ အားလံုးသေဘာတူညီသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္(Single Text)မူၾကမ္း တစ္ေစာင္ ရရွိေရးအတြက္ ယခင္ေဆြးေႏြးပြဲမွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္နိဒါန္းႏွင့္အခန္း(၇)ခန္းကိုအေသးစိတ္အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (Single Text) (ပထမမူၾကမ္း)ကုိ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

၄။ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေမလပထမအပတ္တြင္ထပ္မံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

၅။ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဆက္လက္ ၀ိုင္း၀န္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾက ပါသည္။
.. 


www.MyanmarExpress.net

ဇာဂနာ အေျပးအလႊား ေရာက္လာ၍ ေဘာလံုးကန္ရန္ ေျပာသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသူမ်ား အထိတ္တလန္႔ျဖစ္


UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MPC တြင္ ထိပ္သီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေနစဥ္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ဇာဂနာ အေျပးအလႊား ေရာက္လာ၍ ေဘာလံုးကစားၾကရန္ အေလာတႀကီး တိုက္တြန္းခဲ့သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေနသူမ်ား အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ စတုထၱေန႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္၉နာရီမွာ က်င္းပလွ်က္ရွိရာ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္း အႀကိဳတ္အနယ္ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ ရုပ္ရွင္ သရုပ္ေဆာင္ ဇာဂနာမွ ၎တို႔ ရုပ္ရွင္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဘာလံုးကန္ခ်င္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္လည္း ကန္ခ်င္ေနေၾကာင္း ေဘာလံုးပြဲအလွ်င္အျမန္ က်င္းပေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ အရာရွိႀကီးမ်ားသာမက တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ စိတ္ညွစ္သြားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ကိုသူရ (ေခၚ) ဇာဂနာ ၏ ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕မွ လက္ရွိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနျခင္းမွာ ကစားေနျခင္း မဟုတ္သလို ရုပ္ရွင္ရိုက္ကြင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုမႈမ်ာရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ဇာဂနာသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ MRT ေပၚတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား ႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားကို  ကြယ္ရာတြင္ မေကာင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို အလူးအလဲခံခဲ့ရဖူးၿပီး ယခု ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လူအမ်ားက စိတ္ပ်က္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

NCCT ႏွင့္ အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႕တို႕သည္ ျပီးခဲ့သည္ ဧျပီလ (၅)ရက္ေန႕ ႏွင့္ (၆)ရက္ေန႕တြင္ ရန္ ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ ့ျငိမ္းေရး စင္တာ(MPC) တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေန ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တဖက္ ကိုယ္စားလွယ္ (၉)ဦး စီ ပါ၀င္ ျပီး အခန္း(၇)ခန္း ပါသည့္ စာခ်ဳပ္တရပ္ ရရွိရန္ ေဆြးေႏြး ေန ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 . www.MyanmarExpress.net
 

အေမစုကို အျပစ္မတင္ၾကပါနဲ႔ဗ်ာ

From : .. အေမ့သားေလးေမာင္စပ္စု


ခုရက္ပိုင္းမွာ NLD နာယကၾကီး ဦး၀င္းတင္ေဆးရုံတတ္တာကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည့္မွ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းမရွိသျဖင့္ NLD ပါတီ၀င္အတြင္း ေ၀ဖန္မႈ ေတြထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ဦး၀င္းတင္ကိုအေမစုလာမၾကည့္နိုင္တာကိုအျပစ္မျမင္ၾကပါနဲ႔ဗ်ာ...။အေမစု ခမ်ာအလုပ္မ်ားေနလို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဦး၀င္တင္လိုအဖိုးၾကီးက သူအတြက္အ ေရးမၾကီးလို႔ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္..။ဦး၀င္းတင္ထက္အေရးၾကီးအလုပ္ေတြအမ်ားၾကီး ရွိေနလို႔ဘဲ ျဖစ္မွာေပါ့ဗ်ာ။...အေမစုက ၈၈ေက်ာင္းေျပးကိုကိုၾကီးရဲ႔ မဂၤလာဧည့္ ခံပြဲလည္းတတ္ရေသးတယ္...။အဆိုေတာ္ေတြနဲ႔ အျပိဳင္ၾကဲတဲ႔ အလွဴခံပြဲၾကီးကိုလည္းတတ္ရေသးတယ္..။ ေနာက္ ျပီး ဂ်ာမဏီသြားျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက တဖက္လွည့္နဲ႔ေထာက္ပံေပးတဲ့ ဆုသြားယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနရေသးတယ္..။ဆုယူျပီးရင္လည္း အေမစုေျပာေနက်အတိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံကိုအပုပ္ခ်မ ယ့္ ဓာတ္ျပားေဟာင္းအတြက္လည္းျပင္ဆင္ ေနရေသးတယ္...။ျပီးရင္လည္း သမၼတျဖစ္ဖို႔ နိုင္ငံတကာကိုလည္း တေၾကာ္ ေၾကာ္နဲ႔ ဘယ္လိုပူဆာျပီးအကူအညီေတာင္းရမလဲဆိုတာစဥ္းစားရးအုံးမယ္ ေလ..။

ဒီေလာက္အလုပ္မ်ားေနတဲ႔အေမစုကိုနားလည္ေပးလိုက္ၾကပါဗ်ာ..။ ဦး၀င္းတင္ ကိုသြားၾကည့္ေတာ့လည္းဘာမွမထူးေတာ့ဘူးေလ...။ဦး၀င္းတင္ကအသက္ၾကီး ျပီဆိုေတာ့အေမစုအတြက္ အေထာက္အကူသိပ္မရေတာ့ဘူးေလ..။အေမစု အတြက္ အေထာက္အကူမ်ားမ်ားျပဳမယ့္သူေတြရဲ႔ဧည့္ခံပြဲေတြအေနာက္နိုင္ငံက ေပးတဲ႔ဆုေတြသူဖို႔အတြက္ဘဲ ဦးစားေပးမွာေပါ့ေနာ္..။အေမစုလည္း လိုခ်င္တပ္မက္မႈရွိတဲ့ ပုထုစဥ္ဘဲကိုး....။

ေအာ္တခုေတာ့ရွိတယ္...သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ အစာမေၾကတဲ႔ အဖုအထစ္ ေလးေတြရွိေနလို႔လဲျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္..။ နားလည္ေပးလိုက္ၾကပါဗ်ာ....။


 .. www.MyanmarExpress.net
 

Black-box ဆိုသည္မွာ

From : ကိုေအာင္ 

black-box ဆိုတာ ဘာလဲ?

ေလယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား ဒါမွမဟုုတ္ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈမ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ဖုုိ႔အတြက္ black-box ကိုသံုးပါတယ္… black-box မွာ အဓိက အစိတ္အပိုင္းႏွစ္မ်ိဳးပါပါတယ္… ပထမ တစ္ခုုကေတာ့ Flight Data Recorder (FDR)လို႔ေခၚတဲ့ ပ်ံသန္းမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကိုုမွတ္သားေပးႏိုင္တဲ့recorder ပါ… ေနာက္တစ္ခုကေတာ့Cockpit Voice Recorder (CVR) လို႔ေခၚပါတယ္…ဒါကေတာ့ ေလယာဥ္ေပၚမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကတဲ့ေလယာဥ္မႈးနဲ႔တကြအျခား အမႈထမ္းမ်ားရဲ႕ စကားေျပာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကိုု မွတ္သားေပးတဲ့recorderေပါ့…

Black-box = FDR + CVR

ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြကိုု ဘယ္လိုသိမ္းမလဲ

သိမ္းေပးမယ့္ပစၥည္းက ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္… magnetic tape နဲ႔solid-state device ပါ… ဒီႏွစ္မ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးသံုုးႏိုုင္ပါတယ္… magnetic tape ေတြကေတာ့ခံႏိုင္ရည္ သိပ္မရွိပဲပ်က္စီးလြယ္ပါတယ္… solid-statedevice ကေတာ့ ပိုျပီးခံႏိုင္ရည္ရွိသလို အခ်က္အလက္ေတြကိုသိမ္းဆည္းရာမွာလဲ ပိုျပီး ျမန္ပါတယ္… black-box ကသိမ္းေပးမယ့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္…


ပ်ံသန္းမႈအရွိန္ႏႈန္း(Acceleration) ပ်ံသန္းမႈအျမန္ႏႈန္း(AirSpeed) ပင္လယ္ျပင္မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ (Altitude) ေလယာဥ္ေတာင္ပံအေနအထား(Flap Setting) ျပင္ပအပူခ်ိန္ (External Temperature) ေလယာဥ္တြင္းအပူခ်ိန္ (Cabin Temperature) ဖိအား(Pressure) အင္ဂ်င္ စြမ္းေဆာင္မႈအေနအထား(Engine Performance)

ဒါေတြကေတာ့black-box ကသိမ္းမယ့္ ေဒတာအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႔ပါ.. ၾကီးမားတဲ့ ေလယာဥ္ၾကီးေတြမွာ ဒီလိုမ်ိဳးအခ်က္အလက္ေပါင္း ၇၀၀ေက်ာ္ကိုုblack-box ကမွတ္သားမွာပါ… black-box မွာ on-board generatorပါပါတယ္.. အဲဒါနဲ႔ ပါ၀ါေပးမွာျဖစ္ျပီးDCေပးရင္ 28V နဲ႔ AC ေပးရင္115V

Black-box ကိုတီထြင္ခဲ့သူAustralia ႏိုင္ငံသားDavid

CVR (cockpit voice recorder) ဒီrecorderေလးကေတာ့အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္းပဲ ေလယာဥ္အမႈထမ္းေတြရဲ႕ စကားေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈကိုမွတ္သားေပးမယ့္အျပင္ ေလယာဥ္တြင္းမွာရွိတဲ့အျခားအသံေတြကိုလဲ မွတ္တမ္းတင္မွာပါ… ဒီdevice ေလးထဲမွာ မိုက္ခရုုိုဖုုန္းမ်ားပါ၀င္ျပီး သိမ္းရင္digital format နဲ႔ သိမ္းပါတယ္… တစ္ခါတစ္ေလ အသံကတိုးေနႏိုင္တဲ့အတြက္ထပ္ခ်ဲ႕ (amplify) လုုပ္ျပီးမွသိမ္းမွာပါ…storage device က magnetic tape ဆိုရင္ မိနစ္ ၃၀ သာ သိမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး solid-state ဆိုရင္ေတာ့၂နာရီစာ သိမ္းမွာပါ… သိမ္းႏိုင္တဲ့ ေဒတာျပည့္ျပီးတိုုင္း ေနာက္ထပ္အသစ္သိမ္းမယ့္ ေဒတာမ်ားကို overwrite(ဖ်က္ျပီးအသစ္ေတြကို ထပ္သိမ္း)နည္းကိုသံုုးမွာပါ…

Flight Data Recorder (FDR) ဒီဟာကေတာ့ပ်ံသန္းမႈစနစ္တစ္ခုလံုုးရဲ႕မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္ေတြကိုသိမ္းမွာပါ… ခလုုပ္ေလး(switch ေလး) တစ္ခုရဲ႕အဖြင့္အပိတ္ကအစ မွတ္တမ္းတင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္… ေလေၾကာင္းဥပေဒအရ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းမယ့္ ေဒတာအမ်ိဳးအစား(parameter)က အနည္းဆံုုး ၈၈ခု အထိရွိရမယ္လို႔သိရပါတယ္…FDR device မွာေတာ့ solid-statedevice သံုုးမယ္ဆိုရင္dataသိမ္းတာ ပိုျမန္မယ့္အျပင္၂၅နာရီၾကာတဲ့ အတိုင္းအတာ ထိ သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မွာပါ…

black-box ရဲ႕ၾကံ့ခိုင္မႈ ေလယာဥ္တစ္စီးရဲ႕ အေရးေပၚ အေျခအေန (သို႔) ပ်က္က်တဲ့ အေျခအေနေတြမွတ္တမ္းတင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အရာကblack-box ပါ… ေလယာဥ္ပ်က္စီးခဲ့လို႔ အျခားအစိတ္အပိုုင္းေတြ ဘယ္လိုပဲ သဲလြန္စ ရွာမရေအာင္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားပါေစ… black-box ကေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ျပသႏိုင္တဲ့ တစ္ခုထဲေသာ ပစၥည္းအျဖစ္နဲ႔ က်န္ခဲ့ရပါမယ္…ဒါေၾကာင့္FDR နဲ႔CVR တို႔ကိုု crash-survivable memory units (CSMUs)လို႔ ေခၚၾကပါတယ္…

black-box ေတြကိုေလယာဥ္ထုတ္လုုပ္ေပးတဲ့ စက္ရုုံေတြကပဲ တစ္ခါတည္းတပ္ဆင္ေပးလိုက္တာပါ… အမ်ားေသာအားျဖင့္ေလယာဥ္ရဲ႕အျမီးပိုင္းမွာ ထားေလ့ရွိပါတယ္… ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အဆိုအရ ေလယာဥ္အျမီးပိုင္းကအပ်က္အစ္ီးအနည္းဆံုုး အပိုင္းျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္… ဒါေပမယ့္ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစာေပၚ လိုက္ျပီး blak-box ထားတဲ့ ေနရာအနည္းငယ္ကြဲေလ့ရွိပါတယ္… အထိအခိုက္အနည္းဆံုးျဖစ္ႏိုုင္တဲ့ေနရာေတြမွာပဲ တပ္ဆင္ၾကတာပါ…

ဒါေၾကာင့္black-box ဟာ ေလယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြ ျဖစ္ျပီးတိုင္း ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း(root cause) ကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔အတြက္ တစ္ခုထဲေသာ အရာအျဖစ္ ေလယာဥ္တိုင္းမွာ အသံုုးျပဳေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္…

ေလယာဥ္ပ်က္စီးမႈတစ္ခုအျပီးတြင္ေတြ႔ရေသာ black-box (အဆိုပါ black-box ကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္)


 . www.MyanmarExpress.net
 

ေဒၚစု သမၼတျဖစ္ဖို႔ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုလွ်င္